פרק 6 – כיצד לחשב את נקודת האיזון

הביטוי "נקודת האיזון" הוא אחד המושגים החשובים ביותר בניהול העסק. חובה על כל בעל עסק להכיר את מושג "נקודת האיזון" ולדעת לחשב אותה. חשוב מאוד להקפיד ולבחון את השינויים בנקודת האיזון בתדירות שלא תפחת מאחת לרבעון, או כאשר יש שינויים מהותיים בפעילות העסקית או ברכיבי ההוצאות, שכן לאלו תהיה השפעה ישירה על מצב העסק. אז מהי הנקודה הזו וּמדוע היא חשובה כל כך? נקודת האיזון היא סך ההכנסה הנדרשת לאיזון ההוצאות; היא הקו הדק החוצץ בין ההפסד לבין הרווח. נקודת האיזון היא המקום שבו הרווח שווה להפסד וּשניהם יחד שווים לאפס. לצורך חישוב נקודת האיזון נדרשים שני נתונים בלבד...

פרק 6 - כיצד לחשב את נקודת האיזון

הביטוי "נקודת האיזון" הוא אחד המושגים החשובים ביותר בניהול העסק. חובה על כל בעל עסק להכיר את מושג "נקודת האיזון" ולדעת לחשב אותה. חשוב מאוד להקפיד ולבחון את השינויים בנקודת האיזון בתדירות שלא תפחת מאחת לרבעון, או כאשר יש שינויים מהותיים בפעילות העסקית או ברכיבי ההוצאות, שכן לאלו תהיה השפעה ישירה על מצב העסק.

 

אז מהי הנקודה הזו וּמדוע היא חשובה כל כך?

נקודת האיזון היא סך ההכנסה הנדרשת לאיזון ההוצאות; היא הקו הדק החוצץ בין ההפסד לבין הרווח. נקודת האיזון היא המקום שבו הרווח שווה להפסד וּשניהם יחד שווים לאפס.

לצורך חישוב נקודת האיזון נדרשים שני נתונים בלבד:

 • סך ההוצאות הקבועות – אותן הוצאות שאינן תלויות (או כמעט ואינן תלויות) ברמת ההכנסות של העסק. אלו ההוצאות שרמתן תיוותר דומה בין אם העסק יעבוד בתפוקה מלאה וּבין אם הוא יעבוד בתפוקה חלקית. חשוב להבהיר כי הוצאה המוגדרת כקבועה אינה חייבת להיות קבועה בגודלה, והיא בהחלט עשויה להשתנות מחודש לחודש (כמו לדוגמה הוצאות דלק או הוצאות חשמל), אולם המִתאם (הקורלציה) בינה לבין גובה ההכנסות הוא זניח.
 • שיעור ההוצאות המשתנות – אלו אותן הוצאות שגובהן ייקבע בהתאם לרמת ההכנסות בפועל. הדוגמה הבולטת ביותר להוצאות מסוג זה היא חומרי גלם המשמשים לייצור. נתון זה נמדד באחוזים ביחס להכנסות.

 

סיווגי הוצאות והקשר לנקודת האיזון

הסיווג של סוגי ההוצאות השונים לשני רכיבים אלו אינו תמיד ברור מאליו, שכן הוצאה מסוג מסוים עשויה להיחשב כהוצאה קבועה בעסק אחד ואילו בעסק אחר היא תיחשב כהוצאה משתנה. לדוגמה, הוצאות חשמל במשרד רואה חשבון יהיו הוצאה קבועה שאינה תלויה בגובה ההכנסות, בעוד שבמפעל ייצור עתיר מכונות "זוללות חשמל" הן תסוּוגנה כהוצאה משתנה.

לאחר שמיינו את כל רכיבי ההוצאות ושייכנו כל אחת מהן לסוג הרלוונטי, ניתן לחשב את שני הנתונים:

חישוב סכום ההוצאה הקבועה הוא פשוט וקל וּמהווה למעשה סכִימה של ההוצאות החודשיות הממוצעות המשויכות לסיווג זה. לעומת זאת, חישוב שיעור ההוצאות המשתנות עשוי במקרים מסוימים להיות מורכב יותר וּמחושב כיחס שבין סך ההוצאה הישירה לבין סך ההכנסות בתקופה הנמדדת.

את שני אלו יש לחשב מתוך הדוחות הכספיים (דוחות הרווח וההפסד) של העסק, אולם חובה לוודא כי אלו אכן מתיישבים עם הנתונים המעודכנים בעסק, שכן אם רמת הוצאה קבועה מסוימת השתנתה לאחרונה, הרי שהממוצע שיחושב מתוך הדוחות הכספיים לא ישקף אותה נכונה. לפיכך, במקרה כזה יש לאמץ לצורך חישוב נקודת האיזון את הנתון המעודכן, גם אם הוא שונה מהממוצע שחוּשב מתוך הדוחות.

 

כיצד לחשב את נקודת האיזון?

מומלץ לחשב את שיעור ההוצאה המשתנה לתקופה מייצגת ארוכה יחסית (מספר חודשים אחרונים), תוך נטרול אירועים חריגים במיוחד שאינם מאפיינים את המצב השוטף. בביצוע התחשיב יש להתייחס לשינויים במלאי, וּמומלץ להיעזר לשם כך ביועץ מס או באיש מקצוע.

לאחר ששני הנתונים בידינו, נוכל לחשב בקלות את נקודת האיזון החודשית לפי הנוסחה הבאה.

נגדיר:

X = סך ההוצאות הקבועות (בש"ח, לחודש). הסכום יכלול בנוסף לכל רכיבי ההוצאות ה"רגילות" גם את סכום הוצאות הפחת, את הוצאות המימון ואת החזרי הקרן על הלוואות תוך הוספת סכום המס החל עליהן.

Y = שיעור (%) הרווח הגולמי (מחושב לפי השיעור המשלים של ההוצאות המשתנות ל-100%).

נקודת האיזון = (X / Y) היא סכום המכירות החודשי המינימלי שעל העסק לבצע כדי לא להפסיד.

מעבר לסכום זה, התרומה לרווח הנקי לפני מס על כל שקל אחד של הכנסות תהיה Y אגורות.

נקודת האיזון היא סכום המכירות החודשי המינימאלי שעל העסק לבצע כדי שהכנסותיו יאוזנו עם הוצאותיו. מומלץ מאוד לרשום את נקודת האיזון על שלט גדול ולתלות אותו על הקיר שמול שולחנך במשרד.

 

מהתיאוריה לפרקטיקה: כך תחשב בעצמך את נקודת האיזון של העסק שלך!

אולם רגע לפני שניכנס לתחשיבים, נסה לנחש מהי נקודת האיזון בעסק שלך. רשום את הערכתך על פתק ושים בצד. נחזור לכך בהמשך.

להלן שבעה שלבים פשוטים לחישוב נקודת האיזון של העסק שלך. כאן מומלץ להשתמש בגיליון חישוב ממוחשב:

שלב 1 –    רשום לפניך את רשימת כל סוגי ההוצאות של העסק. לנוחיותך, להלן רשימת הוצאות שכיחות. מצד אחד לא בכל עסק יימצאו כולן, וּמצד אחר יש עסקים שבהם יימצאו עוד סוגי הוצאות שאינם מופיעים ברשימה. סמן את הסעיפים הרלוונטיים לך והוסף במידת הצורך סעיפים חסרים:

 • שכר דירה
 • דמי ניהול משרד
 • מִסי ארנונה
 • הוצאות חשמל
 • הוצאות מים
 • הוצאות טלפון ותקשורת
 • הוצאות משרדיות כלליות
 • הוצאות כיבוד
 • הוצאות אש"ל וארוחות לעובדים
 • הוצאות דואר וּדפוס
 • הוצאות ניקיון (עבודה וחומרים)
 • ביטוח המשרד והעסק
 • ביטוח אחריות מוצר
 • הוצאות הנהלת חשבונות
 • הוצאות רואה חשבון וּביקורת
 • שכר טרחה ליועץ משפטי
 • הוצאות משפטיות
 • אגרות ורישיונות
 • שכירת תוכנות ניהול
 • תקציב מתנות
 • תקציב תרומות
 • הוצאות ליסינג וּשכירת כלי רכב
 • הוצאות תחזוקת כלי רכב
 • הוצאות דלק
 • הוצאות תחזוקה ואחסון של אתר האינטרנט
 • תקציב הפרסום במדיה (עיתונות, רדיו, טלוויזיה, שלטי חוצות וכולי)
 • תקציב השיווק המקוון (הפרד בין הסעיפים):
 • קידום אתר האינטרנט
 • ניהול מדיה חברתית
 • קידום ממומן Adwords
 • תקציב שיווק אחר
 • תקציב הקמת תערוכות
 • תקציב ביקור בתערוכות
 • תקציב ימי עיון והכשרת עובדים
 • תקציב נסיעות לחו"ל
 • שכר עבודה – יש לפרט בנפרד את כל אחד מסוגי התפקידים
 • עמלות לאנשי מכירות
 • עמלות לשותפים עסקיים
 • בונוסים והטבות
 • הוצאות פחת

שלב 2 –    סווג כל אחת מההוצאות שרשמת לאחד מהשניים באמצעות הפרדתן לשתי רשימות:

 • רשימת ההוצאות המשתנות – הוצאות הנקבעות כפונקציה ישירה של ההכנסות בפועל.
 • רשימת ההוצאות הקבועות – הוצאות שרמתן תישאר קבועה (פחות או יותר) בלא קשר לרמת העומס בעסק ולעבודה שתבוצע.

שלב 3 –    קבע את הסכום החודשי הממוצע של כל אחת מההוצאות הקבועות, נטו לפני מע"מ. לצורך כך בצע את הפעולות הבאות:

 • בקש מהנהלת חשבונות דוח רווח והפסד לששת החודשים האחרונים (לפחות).
 • חשב את ממוצע כל אחד מסוגי ההוצאות הקבועות שציינת בשלב 1 באמצעות חלוקת הסכום שמופיע בדוח במספר החודשים.
 • הוצאות הפחת מהוות הוצאה רעיונית, שאינה הוצאה הבאה לידי ביטוי באופן שוטף בתזרים הבנק. היא משקפת את ירידת ערך הציוד ואת בלאי המבנים, קרי ההשקעה החוזרת הנדרשת בדרך כלל לצורך תחזוקתם, וּלפיכך יש להביא אותה בחשבון. בדרך כלל תוצג הוצאה זו אך ורק בדוח השנתי המוגש למס הכנסה, וּלפיכך יש לבקש נתון זה ממנהל החשבונות של העסק.
 • עבוֹר על כל הסעיפים ועדכן אותם בהתאם לנתונים המעודכנים והנכונים ביותר כפי שהם ידועים לך ברגע זה. לדוגמה, אם הוצאות שכר דירה שחושבו הסתכמו ב-10,000 ש"ח לחודש, ולאחרונה חוּדש הסכם השכירות והוא עומד כעת על 12,000 ש"ח לחודש, הרי שיהיה עליך לעדכן את הנתון בהתאם.
 • הערה: שכר העבודה יירשם לפי סך העלות הכוללת (כולל סוציאליות ונלוות). כמו כן חובה להביא בחשבון את שכר הבעלים אם הם עובדים בעסק (גם אם אין הם מושכים שכר בפועל מכל סיבה שהיא). את שכרם יש לקבוע בהתאם לשכר סביר שהיה משולם לשכיר במשרה דומה.
 • סכם את כל הסכומים. קיבלת את סך ההוצאה החודשית הקבועה הממוצעת של העסק. סמן את התוצאה שקיבלת באות A.

שלב 4 –    חשב את הוצאות המימון ואת סכומי הקרן להחזרי הלוואות:

 • רשום בטבלה את כל החזרי ההלוואות המשולמות על ידי העסק. לכל הלוואה רשום את סכום ההחזר החודשי (לפי הסכום האחרון שנרשם בחשבון הבנק).
 • בעבוּר כל אחד מהסכומים הפרד וּרשום בנפרד את חלק הקרן ואת חלק הריבית (תוכל לבקש נתונים אלו מפקיד הבנק).
 • רשום בשוּרה נפרדת את הוצאות ריבית העו"ש בחשבון. נתון זה תוכל לקבל מתוך דפי הבנק, אולם זכור כי בדרך כלל החיוב הוא על שלושה חודשים (ולכן יש לחלק את הסכום לשלוש). עדכן את הנתון אם היו לאחרונה שינויים בגובה מסגרת האשראי או בריבית שגובה הבנק.
 • רשום בשוּרה נפרדת את סך עמלות החשבון שאתה משלם בממוצע בכל חודש. נתון זה ניתן לדלות מתוך דפי חשבונות הבנק. מומלץ לחשב ממוצע של שלושה חודשים אחרונים לפחות.
 • אם אתה נוהג לנכות המחאות רשום בשוּרה נפרדת את סך חיובי הריבית החודשית הממוצעת בגין רכיב זה. ניתן לחשב ממוצע ביחס לשלושה חודשים קודמים וּלבצע התאמה כאשר קיימת סבירות גבוהה להפחתה או להגדלה של נפח הניכיונות, או כאשר שיעור הריבית עודכן לאחרונה.
 • סכם את התוצאות למעט החזרי הקרן (סעיף 2). סמן את התוצאה שקיבלת באות B.
 • סכם את כל הוצאות החזרי הקרן (סעיף 2). רכיב זה אינו מהווה הוצאה המוכרת לצורכי מס, ולפיכך יש לגלם בגינו את המס כמפורט בהמשך. סמן את התוצאה שקיבלת באות C.

שלב 5 –    חשב את שיעור ההוצאות המשתנות.

ההוצאות המשתנות נמדדות כאמור באחוזים ולא בסכום אבסולוטי.

לצורך חישוב שיעור ההוצאות המשתנות יש להשתמש בדוח הנהלת חשבונות לתקופה של שישה חודשים לפחות, מעודכן ככל הניתן למועד החישוב.

 • רשום את סך ההכנסה בתקופה הרלוונטית.
 • רשום את סך ההוצאה (סכום) בעבור כל אחד מרכיבי ההוצאות שסימנת כהוצאות משתנות בשלב 2.
 • על הוצאות בגין חומרי גלם יש להוסיף את ערך המלאי בתחילת תקופת הדוח וּלהחסיר מהן את ערך המלאי בתום תקופת הדוח (בערכי עלות הרכישה מהספקים).
 • חשב את השיעור היחסי של כל אחת מההוצאות שחישבת ביחס לסך מחזוֹר ההכנסות. הנתון שקיבלת הוא "שיעור ההוצאה המשתנה" של כל אחד מסוגי ההוצאות.
 • סכם את כל שיעורי ההוצאות. סמן את התוצאה באות P (באחוזים כמובן).

שלב 6 –    קבע את שיעור המס השולי של העסק. שיעור המס לחברה נכון למועד כתיבת מדריך זה (שנת המס 2013) הוא 25%. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם יועץ המס של העסק. סמן נתון זה באות T (באחוזים כמובן).

 

שלב 7 –    חשב את נקודת האיזון החודשית לפי הנוסחה הבאה:

נקודת האיזון = {A + B + [ (C / (1 – T) ] } / (1 – P)

לסיום

השווה את התוצאה שקיבלת להערכה הראשונית שלך וּבדוק עד כמה היית קרוב לתוצאה!

טוב מראה עיניים. דוגמה להמחשה

ייתכן שקיבלת את הרושם כי התהליך מורכב, אולם כפי שתוכל להיווכח מהדוגמה הבאה אין זה בהכרח נכון. שים לב שאת תיאור רכיבי ההוצאה יש להתאים לסוגי ההוצאות בעסק ואין צורך להיצמד לרשימה שהוצגה קודם לכן.

לצורך העניין נניח שמדובר במפעל המייצר מוצרי פלסטיקה.

שלב 1

קביעת סעיפי ההוצאות

שלב 2

סיווג ההוצאות

שלב 3

סכום הקבועות

שלב 4

שלב 5

שיעור המשתנות

הוצאות מימוןהחזרי קרן
שכר דירה וּדמי ניהולקבועה20,000   
מִסי ארנונה ומיםקבועה5,000   
הוצאות חשמלמשתנה   3%
טלפון ותקשורתקבועה1,200   
הוצאות משרד וכיבודקבועה2,000   
דפוס ודוארקבועה800   
ביטוח אלמנטריקבועה1,800   
הנה"ח וּביקורתקבועה2,000   
ייעוץ משפטי שוטףקבועה1,600   
ליסינג ותחזוקת רכבקבועה10,000   
הוצאות דלקקבועה5,000   
תקציב פרסום שוטףקבועה12,000   
קידום אתר אינטרנטקבועה2,500   
השתתפות בתערוכותקבועה4,000   
שכ"ע מנכ"לקבועה25,000   
שכ"ע מנהל כספיםקבועה18,000   
שכ"ע מזכירהקבועה7,000   
שכ"ע מנהל מכירותקבועה10,000   
שכ"ע עובדי יצורקבועה60,000   
עמלות סוכן מכירותמשתנה   2.5%
קניות חומרים וחו"גמשתנה   60%
הוצאות הובלהמשתנה   2%
הוצאות פחתקבועה15,000   
ריבית על העו"ש  5,000  
החזרי הלוואות  4,00016,000 
עמלות חשבון בנק  400  
סה"כ A = 202,900B = 9,400C = 16,000P = 67.5%

שלב 6: שיעור מס חברות עומד על 25% ולכן T=25%.

שלב 7: חישוב נקודת האיזון:

נקודת האיזון = [(202,900+9,400+16,000/(1-25%)]/(1-67.5%) = ש"ח 718,871

משמעויות:

 • על העסק "לייצר" הכנסה של כ-720,000 ש"ח בחודש (נטו לפני מע"מ) כדי לאזן את הכנסותיו עם הוצאותיו!
 • התרומה לרווח (לפני מס) של כל 1,000 ש"ח הכנסות במכירות מעל נקודת האיזון היא 325 ש"ח.