חברת ייעוץ עסקי לעסקים קטנים וגדולים

השאירו פרטים

נציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם

למה צריך ייעוץ לעסקים ?

אלפי עסקים נסגרים בכל שנה, 70% אינם שורדים חמש שנים

לפתע, ביום בהיר אחד, לאחר שנים רבות של עבודה אינטנסיבית וקשה – זה קורה.
התחושה הזאת שליוותה אותך זמן כה רב, שהעסק מדשדש, פינתה מקומה להבנה שהעסק בצרות. שיחת הטלפון מהבנק כבר אינה מותירה מקום לספק. הסוף של העסק קרוב מתמיד.
סיבות רבות עלולות להוביל למצב שכזה, וּמקצתן קשורות באירועים חיצוניים שאינם בשליטתך, כמו כניסת מתחרה, התייקרות מחירי חומרי הגלם ואף שינויים רגולטוריים. אולם ברוב המקרים, המצב אליו נקלע העסק הוא דווקא תוצאה ישירה של ניהול כושל. מסיבות אלו מומלץ להיעזר בשירותי חברת ייעוץ עסקי.

מדוע קל כל כך לפספס את ההתדרדרות בעסק ?

הסיבה העיקרית לזיהוי המאוחר של התדרדרות העסק נעוצה בכך שבעלי עסקים רבים נוטים לייחס חשיבות גבוהה מדי למצב חשבון הבנק, כאילו הוא המייצג היחידי של מצב העסק. אלא שתזרים הבנק הוא למעשה שיקוף מאוחר ולא מייצג של מצב העסק. משמעות הדבר היא שאת המצוקה בחשבון הבנק עלול להרגיש בעל העסק בפער של כמה חודשים לאחר שהעסק שרוי כבר בבעיה אמיתית.
בדיעבד, ברור שאילו בעל העסק היה ער למצב האמִתי של העסק, אילו היה מנתח וּבוחן את מצבו באופן שוטף – הוא יכול היה לזהות מבעוד מועד את הסיכון המתהווה בשינוי המגמה בעסק ובכך היה מונע קריסה כלכלית שתשפיע עליו למשך שנים רבות. 

איך ייעוץ עסקי יכול לעזור ? זיהוי מוקדם של הבעיה

בניגוד לניהול הפיננסי של משק הבית המאופיין בתקבולים ותשלומים קבועים ושוטפים, בעסק, לכל אחד ממרכיבי ההוצאות וההכנסות יש אופי תזרימי שונה, הבא לידי ביטוי בתנאי התשלום שסוכמו עם הלקוחות ועם הספקים.
עסק ממוצע עובד מול מספר לקוחות וספקים, וּלכל אחד מהם תנאי אשראי מסוימים. מעבר לכך הוא נושא בהוצאות שוטפות כמו משכורות, תשלומים לרשויות, שכר דירה, החזרי הלוואות, הוראות קבע וכדו'. כל אלו יוצרים "סלט" תזרימי המשתקף בחשבון הבנק באופן שמקשה על בעל העסק "לקרוא" את מצב העסק. 

אז מה עושים? ייעוץ עסקי לעסקים זה הפתרון

קריאת מצב העסק היא לא עניין סבוך בדרך כלל. איש מקצוע מיומן יוכל בתוך זמן קצר ובקלות לנתח ולהבין את מצב העסק ואת הסיכון שלו להגיע לקריסה והוא יוכל לאתר את הבעיות מהן סובל העסק ואשר פתרונן יביא לשינוי המגמה ומעבר לרווחיות. כמו כן מומלץ להיעזר בשירותי חברת ייעוץ עסקי.

הניתוח הבסיסי שאותו חובה על כל עסק לבצע באופן שוטף כולל ארבעה מרכיבים:

ניתוח נקודת האיזון והשוואתו להכנסה הממוצעת של העסק

ההכנסה הממוצעת החודשית של העסק חייבת להיות גבוהה מנקודת האיזון. פער שלילי בניהן יצביע על כך שהעסק צובר הפסדים.

חישוב צורכי האובליגו של העסק

צורכי ההון מחושבים באמצעות שקלול של כל מרכיבי ההוצאות לפי תנאי התשלום שלהם, שקלול כל מרכיבי ההכנסות באופן דומה והחסרת התוצאות. מהנתון שמתקבל ניתן לחשב את מסגרת האשראי השוטפת שהעסק זקוק לה. אם מסגרות האשראי בבנקים שונות באופן משמעותי מהתוצאה שהתקבלה, הרי שמבנה האובליגו של העסק אינו מתוכנן נכון ויש לתכננו מחדש. הצגת החישובים בפני הבנק תסייע לקבלת האישור להגדלת האובליגו.

ניתוח הנכסים וההתחייבויות השוטפות של העסק

החישוב צריך לכלול את כל היתרות השוטפות, לזכות או לחובה, ללא שווי נכסים קבועים וציוד.

בצד הנכסים השוטפים יש לכלול את ההמחאות לגביה, פיקדונות וניירות ערך, יתרות בנק בזכות, חייבים (בניכוי חובות מסופקים), שווי המלאי וכדומה.
בצד ההתחייבויות יש לכלול את יתרת ההלוואות, יתרות בנק בחובה, יתרת זכאים, המחאות לפירעון וכדומה.

בתוצאת הסיכום חשוב לשאוף וּלהגיע למאזן חיובי, אולם אין במאזן שלילי כשלעצמו כדי לשמש אינדיקציה לכך שמצב העסק רע. במקרה כזה יש לנתח וּלהבין את הסיבה לפער, וזו עשויה להימצא בהשקעות שבוצעו בנכסים וּבציוד, בהפסדים משנים קודמות וכדומה.

ניתוח תחזית תזרים המזומנים

גם כאשר כל האינדיקאטורים מצביעים על כך שהעסק במצב בריא, עדיין יש לוודא כי די במסגרות האשראי של העסק בכדי לעמוד בהתחייבויות העתידיות. קל וחומר כאשר העסק אינו "בקו הבריאות". את זאת ניתן יהיה לוודא מתוך ניתוח תחזית תזרים המזומנים הצפוי של העסק ואותו נכון לעדכן בתדירות קבועה וגבוהה – אחת לחודש לכל הפחות.

חישוב נתונים אלו והשוואת השינויים לאורך הזמן יספקו תמונה מייצגת בנוגע למצב הפיננסי של העסק ולמגמה שבה הוא נמצא – בצמיחה, בדעיכה או בדריכה בַּמקום.
כשארבעת הממצאים האלה נמצאים בטווח סביר, הרי שהעסק נמצא במצב טוב ואיתנותו הפיננסית יציבה. ככל שהתוצאות מתרחקות מהטווח הסביר, הרי שנדרש לעשות מעשה, לפעול במהירות ולתקן את הכשלים עד לחזרה של העסק למסלול התקין, על ידי שירותי חברת ייעוץ עסקי.

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים – חשוב לדעת וליישם

שירותים מקצועיים הכוללים ליווי עסקי, אימון, שירותי ביקורת ומשפטיות חיוניים גם הם להצלחה וחשוב להכירם…

רעיון עסקי מוצלח ופוטנציאל גבוה אינם מבטיחים את הצלחתו של עסק בהקמה. נחישות, מוטיבציה להצלחה וברק בעיניים, ביחד עם מוסר עבודה גבוה ויוזמה, גם הם אינם מספקים על מנת להפוך את הרעיון לעסק מוחשי ורווחי. לצורך הקמת עסק עצמאי יש צורך להצטייד גם בארגז כלים מקצועי ועדכני שיסייע בשלב ההתנעה ולאורח כל חיי העסק לצורך מינופו והתרחבותו. ארגז הכלים כולל ייעוץ מקצועי בתחום העסקי, הפיננסי והשיווקי, התעדכנות במידע ומגמות בשוק כולל הכשרה מקצועית רלוונטית המקנה כלים עדכניים וסיוע בשירותי ערך מוסף לצורכי תפקוד העסק.
ניתן למנות שלושה דגשים שבעל עסק בהקמה צריך לקחת בחשבון:

ייעוץ עסקי ומקצועי בשלב ההקמה

במסגרת המומחים המקצועיים שכדאי להתייעץ איתם בשלב הקמת העסק, נכללים היועצים העסקיים המתמחים במתן שירותי חברת ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים ומלווים את בעלי העסקים לאורך כל חיי העסק. לצידם של מומחים אלו, קיימת מודעות עולה לחשיבותו של ליווי צמוד של מאמן עסקי בשלב ההקמה.
קיימת הבחנה בין פעילותם המקצועית של יועץ ומאמן, כאשר הקונספט המנחה את פעילותם שונה. בעוד שיועץ מכוון את בעלי העסק בגיבוש הרעיון העסקי והכרת המתחרים, מייעץ לגבי הכדאיות הפיננסית לאחר בחינת המגמות בשוק ומספק מידע לגבי נהלים בירוקראטיים, הקונספט המנחה את פעילותו של המאמן היא שונה.
תהליך האימון מבוסס על ההנחה שבעל העסק הינו בעל המידע הנדרש לצורך הקמת העסק ותהליך האימון, הכולל מפגשים אחד על אחד, מתמקד בפיתוח יכולותיו האישיות ומימוש הפוטנציאל, במיוחד במצב בו אין כיוון ממשי או ידיעה ברורה היכן להתחיל.
לאור השוני בסגנונות הליווי המקצועי, יש לקחת בחשבון כי יועץ עסקי הינו רלוונטי וחשוב לאורך כל חיי העסק, בעוד שלמאמן עסקי חשיבות בעיקר בשלב התנעת העסק לתקופה מוגדרת מראש.
בכל מקרה, בעת בחירת איש המקצוע כדאי להתמקד באלו הרלוונטיים מבחינת האזור הגיאוגרפי וכאלו שניתנו המלצות לגביהם מלקוחות עסקיים אחרים. במקרה ומדובר במאמן עסקי, לאור התרבות בעלי המקצוע המציעים שירותיהם בשוק, כדאי לוודא היכן נרכשה השכלתם ומה ניסיונם המעשי.

שירותים פיננסיים לראש שקט

לכל עסק בכל תחום או ענף יידרשו כבר מראשיתו שירותי ראיית חשבון מקצועיים הכוללים הכוונה לגבי ההתאגדות המותאמת לעסק, ייעוץ בענייני המיסוי והסבר לגבי פתיחת תיקים מול הרשויות וניהול הספרים. גם כשמדובר בעסק קטן, כדאי לשקול בחיוב להיעזר בשירותים מקצועיים ולא לבצע את המלאכה באופן עצמאי וחובבני. כך תוכלו להיות רגועים ולדעת שאתם בידיים מקצועיות וטובות.
תוכלו לבחור לשכור את שירותיו של רו"ח עצמאי לצד משרד ראיית חשבון המתמחה בשירות לעסקים ומציע מכלול שירותים פיננסיים תחת קורת גג אחת. בכל מקרה שתבחרו, כדאי לבקש מאנשי מקצוע ממליצים. במהלך פגישת ההיכרות תוכלו לעמוד על הכימיה ביניכם שגם היא לא פחות חשובה. כמו כן, תאמו ציפיות בהתאם להתנהלות השוטפת מול הרו"ח, כאשר כל הפעילות חייבת להיות בשקיפות מלאה מולכם כך שלאורך כל הדרך תהיו עם יד על הדופק ומעודכנים לגבי הפעולות המתבצעות בתיק שלכם.

ארגז כלים לעסקים בהקמה

ישנם גופים מוכרים המציעים מגוון שירותים עסקיים ליזמים ובעלי עסקים בתחילת דרכם. למשל "מעוף", המסייע בהפיכת רעיון עסקי לעסק תוך מתן שירותי תכנון וייעוץ עסקי לעסקים בכל הענפים. גוף זה, הכולל סניפים בכל רחבי הארץ, מסייע במציאת מקורות מימון לעסק, קורסים והדרכות מקצועיות ומספק מענה מקצועי משלב ההקמה ועד לניהול השוטף.
לצד פעילויות אלו ניתן ליהנות משירותי לשכת המסחר המציעה לחבריה בעלי העסקים הקטנים ובינוניים מבחר שירותיים עסקיים מקצועיים. מבין שירותים אלו, ניתן ליהנות מייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה, צרכנות, סחר חוץ ומסחרי ושירותים בינלאומיים הכוללים הצעות להזדמנויות עסקיות מהעולם ומכרזים, מידע ורישום לתערוכות ויעוץ מקצועי בנושאי מכס יבוא ותקינה. כמו כן, ניתן לקחת חלק במפגשי נטוורקינג הפותחים דלת לשיתופי פעולה עם בעלי עסקים אחרים והכשרות מקצועיות כמו סמינרים, ימי עיון וקורסים מקצועיים כמו למשל קורסי אנגלית עסקית, סחר בינלאומי ואחרים.

"כמעט הצלחתי" – המדריך שיעניק לך תובנות להסרת ה"כמעט" ולהצלחת העסק שלך

אני רוצה לקבל את המתנה

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים