המיקוד של יעוץ עסקי לעסקים קטנים

עסקים קטנים נבדלים מעסקים בינוניים ובוודאי מעסקים גדולים כמעט בכל פרמטר קיים. עסקים קטנים מאופיינים בדרך כלל במספר עובדים מצומצם (2-10 עובדים), במוטת ניהול ושליטה צרה וקצרה (בדרך כלל הבעלים הוא גם המנהל הכללי, המנהל האדמיניסטרטיבי והמנהל המקצועי. לעיתים הוא נעזר בפקידה), העובדים עוסקים במגוון של פעולות (עובד יצור יכול למצוא עצמו מוביל סחורה ללקוח ואף קופץ לקנות קפה וכיבוד שאזל), המשאבים הכספיים מצומצמים, הגמישות לקבלת החלטות על השקעות מוגבלת ורמת הידע המקצועי מצומצם. העסק עובד בדרך כלל ללא תוכנית בסיסית המבוססת על יעדים אלא בגישה של לעבוד מהיום למחר.

עסקים בינוניים ובוודאי עסקים גדולים מגייסים בדרך כלל עובדים שכירים מקצועיים שאמונים על התחומים השונים בעסק, כך שתהליך קבלת החלטות של מנכ"ל בעסק בינוני או גדול יעבור דרך דיונים מול אנשי המקצוע בחברה בפגישות עומק. בעסק גדול ניתן יהיה למצוא מחלקה נפרדת לכל אחד מהתחומים הרלוונטיים – כספים, שיווק, מכירות, תפעול, משאבי אנוש וכדומה. בכל מחלקה כזו יעמוד סמנכ"ל מקצועי עתיר ניסיון ותחתיו יועסקו עובדים שיידעו לתרגם את ההחלטות שהתקבלו בהנהלה לצעדים אופרטיביים.

תהליכי קבלת החלטות בעסקים קטנים לעומת זאת מתקיימים בדרך כלל בראשו של בעל העסק, הן לגבי החלטות מקצועיות להן הוא מורגל ואותן הוא מכיר, והן בעניינים שעלולים להיות לו זרים לחלוטין כמו בענייני שיווק, כספים וניהול משאבי אנוש.

לכן, החשיבות של בעלי עסקים קטנים להיעזר ביועצים עסקיים עשויה להיות מאוד משמעותית. התועלת של יעוץ מקצועי עשויה להיות גדולה בסדרי גודל ביחס לעלויות הכרוכות בכך. יועץ עסקי יידע לנטר את הסוגיה, לבחון ולהציף את האלטרנטיבות לפתרון, לבחון את אלו הרלוונטיות ולהמליץ על הפתרון המתאים ביותר. בתוך כך, יידע יועץ עסקי גם להציג את המשמעויות של ההחלטות שתילקחנה הן בהיבט התשומות הנדרשות ליישומו והן בהיבט התפוקות שאמורות להיגזר ממנו.

אולם לא די בכך, יועץ עסקי שמלווה ומייעץ לבעלים של עסק קטן אמור לשמש גם כסוג של מאמן. היות ובעל העסק אינו בקיא בעניינים אלו ייתכנו מצבים של התנגדות מצד בעל העסק ליישום של המלצות שהציף היועץ העסקי. ולכן, לא מספיק לגבש את הפתרון המתאים אלא נדרש מצד היועץ העסקי גם לגרום לבעל העסק להאמין בפתרון, להירתם אליו ולבצע את המשימות, ההחלטות והנהלים שייקבעו כתוצאה ממנו. מקרים כאלו עלולים לגרום לכך שהיועץ יתקל בהתנגדות מצד בעל העסק שתנבע מסוגים שונים של חששות, כמו: חששות לעזוב את אזור הנוחות שלו, הקושי לשנות הרגלים שהוטבעו בו, חששות לגבי סיכונים עסקיים שאינו יכול לצפות או מחששות לגבי מידת הביטחון שחש בעל העסק מהמלצותיו של היועץ העסקי.

לפיכך על היועץ העסקי מוטלת האחריות להפיג את חששותיו של בעל העסק לגבי מידת יכולתו שלו לשפר את המצב של העסק ואולם גם על בעל העסק חלה החובה לבחון את המלצותיו של היועץ, ולהיעזר במקרים משמעותיים במיוחד בהמלצות או בחוות דעת של יועץ מקצועי אחר. במידת הצורך וכאשר התקבלו המלצות שונות על ידי שני יועצים שונים, נכון יהיה לעמת אותם בפגישה משותפת על מנת להעמיק בסוגיות ולהגיע לעמדה משותפת ומקובלת על כולם.

תהליך כזה יגדיל את הסיכויים שבעסק תתקבלנה החלטות נכונות יותר עבורו, אשר יצמצמו את החשיפה לסיכון ויגדילו את הסיכויים להשבחת העסק והגדלת הרווחיות.