תוכנית עסקית – מדוע צריך?

הרבה מהיזמים משקיעים מחשבה רבה ומעמיקה במיזם לפני החלטה סופית על יציאה לדרך. בשלב הזה, רגע לפני היציאה נשאלת השאלה אם באמת תוכנית עסקית אכן נדרשת. האם לא ניתן להסתדר בלעדיה ולהשיג את אותן תוצאות.

במקרים בהם היזם זקוק למימון בנקאי או משקיע חיצוני השאלה בדבר נחיצות תוכנית עסקית אינה קיימת. ללא תוכנית עסקית הבנק אפילו לא יעלה את הבקשה לדיון ושום משקיע לא יסכים להתקדם לקראת השקעה. ואולם במקרים בהם היזם אינו תלוי בגורם חיצוני, האם אז באפשרותו לוותר על תוכנית עסקית?

תוכנית עסקית היא הכרחית להצלחה

התשובה היא חד משמעית לא. המטרה של תוכנית עסקית היא הרבה מעבר לתיאור המיזם או המחשתו באמצעות מצגת מרהיבה. מטרתה היא להציג את הדרך למימוש המיזם לכדי עסק מצליח, ולצורך זה עליה להביא לידי ביטוי את כל הגורמים שעשויים להשפיע על הדרך ועל התוצאות, ומסתבר שמספר הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין גדול מאוד. העניין הולך ומסתבך כאשר מבינים כי הגורמים עצמם תלויים ומשפיעים האחד על השני ולכן ניתוח ההשפעה של גורם אחד מבלי להתייחס לטווח ההשפעה של הגורמים האחרים יהיה חסר ולא מייצג.

תוכנית עסקית צריכה לבחון את הנחות היסוד ששימשו כבסיס לגיבוש המיזם ע"י היזם, לבחון את תקפותן, את רמת העמידות שלהן ואת היכולת והמסוגלות של היזם להפיק את הנדרש מהן. היא צריכה לנתח את המשמעויות הנגזרות מהנחות יסוד אלו ולהיערך לכך ברמת כוח האדם הנדרש, ברמת התשתיות שיוצבו ברמת הידע והניסיון הנדרשים ועוד.

ואולם הנחות יסוד אלו מהוות את חומרי הגלם לגיבוש התוכנית. חומרי גלם אלו יכולים לשמש במגוון בלתי מוגבל של תסריטים ונדרש לבחור את אותו נתיב שיעשה את השימוש הנכון והיעיל ביותר בהם, על ציר הזמן. בחירה לא נכונה או לא מספיק יעילה תביא לבזבוז של משאבים במקרה הפחות גרוע ולנזק ממשי במקרה היותר גרוע.

ורק לאחר שגובש הנתיב על הנחות היסוד שנבחנו ונקבעו ניתן לגשת לשלב התחשיבים הפיננסיים בכדי לבחון אם המיזם אכן מסוגל "להחזיק מים", דהיינו לייצר רווחיות שתצדיק את הסיכון שנדרש להקמת העסק. תחשיבים אלו מורכבים ועשויים להיות סבוכים. ייתכן מאוד שבסיום הניתוח נגיע לכדי מסקנה כי המיזם לא מספיק אטרקטיבי בתוכנית המקורית שלו. ואולם אין משמעות הדבר בכדי לסתום את הגולל על המיזם, אלא להיפך, זהו בדיוק השלב שבו ניתן יהיה לקבוע דרכי פעולה אחרות, לעיתים יצירתיות בכדי להגיע בסופו של דבר למתווה שמצד אחד ניתן ליישם אותו בסבירות גבוהה ומצד שני הוא עתיד לייצר את הרווחיות המצופה.

כל התהליך הזה הוא תהליך מורכב וסבוך, שלא ניתן להיעשותו באמצעות המחשבה בלבד. הוא נסמך על מחקר ואיסוף נתונים, סיעור מוחות, ניתוח לוגי, תחשיבים, בחינת אלטרנטיבות וניתוח משמעויותיהן.

תהליך מקצועי של גיבוש תוכנית עסקית אמור לבצע את כל המהלך באופן מובנה ויסודי, מבלי לפסוח על עניינים מהותיים, ורק מהלך כזה יבטיח שתכנון המיזם מוצה עד תום.

ובסופו של דבר גם לאופן הגשת התוכנית, לאופן עריכת הטקסט, המחשת הדברים והצגת התחשיבים יש חשיבות גדולה מאוד. תוכנית עסקית מקצועית שתוצג באופן רשלני, מפוזר וקשה להבנה עלולה להידחות ולא בגלל שהיא לא אטרקטיבית. האמור בתוכנית העסקית חובה שיהיה נגיש, ברור, קריא, מאורגן, ממצה, שאינו משאיר סימני שאלה על עניינים מהותיים, שמוסבר באופן הנכון ושיוצר סקרנות בקריאתו.