פרק 13 – לשחרר את צוואר הבקבוק

פרק 13 - לשחרר את צוואר הבקבוק

מחזור חיים של עסק מאופיין בדרך כלל, בשלביו הראשונים, בהתפתחות מואצת וחדה. אולם עם הזמן מתמתן גרף ההתפתחות והעסק נכנס לסוג של סטגנציה, שבו רמת ההכנסות שומרת על ממוצע עקבי עם סטיות קלות למעלה או למטה.

הסיבות לכך שונות וּמגוונות, אך בדרך כלל אין הן נובעות מכך שהעסק הגיע לרוויה וּלמיצוי.

פעילותו של כל עסק נגזרת למעשה מהתשומות העומדות לרשותו – כוח אדם, מכונות וציוד, תקציבי השיווק והפרסום, מסגרות האשראי וכולי. אופן הפעלת תשומות אלו יקבע למעשה את השורה התחתונה בדוח הרווח וההפסד – את רמת המכירות ואת הרווח. כמובן שהתנאי ההכרחי הוא שמנגד יהיו ביקושים למוצרים וּלשירותים שמספק העסק.

היקף הביקושים העומד בפני כל עסק שאינו מונופול, או שאינו מספק את מרבית ביקושי השוק בתחומו, גדול באופן משמעותי ביחס להיקפי פעילותו בפועל. דהיינו, פוטנציאל הגידול של מרבית העסקים (כל אחד בפני עצמו ולא כמקשה אחת) בהחלט גדול.

 

האם העסק באמת תקוע?

עסק במצב של קיפאון יימצא בדרך כלל כשלפחות אחד ממשאביו החיוניים (אלו הנמצאים על הציר הקריטי של פעילות הייצור שלו) מוצה עד תום. העסק הגיע אפוא לרוויה ולא ניתן להפיק ממנו תפוקות נוספות במתכונת ההפעלה הנוכחית (שלאו דווקא מבוצעת ביעילות).

הדוגמאות לכך הן רבות, החל במצוקת הזמן של בעל העסק המתמודד עם הפעילות השוטפת ואינו מסוגל "להרים את הראש" להקצות זמן לפיתוח העסק, דרך מגבלות תקציבי הפרסום והשיווק, וכלה במחסור בכוח אדם, מחסור באמצעי ייצור, שטח פיזי מוגבל, מגבלות מימון וכדומה.

בשלבי ההתפתחות הראשונים של עסק חדש, נעשה שימוש חלקי במשאבים העומדים לרשותו. לפיכך אין מעצורים הנמצאים על הנתיב הקריטי המונעים ממנו להתקדם, וּמכאן נובעת צמיחתו החדה. ככל שיגדל העסק ויתפתח – ינוצלו משאביו באופן משמעותי יותר עד שחלקם יגיעו למיצוי וּלרוויה, והם למעשה יקבעו את נפח הייצור שאותו מסוגל העסק לספק, וזאת גם כאשר שאר המשאבים יִוותרו בעומס חלקי בלבד.

 

אז מה עושים?

כדי להשתחרר ממצב הקיבעון וּלאפשר לעסק לצמוח, נדרש תחילה לזהות את "צווארי הבקבוק" המונעים ממנו להתקדם, וּלאחר מכן לשחררם. שחרור "צווארי הבקבוק" אינו מחייב בהכרח גידול בהוצאות. במרבית המקרים, מהלך של התייעלות ושל שיפור שיטות העבודה יאפשר לשחרר חלק מהמשאבים הקיימים בעסק ואותם להפנות למטרת הרחבת הפעילות.

המקרים הפשוטים לזיהוי נמצאים בתהליכים ממוכנים, שבהם מכונה מסוימת נמצאת במצב של עומס מלא (תפוקה מקסימאלית). אלו גם המקרים שפתרונם הוא הפשוט ביותר, אם באמצעות הוספת משמרות עבודה ואם בהוספת מכונות לקו הייצור.

המקרים הסבוכים יותר נמצאים בגורם האנושי, במקרים שבהם מנהל, ראש צוות או עובד מונעים למעשה מהעסק להגדיל את תפוקות הייצור, אם בשל מחסור בידיים עובדות (בדרך כלל עובדי ייצור) ואם בשל התנהלות אטית וקושי בקבלת החלטות (בדרך כלל בדרג מנהלים וּמנהלי צוותי עבודה).

זיהוי של צוואר הבקבוק יכול להיות משימה הדורשת ניתוח מקצועי ועמוק יותר, בפרט כאשר העסק מייצר מִגוון מוצרים בתהליכים שונים העושים שימוש באותם משאבים. אולם ניתוח פשוט של התהליכים בעסק יוכל לאפשר גם למנהל לא מיומן לזהות את הגורמים ה"חשודים" כגורמים המעכבים, וּבכך לצמצם את טווח האפשרויות.

בכל מקרה, מהלך שמטרתו הגדלת נפח הפעילות של עסק, מצריך ניתוח יסודי וּמקצועי של המצב הקיים, תכנון מפורט, תקצוב, הערכות פיננסית ותכנית מפורטת ורציונאלית שאותה יש לבצע על ציר הזמן.

תכנון כזה יוביל בסבירות גבוהה להתפתחות של העסק עד לשלב הבא, שבו אחד מהמשאבים החיוניים יהפוך להיות "המעצור התורן", וחוזר חלילה.

כאשר נראה כי העסק תקוע, נסה לזהות את הגורם המעכב שנמצא על צוואר הבקבוק וּלשחרר אותו. שחרורו יביא להגדלה מיידית של כושר הייצור

 

פרק 4 – שלב 3: איך בונים תוכנית עסקית יעילה?

פרק 4 - שלב 3: תכנית עסקית - סוף מעשה במחשבה תחילה

בשל חשיבותו הרבה, בחרתי להרחיב בנושא גיבוש התכנית העסקית (שלב מספר 8 בפרק הקודם – מה צריך לפתיחת עסק).

מטרת התכנית העסקית היא להתוות את הדרך הנכונה והמתאימה ביותר להוצאת המיזם מהרעיון אל הפועל. גיבוש תכנית מהימנה יוביל בסבירות גבוהה למימוש מוצלח שלה.

הדרכים להקמת מיזם הן רבות, וּלכל דרך יתרונות וחסרונות, סיכונים וסיכויים. לא כל דרך תתאים לכל יזם, בדיוק כשם שלא כל יזם מסוגל ליישם כל סוג של מתווה פעולה. התכנית, לא זו בלבד שהיא צריכה לעמוד במבחני העלות-תועלת והסיכון-סיכוי, היא גם צריכה להיות מותאמת לסביבה העסקית שבה היא מתוכננת לפעול, וכן ליכולות, לכישורים ולניסיון של הצוות האמור לנהל וליישם אותה.

בפרק זה אני מבקש לחדד את מהות בניית תוכנית עסקית ואת היסודות החשובים ביותר שלה.

במסגרת עבודתי מגיעות לידיי לעתים תכניות עסקיות שנערכו על ידי בעלי מקצוע או על ידי היזמים עצמם, וזאת לצורך מתן חוות דעת על מהימנות התכנית, לצורך שיפור התכנית או לצורך סיוע בגיוס הון.

זה המקום לומר כי מעולם לא הרשימה אותי תכנית בשל היותה עבת-כרס או מאוירת בשלל סקיצות, תרשימים וּגרפים. אולי יישמע הדבר מפתיע, אך גם התוצאות הצפויות המוצגות בניתוחים הפיננסיים ואשר באות לידי ביטוי ברמת הרווח הצפוי ותזרים המזומנים אינן מרשימות אותי כלל, שהרי הנייר סופג הכול, וכל שנרשום בו כך ייראה. במקרים רבים (אך בהחלט לא תמיד) מדובר באמצעי להסחת דעת ותו לא. במקום זאת, תכנית עסקית ממוקדת, ברורה ועניינית הנסמכת על הנחות יסוד מאומתות וּמבוססות – תהווה מבחינתי תכנית ראויה שניתן לבחון אותה לעומק.

 

תכנית עסקית היא סוג של פאזל

תכנית עסקית היא סוג של פאזל תלת-מימדי המורכב ממספר רב של חלקים. כל חלק מייצג הנחת יסוד מסוימת. משמעות הזמן באה לידי ביטוי באמצעות הממד השלישי, שכן הפרמטרים השונים משתנים עם התקדמות המיזם וּלאורך השנים. כל אלו יחד יוצרים את התמונה הכוללת – התוצאות החזויות של פעילות העסק.

איכות התמונה שתתקבל בסיום הרכבת הפאזל תהיה תלויה ברמת הסידור הנכון של החלקים, כל אחד במקומו המיועד. בדומה, איכות התכנית העסקית תימדד לנוכח התוצאות וּלאור המימוש בפועל של המיזם. איכות התכנית היא פונקציה ישירה של רמת הדיוק של הנחות היסוד שנלקחו לצורך גיבושה, החל בהשקעות שתידרשנה, וכלה בהקצאת המשאבים להשגת המטרות, באסטרטגיה השיווקית שתיקבע, בערוצי השיווק אשר ייושמו בפועל וּבאיכות הניהול.

תכנית עסקית דומה לפאזל המורכב מהרבה חלקים. סידור נכון של החלקים יגדיל את סיכויי ההצלחה של העסק

אל תחסיר חלקים, אבל גם אל תוסיף כאלו שאינם שייכים

כשם שבפאזל לא יוכנסו חלקים שאינם שייכים לתמונה ולא ייגרעו חלקים השייכים לה, הרי שתכנית עסקית תשאף לעשות שימוש אפקטיבי ויעיל ביחס שבין התשומות (תקציבי המשאבים) לתפוקות (ההכנסות), ותשאף ליצור אופטימיזציה בין השניים. כלומר, כל רכיב הוצאה או השקעה שאינו נחוץ ליצירת ההכנסות או לתשתית ההכנסות לעתיד – לא ייכלל בתכנית (אלו אותם חלקים מיותרים שאינם שייכים לפאזל). וגם להיפך, כל רכיב הוצאה או השקעה החיוני להתפתחות ההכנסות של המיזם – ייכלל בה (אלו החלקים השייכים לפאזל), בכפוף לשיקולי עלות-תועלת וּלאילוצי תקציב.

אולם, וכאן בשונה מהפאזל, בתכנית העסקית כן ניתן להרכיב את החלקים באופנים שונים, ועדיין לקבל תמונה ברורה וּמייצגת.

לדוגמה, מפעל המייצר מוצר הכולל כמה רכיבים, יכול להחליט על רכישת מקצת הרכיבים מקבלני משנה חיצוניים, או לחילופין לייצר רכיבים אלו בעצמו, תוך הקמת פסי ייצור מתאימים, שכירת עובדים והתאמת המקום. ההשלכה של כל אחת מאפשרויות אלו על התוצאות החזויות יכולה להיות משמעותית, ועדיין לא יהיה אפשר לקבוע ששיטה אחת עדיפה אבסולוטית על האחרת.

ברור לחלוטין שלשתי אלטרנטיבות אלו תהיה השלכה שונה, באופן מהותי, על רכיבי התכנית העסקית, על אופי המיזם ועל אופן התנהלותו, וכנגזרת מכך – על התוצאות הפיננסיות הצפויות.

על התכנית העסקית להתייחס למכלול השיקולים ולקבוע את הנתיב האופטימאלי להוצאת המיזם אל הפועל.

זאת ועוד, במקרים רבים קיימת הגמישות לקביעת הוצאות מסוימות כהוצאות קבועות או משתנות, וּלכך יש משמעות מרחיקת לכת על רמת הסיכון העסקי.

אופן תגמול אנשי מכירות הוא דוגמה טובה לכך: רמת השכר הבסיסית של אנשי המכירות ושיעור העמלות על המכירות הם שני פרמטרים דומיננטיים שהמשקל היחסי ביניהם ישפיע באופן מהותי על נקודת האיזון. שכר בסיסי גבוה, הכולל עמלה בשיעור נמוך, יעלה את הסיכון העסקי (מעבר לכך שיפחית את "הרעב" של איש המכירות להצלחה וּבאופן טבעי את שאיפתו למצות את פוטנציאל המכירות). לעומת זאת, שכר בסיסי נמוך הכולל עמלת מכירות גבוהה יפחית את הסיכון העסקי ויגביר את המוטיבציה של איש המכירות להצליח, מה שיביא להעלאת היקף המכירות.

תכנית עסקית מקצועית תביא לידי ביטוי שיקולים אלו, ותשאף למקסם את הפוטנציאל העסקי תוך מזעור הסיכונים.

 

עדיף קצר וקולע מאשר ארוך ומייגע

תכנית עסקית כשלעצמה אינה המטרה. תכנית עסקית מקצועית וּמהימנה שתוביל את היזם בסבירות גבוהה להצלחה – זו המטרה.

כדי לקבוע אם התכנית שגובשה עונה על יעדיה, נכון יהיה להגדיר שני פרמטרים:

 • יעילות היא מדד הקובע באיזו מידה המשאבים המושקעים משיגים את המטרה. כדי לקבוע יעילות יש להגדיר תחילה את המטרה וּלאחר מכן לבחור את המשאבים הנכונים הנדרשים להשגתה.
 • אפקטיביות קובעת את מידת התאימוּת שבין המטרה שנקבעה לבין הצורך שלשמה היא נקבעה.

יעילות אפקטיבית היא היכולת לעשות את הדבר הנכון באופן הנכון. תכנית עסקית מקצועית תקבע את המטרות של המיזם בהתאם לשאיפות היזם (ותענה בכך על מדד האפקטיביות), וּבהתאם להן את הדרך הקצרה והמתאימה ביותר במסע להשגת מטרות אלו (מדד היעילות).

רשימת הנושאים שיש לסקור, ללמוד וּלנתח לצורך גיבוש תכנית עסקית היא ארוכה וּמגוונת וניתן למצוא אותה כמעט בכל אתר אינטרנט או ספר העוסק בתחום. רשימה זו כוללת נושאים כמו תיאור מפורט של המיזם וּמטרותיו, הרקע של היזם והקשר שלו למיזם וּלסיכויי הצלחתו, ניתוח קהלי היעד, ניתוח הסביבה העסקית והתחרות, המודל העסקי ותמחור השירותים, אסטרטגיה שיווקית וערוצי השיווק וכן ניתוחים פיננסיים מפורטים.

ניתוח מעמיק ויסודי של כל הרכיבים הללו יהיה אמנם בעל ערך רב ויתרום רבות להבנת המיזם ולתכנית אשר תגובש, אולם הזמן והמשאבים שיידרשו לצורך כך עלולים להיות גבוהים מדי, וּלעתים אף מעבר לצורך. מהלך כזה עשוי בהחלט לתרום לאפקטיביות של התכנית (אם הניתוח והסקת המסקנות ייעשו באופן מקצועי), אולם לא תמיד הוא יהיה יעיל. חוסר היעילות יבוא לידי ביטוי בתקופת הזמן שתידרש לגיבוש התכנית, במשאבי הזמן של היזם וּבעלות הכנתה.

לעומת זאת, התמקדות בנושאי הליבה העיקריים אשר צפויים להשפיע על המיזם ועל תוצאותיו, תוך סקירה כללית של הנושאים האחרים אשר קשורים למיזם אך בעלי השפעה נמוכה עליו, תהיה הדרך שתמקסם את יחסי העלות-תועלת ותביא את מדד היעילות לרמה האופטימאלית.

לפני הקמת עסק חובה לגבש תכנית עסקית, אבל אין צורך להפוך אותה לפרויקט חיים. עשה שיהיה מקצועי, קצר וקולע

אז במה להתמקד?

את התשובה לשאלה זו ניתן למצוא דווקא בניתוח הפיננסי של התכנית העסקית.

הפרמטרים המרכיבים את התכנית הפיננסית כוללים בין השאר את רכיבי ההשקעה, הוצאות התקורה, עלויות השכר, תקציבי השיווק, שיעורי ההמרה הצפויים של פעילות השיווק והמכירות, רמות התמחור, עלויות ישירות וכדומה. שינוי בכל אחד מפרמטרים אלו יגרור שינוי בתחזית התוצאות.

לאחר בניית המודל הפיננסי והצבת הערכים בפרמטרים שמייצגים הנחות יסוד אלו ניתן בנקל לבחון את השפעת השינוי של כל אחד מהם על התוצאה הסופית (סכום ההשקעה הנדרשת, תקופת החזר ההשקעה, נקודת האיזון, רמת הרווחיות וכולי).

בחינה שיטתית של השינויים תציף באופן ברור וּבולט את הפרמטרים שכל שינוי קל בהם יביא לשינוי משמעותי בתוצאות החזויות. פרמטרים אלו הם המהותיים והמשפיעים ביותר וּבהם יש להתמקד ולחזור ולחקור מחדש במידת הצורך. לעומתם, הפרמטרים ששינוי משמעותי בהם יביא לשינוי זניח בתוצאות, לא ייחשבו כמהותיים ולא יהיה צורך להשקיע בהם מאמץ רב.

 

קל להמחיש בדוגמה:

יזם מתכנן להקים מסעדה. לצורך כך הוא מגבש וקובע מה יהיה אופי המסעדה, מיקומה, קהל היעד, שעות הפעילות ותקציבי השיווק. מחישוב פשוט עולה כי רמת ההוצאות הקבועות של המסעדה צפויה לעמוד על 90,000 ש"ח לחודש ואילו שיעור ההוצאות המשתנות יגיע לכדי 60%. בנתונים אלו הוא חישב ומצא שנקודת האיזון של העסק תעמוד על 225 אלף ש"ח לחודש (ראה אופן החישוב בפרק 6).

עתה בכוונתו לחזור ולבחון את תקפות הנחות היסוד שעליהן הוא התבסס. נניח לצורך העניין שלמרבית נתוני העלויות והתמחור הוא הגיע מתוך רמת ביטחון גבוהה, אולם שני פרמטרים נסמכו על הערכות כלליות ולא מדויקות, ואלו הם:

 1. שכר הדירה – נאמד על ידו ב-16 אלף ש"ח לחודש (מתוך ההוצאה הכוללת של 90 אלף ש"ח לחודש), אולם על פי נתוני השכירות באזור ידוע לו כי העלות בפועל עשויה לנוע בטווח של 25% למעלה או למטה, כפונקציה של מידת הקרבה למרכז המסחרי הצמוד, דהיינו בטווח של 12–20 אלף ש"ח.
 2. עלויות הבשר הן החלק העיקרי בהוצאה המשתנה ומגיעות לכדי שליש מההוצאות המשתנות (20% מתוך ה-60% בסך הכול). ידוע לו כי עלות הבשר תהיה תלויה בספּק שיבחר וּבכמות הרכישות שיבצע מדי חודש. עוד ידוע לו כי העלות עשויה לנוע בטווח דומה של 25% מהתחזית (קרי, תוספת או הפחתה של 5% ביחס לשיעור ההוצאות המשתנות הכוללות).

כעת, כדי להבין אילו משני הפרמטרים הוא המהותי והמשפיע בצורה חזקה יותר על התוצאות – עליו לחשב את השינוי בנקודת האיזון לכל אחד מהמקרים.

 • במקרה הראשון (שינוי בגובה שכר הדירה) תנוע נקודת האיזון בטווח של 215–235 אלף ש"ח (טווח הסטייה נאמד ב-10,000 ש"ח).
 • במקרה השני (שינוי בשיעור עלויות הבשר), תנוע נקודת האיזון בטווח של 200–257 אלף ש"ח (טווח הסטייה נאמד ב-25 אלף ש"ח למטה ועד 32 אלף ש"ח למעלה).

לסיכום, בדוגמה הוצגו שני סוגים מהותיים של הוצאות, האחד משויך להוצאות קבועות והשני להוצאות משתנות. השפעת השינוי בשיעור של 25% על כל אחת מהן הביאה לתוצאות שונות מהותית זו מזו.

ברור שבמקרה הזה על היזם לבחון לעומק את תקפות הנחת היסוד שלו בנוגע למחירי הבשר, ורק לאחר מכן לבחון את תקפות הנחת היסוד בנוגע לשכר הדירה.

באופן מעשי, בעת גיבוש תכנית עסקית נכון לבצע תחילה הערכה כללית של רכיבי ההוצאות וההשקעות, לחשב את נקודת האיזון וּלאחר מכן לבצע ניתוח רגישות על שינויים בכל אחד מהפרמטרים. ניתוח כזה יציף את הפרמטרים שבהם יש להתמקד ולחקור לעומק. באותה מידה נוכל לזהות את הפרמטרים ששינוי משמעותי בהם יביא לשינוי מזערי בתוצאות הצפויות. בפרמטרים אלו אין צורך להשקיע מאמץ יתר על המידה.

 

המעבר מתכנון לביצוע

סיימת לגבש תכנית עסקית מהימנה ומקצועית? ביצעת ניתוחי רגישות על הפרמטרים השונים? הגעת להחלטה שברצונך לצאת לדרך?

נותר רק עוד דבר אחד – לוודא לכמה כסף באמת זקוק המיזם.

לקריאת הפרק החמישי לחץ-
כמה כסף צריך כדי לפתוח עסק

 

 

פרק 15 – כיצד לייצר הכנסות פאסיביות

פרק 15 - כיצד לייצר הכנסות פאסיביות

המטרה העיקרית של כל עסק היא להרוויח!

בשונה משכיר הנהנה משכר מובטח, הרי שעסק ממוצע חוֹוה במהלך חייו עליות וּמורדות, תקופות שבהן רווחיו מאפשרים לו צמיחה, וּתקופות שבהן הוא נאלץ לנגוס מחסכונותיו לטובת כיסוי ההפסדים. עסק שאין ברשותו מאגר מזומנים שיהיה בו די לכיסוי על תקופות הפסדים ממושכות, עלול להיאלץ ביום מן הימים לסגור את שעריו.

מעבר לכך, גם עסק מרוויח יוצר עם השנים שחיקה אצל בעליו. כשזה קורה, רמת המוטיבציה, הכושר והרצון לעבוד פוחתים וּמְפנים מקומם לרצון לשנות את אורח החיים וּלהפחית את עומס העבודה.

הסבירות הגבוהה לכך שהעסק לא יוכל לקיים את פרנסתו של בעליו לאורך כל חייו מחייבת מחשבה ותכנון שמטרתה לייצר הכנסה חלופית פסיבית.

מקור הכנסה אלטרנטיבי לעבודה הוא הכנסה מנכסים מניבים.

 

סוגי נכסים מניבים

קיימים סוגים שונים של נכסים מניבים, וּלכל אחד מהם מאפייני תשואה, מיסוי וסיכון שונים. כך לדוגמה, השקעה בדירה במרכזי הערים הגדולות תניב תשואה ממוצעת של 3-3.5%, לעומת דירה בפריפריה שתניב תשואה כפולה וּלעתים אף יותר.

השקעה בנכסים מסחריים (חנויות, משרדים) עשויה להניב תשואה של 7-9 אחוזים בממוצע, אולם שיעורי המס שיחולו על ההכנסות יהיו בדרך כלל גבוהים יותר. השקעה במגרש לא תניב בדרך כלל הכנסה שוטפת, אולם היא עשויה לייצר רווח הון משמעותי בעת מימושה בעתיד.

באופן כללי ניתן לומר כי השקעה ממוצעת סבירה בנכסים מניבים יכולה לייצר הכנסה נטו של 6% לשנה (לאחר מס והוצאות תחזוקה). המשמעות היא שכדי לייצר הכנסה נטו של 15,000 ש"ח לחודש נדרשת השקעה של כשלושה מיליון ש"ח, סכום משמעותי עבור מרבית בעלי העסקים הקטנים, ושאינו נמצא בדרך כלל בקופת המזומנים של בעליו.

אולם תכנון נכון של ההשקעה וּפריסתה על פני השנים יאפשרו את המהלך בלא מאמץ מיוחד.

 

כיצד "לייצר" נכסים מניבים?

נניח שברצונך לרכוש נכס בשווי של שלושה מיליון ש"ח באמצעות הלוואה על מלוא הסכום וּלהחזירה בתשלומים חודשיים במשך 15 שנים.

תקבולי השכירות מהנכס שתרכוש צפויים לעמוד על 6% לשנה וּצפויים להסתכם ב-15,000 ש"ח לחודש (נטו לאחר הוצאות וּמסים).

סכום ההחזר החודשי על הלוואה שתיקח על מלוא הסכום (בריבית של כ-5% לשנה) יעמוד על כ-24,000 ש"ח.

לפיכך, בהנחה שאת תקבולי השכירות תייעד להחזר ההלוואה, היתרה שיהיה עליך להשלים בכל חודש תעמוד על 9,000 ש"ח בלבד. משמעות הדבר היא כי הכנסות הנכס יממנו 63% מערכו!

אולם המהלך הזה אינו אפשרי, שכן אין הבנק נוהג לממן רכישת נכס בסכום העולה על 75% מעלותו (וּלעתים אף פחות). את הפער הנדרש תאלץ לממן מתוך ההון העצמי העומד לרשותך או באמצעות הלוואה משלימה שתילקח כנגד העמדת בטוחות נוספות, והיה ואלו עומדות לרשותך.

 

ואם אין לך הון עצמי?

והיה ואין בידך ביטחונות נוספים, תוכל לנקוט תכנית אלטרנטיבית: עיכוב מועד רכישת הנכס עד לצבירת ההון העצמי הנדרש. בדוגמה שלפנינו וּבהנחה שתפריש לחסכון סכום של 9,000 ש"ח לחודש, הרי שיידרשו לך כשבע שנים לצורך צבירת 25% מעלות הנכס (750 אלף ש"ח).

בתום תקופה זו תוכל לרכוש את הנכס כשבידך ההון העצמי הנדרש. את יתרת הסכום תממן באמצעות הלוואה בהחזרים של 24,000 ש"ח (מתוכם 15,000 ש"ח ישולמו מתוך תקבולי השכירות, כאמור) לתקופה של עשר שנים.

משמעות הדבר היא כי אלטרנטיבה זו "תעלה" לך בעיכוב של שנתיים בלבד עד לפירעון מוחלט וסופי של ההלוואה לעומת האלטרנטיבה הקודמת.

מהלך כזה, כשהוא מתוכנן מראש, יאפשר לך לצבור נכסים פסיביים מתוך הפעילות השוטפת של העסק וּמתוך הכנסות הנכסים עצמם, וּבכך להפחית את התלות בעסק לאורך השנים.

תכנון נכון יאפשר לך לייצר לאורך השנים הכנסות פסיביות משמעותיות בהשקעה עצמית של כ-40% ביחס לעלות הנכסים!

רכוֹש לך נכס! שישה שלבים לקראת רכישת הנכס הבא שלך

 1. בדוק מהו סכום ההון הנזיל הפנוי העומד לרשותך לצורך רכישת נכס.
 2. חשב את הסכום החודשי נטו שתוכל להפריש מתוך הכנסות העסק שלך לצורך תשלום הנכס. הואיל וּמדובר בתקופה ממשוכת, רצוי לקחת הנחה שמרנית ביחס ליכולת ההחזר וּלפיכך לקבוע סכום סביר שאותו תוכל להפריש גם בתקופות טובות פחות.
 3. רשום לפניך את סך התשלומים שאתה נוהג להפריש לטובת חסכונות וּפּנסיה, וּשקול את הכדאיות של כל אחד מאלו אל מול ההחלטה לרכוש נכס (שהרי הכנסות הנכס ישמשו לך בבוא היום כפנסיה לכל דבר ועניין). סכם את התשלומים שאתה מעוניין להמיר לצורך החזר הלוואה משלימה שתילקח לטובת רכישת הנכס.
 4. סכוֹם את שני הסכומים שקיבלת בשני הסעיפים הקודמים. זהו סכום הנטו שתוכל להפריש בכל חודש כתשלום על חשבון רכישת הנכס.
 5. פנה לשניים-שלושה סניפי בנק, שתף את הבנקאי בכוונותיך לרכוש נכס וּבקש לקבל הצעה עקרונית בנוגע לפרמטרים המפורטים להלן. ראוי לציין כי הצעה ספציפית תוכל לקבל מהבנק אך ורק ביחס לנכס מסוים שתתבקש להציג לבנק ורק בכפוף לבחינה מדוקדקת של הבנק את הנכס ושוויו לביטחון. בקש לקבל הצעה לגבי:
 • שיעור המימון המרבי אותו יסכים הבנק להעמיד ביחס לעלות הנכס (בהנחה שזו תואמת את הערכת השמאי)
 • תקופת ההחזר המרבי של ההלוואה
 • שיעור הריבית על ההלוואה
 • שיעור הריבית וּמשך התקופה שתוכל לקבל בעבור נטילת הלוואה משלימה שתילקח לצורך רכישת הנכס וּתשולם מתוך ההכנסות הפנויות של העסק (כפי שחישבת בסעיף 4). סביר שהבנק ידרוש בטוחות נוספות לצרך הלוואה זו. בדוק אִתו את האפשרויות.

6. משאספת את כל הנתונים הללו, קל יהיה לך לחשב את הסכום הכולל שיעמוד לרשותך לצורך רכישת נכס מניב. משך התקופה לנטילת ההלוואה ייקבע כפונקציה של שכר הדירה שתקבל מהשכרת הנכס.

נמחיש בדוגמה:

הנחות היסוד:

 • סך ההון הנזיל העומד לרשותך – 300,000 ש"ח
 • הסכום נטו שתוכל להפריש להחזר הלוואה משלימה – 8,000 ש"ח לחודש
 • שיעור המימון המרבי שהבנק מוכן לממן ביחס לעלות הנכס – 60%
 • תקופת ההחזר המרבית – 15 שנים
 • שיעור הריבית האפקטיבית השנתית על ההלוואה – 6%
 • הלוואה משלימה: שיעור הריבית 7%, משך תקופת ההלוואה – 10 שנים
 • עוד עליך לקחת בחשבון את העלויות הנלוות לרכישת הנכס, כמו מס רכישה והוצאות משפטיות. נניח כי אלו מסתכמות ב- 6.5% מהעלות הכללית של הנכס (שים לב, בדרך כלל אין אלו ממומנים במסגרת ההלוואה שיעמיד הבנק).

חישוב סך מקורות המימון:

 • הון עצמי – 300,000 ש"ח.
 • הלוואה משלימה – מחושב לפי היוון תזרימי התשלומים החודשיים (בסך 8,000 ש"ח לחודש כל אחד) לתקופה של עשר שנים בריבית שנתית של 7%. ראוי לציין כי לצורך העמדת הלוואה לתקופה כזו צפוי הבנק לדרוש בטחונות יציבים כמו דירה או נכס נדל"ן אחר. החישוב בקירוב יבוצע כדלקמן:

)8,000 * 120) / (1 + 0.07) ^ 5 = ש"ח 685,000

הסבר:

8,000 – סכום ההחזר החודשי

120 – תקופת ההחזר בחודשים (עשר שנים)

0.07 – שיעור הריבית השנתית

^ – בחזקה

5 – מחצית תקופת ההחזר בשנים (עשר שנים חלקי 2)

 • הלוואה כנגד הנכס הנרכש – כאמור, ההנחה היא כי הבנק יאשר מימון בשיעור של 60% מעלות הנכס (לא כולל הוצאות נלוות).

לצורך העניין נניח כי סך עלות הנכס הוא X.

המשוואה שנרכיב לצורך חישוב X תציג משני צדיה את סך עלות הנכס, הן מצד העלות והן מצד רכיבי המימון:

X * (1+0.065) = 300,000 + 685,000 + X * 0.6

לאחר פתרון המשוואה נקבל בקירוב כי סך עלות הנכס לפני הוצאות נלוות הינו: X = 2.1

לפיכך, סך עלות הנכס כולל ההוצאות הנלוות יסתכם ב-2.24 מיליון ש"ח.

סכום זה בניכוי ההון העצמי (300,000 ש"ח) וההלוואה המשלימה (685,000 ש"ח) הוא סך סכום ההלוואה שניתן יהיה לקבל מהבנק כנגד שעבוד הנכס, והוא יעמוד על 1.255 מיליון ש"ח.

חישוב החזר ההלוואה כנגד הכנס:

כפי שחישבנו זה עתה, סך ההלוואה הוא 1.255 מיליון ש"ח.

לפיכך ניתן לחשב את סכום ההחזר החודשי (מחושב לפי 15 שנים, 6% ריבית אפקטיבית לשנה), אשר יעמוד על כ- 10,800 ש"ח בקירוב ויחושב לפי הנוסחה הבאה:

]1,255,000 * (1+0.06)^ 7.5[ / 180 = 10,800

הסבר:

1,255,000 – סך סכום ההלוואה

0.06 – שיעור הריבית השנתית

^ – בחזקה

7.5 – מחצית תקופת ההחזר בשנים (15 שנים חלקי 2)

180 – תקופת ההחזר בחודשים (15 שנים)

חישוב התשואה:

כל שנותר הוא לחשב את שכר הדירה הצפוי בגין הנכס וּלוודא כי הסכום גבוה דיו למימון החזר ההלוואה:

בהנחה שהנכס צפוי להניב תשואה שנתית של 6% נטו על העלות הכוללת (2.24 מיליון ש"ח), הרי שניתן לחשב ולמצוא כי ההכנסה החודשית צפויה לעמוד על כ- 11,200 ש"ח לחודש, שהם 400 ש"ח מעבר לסכום ההחזר הצפוי!

מכאן שבנתונים שבדוגמה ניתן לרכוש נכס בעלות של 2.1 מיליון ש"ח (עלות כוללת 2.24 מיליון ש"ח).

ההשקעה הנומינלית העצמית תעמוד על 985,000 ש"ח (44% בלבד!).

הערות:

 1. התחשיב מבוסס על הנחות יסוד שמרניות. יש סבירות גבוהה לשיפור של כמה מהפרמטרים (שיעורי הריבית בבנק, משך תקופת ההחזר, שיעור המימון ושיעור התשואה על הנכס). את התחשיב יש לבצע בפועל כנגד נכס רלוונטי מסוים, שעליו ניתן גם לקבל הערכה מדויקת למדיי של תחזית ההכנסות מהשכרה.
 2. בדוגמה דלעיל לא בא לידי ביטוי עניין המיסוי (מס על ההכנסות משכר דירה, הוצאות פחת וכדומה). לפני ביצוע מהלך כזה חובה להיוועץ ביועץ מס כדי לוודא שהתחשיב עומד בעינו. אם התווספה להוצאה השוטפת גם הפרשה למִסים, הרי שניתן יהיה להאריך את תקופת ההלוואה, להפחית את סכום ההחזר החודשי, וּבכך לאזן את ההכנסות עם ההוצאות.
 3. ראוי לציין כי השקעות בנדל"ן מקפלות בתוכן סיכויים וסיכונים נוספים. הסיכויים יבואו לידי ביטוי באפשרות כי שווי הנכס יעלה עם השנים וּבכך ניתן יהיה להשיג תשואה עודפת על ההון המושקע (רווח הון). הסיכונים יבואו לידי ביטוי במקרים שבהם יעמוד הנכס בלא שוכר. חשוב לתת את הדעת על סיכונים אלו ולכלול אותם במסגרת הרחבה של השיקולים.

 

פרק 14 – כיצד להפחית את נקודת האיזון

פרק 14 - כיצד להפחית את נקודת האיזון

ראינו בשני הפרקים הקודמים כי בכל עסק קיימים משאבים שאינם מגיעים לכדי ניצול מלא. למעשה, לכל המשאבים שאינם נמצאים על צוואר הבקבוק יש כושר ייצור שאינו מנוצל במלואו.

יתר על כן, ניתן להוסיף ולקבוע כי בדרך כלל מרבית משאבי העסק, לא זו בלבד שאינם מנוצלים במלוא כושר הייצור שלהם, אלא שהם אף אינם מנוצלים ביעילות. משמעות הדבר היא שאת התוצרים שכל אחד מהם מייצר ניתן היה לייצר באופן יעיל יותר שהיה מצריך מהם השקעה פחותה מההשקעה בפועל.

הקשר בין רמת יעילות הפעלת המשאבים של העסק לבין גובה נקודת האיזון הוא קשר ישיר. ככל שמשאבי העסק יופעלו ביעילות גבוהה יותר, כך יידרשו פחות משאבים להשגת אותם יעדים. הפחתת כמות המשאבים תביא להפחתת ההוצאות ואלו יביאו להפחתת נקודת האיזון.

כאמור, נקודת האיזון היא ההכנסה שעל העסק "לייצר" מדי חודש כדי להתאזן עם הוצאותיו, כלומר סך ההכנסה שבו הרווח וההפסד מתאפסים. ראינו בפרק 6 כי נקודת האיזון מחושבת לפי נוסחה פשוטה הכוללת שני פרמטרים בלבד: שיעור הרווח הגולמי וסך ההוצאות הקבועות.

 

הדרכים המקובלות להפחתת נקודת האיזון

הפחתת נקודת האיזון יכולה להיעשות באמצעות הפחתת ההוצאות הקבועות או באמצעות הגדלת הרווח הגולמי. ניתן לצמצם את ההוצאות הקבועות בתהליך של התייעלות וּלהגדיל את שיעור הרווח הגולמי באמצעות העלאת מחירים או השגת מקורות זולים יותר לרכישת חומרי הגלם. שני אלו אפשריים בהחלט, ויש לשאוף לקיימם באופן תמידי, אלא שאין הם קלים ליישום.

 

השכרת משאבים

אולם קיימת גם אפשרות שלישית להפחתת נקודת האיזון, והיא השכרת משאבים פנויים.

בכל עסק יש מִגוון משאבים העומדים לרשותו וּמשמשים אותו: מנהלי העסק, עובדי המשרד, עובדי הייצור, שטח הייצור והאחסון, מכונות הייצור, שטחי פרסום, כסף מזומן בחשבונות הבנק וכולי. כאמור, מרבית משאביו של העסק מנוצלים בתפוקה חלקית, ורק מעט מהם נמצאים על "צוואר הבקבוק" וּמנוצלים במלוא הקיבולת.

בעובדה זו טמון אוצר נסתר. זיהוי המשאבים הבלתי מנוצלים והשכרתם, ייצרו הכנסה קבועה נוספת, שתביא להפחתת נקודת האיזון בסכום הגבוה ממנה ביחס הפוך לרווח הגולמי.

כך לדוגמה, אם לרשות העסק עומד מחסן גדול, המנוצל בחלקו, הוא יוכל להעמיד את החלק האחר להשכרה. עסק שבו פועלות מכונות ייצור יקרות בניצולת חלקית, יוכל להשכירן על בסיס שעה. אם לבעלי העסק התמחות ייחודית והם עסוקים חלקית בלבד, הרי שניתן יהיה להשתמש בידע שלהם לצורך השכרת שירותי ייעוץ לעסקים אחרים, שאינם עומדים בתחרות ישירה עִמם. חברה הנוהגת לשכור שטחי פרסום בתקציבים משמעותיים, תוכל להציע לחברה אחרת בעלת מוצרים משלימים להצטרף לפרסום, וכן הלאה.

כל אלו מאפשרים לייעל את ניצולת המשאבים העומדים לרשות העסק באמצעות השכרתם לגורמים אחרים, וּבכך מאפשרים להפחית את סך ההוצאה החודשית נטו, וּבאופן ישיר את נקודת האיזון.

ניתן להפחית את נקודת האיזון על ידי השכרה של משאבים פנויים בעסק או על ידי איחוד וצמצום של משאבים קיימים

 

פרק 12 – מאלומת אור לקרן לייזר

פרק 12 - מאלומת אור לקרן לייזר

דמיינו לעצמכם כדור גדול וכבד וּסביבו קבוצה של עשרה אנשים, העומדים במרחקים שווים זה מזה. הקבוצה נדרשת להפעיל את כל הכוח שיש לכל אחד מהאנשים, כדי להזיז את הכדור. הכדור זז לאט וּבכבדות, מהוסס וּללא כיוון ברור, משנה את מסלולו מפעם לפעם.

עתה מתבקשים החברים להזיז את הכדור לכיוון מסוים שאליו מצביע ראש הקבוצה. לצורך זה הם מצטופפים, פניהם לכיוון היעד, והם מפעילים את כל הכוח שברשותם. בשל מימדי הכדור, תופסים החברים מחצית מקוטרו, וכל אחד משקיע את מאמציו בכיוון שאליו הוא פונה. הכדור מתחיל לנוע, צובר תאוצה וּמתחיל להגביר את מהירותו.

רעיון צץ בראשו של אחד החברים, והוא מציע לכולם למקד את כל הכוח שלהם בנקודה אחת מסוימת בכדור. הוא מביא מתקן מיוחד המאפשר לכולם לדחוף וּלהפעיל לחץ על מוט ישר המחובר לכדור בנקודה אחת. כעת הכדור מאיץ ורץ לעבר היעד במהירות וּבנחישות!

התהליך על שלושת השלבים שעברה הקבוצה דומה בעיקרו לנורה המפזרת את קרני האור לכל עבר ויוצרת הצפה של אור חלש יחסית על סביבותיה. חסימה הדרגתית של דפנות הנורה מקצה אחד לקצה האחר תביא להקטנת שטח חשיפת האור, ועם זאת להגברת עוצמתו באזורים שטרם נחסמו. חסימת הנורה כולה, למעט נקודה אחת צרה, תיצור קרן אור שתאיר שטח קטן מאוד אולם עוצמתו תהיה רבה וּמשמעותית, בדומה לקרן לייזר.

 

תתמקד – תצליח

בכל עסק פועלים כוחות שונים, המוּנעים מתוך המשאבים העומדים לרשותו והכוללים את המנהלים, את צוות העובדים, את הציוד והמכונות, את ערוצי השיווק והמכירות, את שיתופי הפעולה, את ההון הפיננסי וכולי.

בעסקים שהתנהלותם אינה יעילה, ניתן יהיה להבחין בהגדרה לא ברורה של היעדים והמטרות של הארגון וּבהיעדר קו מנחה אחיד המשמש את העובדים ככלי להכוונת מאמציהם. במקרה כזה, כל עובד יכול לפרש את היעדים ואת המטרות של העסק, וּכנגזרת מהם את הפעולות שעליו לבצע באופן שיכול להיות שונה מפרשנותם של העובדים האחרים ומיעדי העסק עצמו. מצב כזה ייצור בזבוז של אנרגיה וּלעתים גם ייצר כוחות הפועלים כנגד מטרות הארגון, גם אם אין הם נעשים במודע או בכוונת זדון.

עסקים יעילים, לעומת זאת, ינתבו את כל משאבי הארגון וּפעילויותיו למטרות מוגדרות וּברורות, ויוודאו שהכוחות הפועלים בו מכוּונים יחדיו לאותו כיוון, וכמו אותה קרן לייזר – יפעלו באסרטיביות וּבעוצמה לעבר המטרה. התוצאות בארגון המתנהל באופן מכוּון וּברור תהיינה טובות לאין ערוך מאלו של ארגון המפזר את משאביו לכל כיוון, בלא כל מטרה או יעד ברורים.

קביעת המטרות והיעדים של העסק והכוונת כל המאמצים לעבר מטרות אלו תשפר את התוצאות באופן מהותי ותשביח את פעילות העסק

וּבכל זאת, האם עסק יכול להגיע ליעילות מוחלטת?

למרבה הצער, התשובה היא לא!

לצורך הבנת העניין יש להגדיר תחילה את המושג "משאב". משאב הוא כל אמצעי המשמש לייצור פעילות שמטרתה לקדם את העסק, בין אם הוא עובד, מכשיר או ציוד, רכב, אמצעי הובלה, שטחי עבודה, משרדים, אתר אינטרנט תדמיתי, ערוצי שיווק ופרסום, הון נזיל וכדומה.

כל משאב מאופיין בתוצרים שהוא אמור לספק ובעלויות הכרוכות בו, אם לצורך רכישתו ואם בתחזוקתו השוטפת. ישנם משאבים העשויים לצבור שווי נכסי בהתהוותם (כמו אתר אינטרנט המשמש חנות מקוּונת, צובר מוניטין וּמגדיל עם הזמן את מכירותיו). לעומתם יש משאבים שהפסקת פעילותם "תייצר" הוצאה נוספת (כמו פיטורי עובד, העלולים לגרור הוצאות נוספות).

משאבי העסק הם שיקבעו את פוטנציאל קיבולת הפעילות שלו. אולם שימוש לא מושכל בהם יגרום בהכרח לבזבוז וּלהפחתה בפוטנציאל זה.

במצב האופטימאלי יוגדרו תחילה יעדי העסק (לדוגמה, יצירת מחזור הכנסות של 500 אלף ש"ח לחודש), וּבהתאם לכך ייקבעו סוגי המשאבים הנדרשים ליישום המטרות. בהתאם יחושבו הכמויות המדויקות הנדרשות מכל אחד ואחד מהמשאבים ותיעשה פעילות שוטפת וּרציפה של ניהול המשאבים וניתובם כך שכולם "ידברו" ביניהם בשפה אחת משותפת, בתיאום וּבתזמון משולמים.

ברור שהמצב האופטימאלי הוא תיאורטי בלבד, וזאת משלוש סיבות עיקריות:

 1. לקביעת סוגי המשאבים והכמות הנדרשת מכל סוג, וכן לניהול משאבים אלו ביעילות וּבאפקטיביות – נדרשת התמחות במגוון רחב של נושאים (פיננסים, ניהול תהליכים ושיטות עבודה, ארגון וּמשאבי אנוש, תפעול, טכנולוגיה ועוד), כאלו שבדרך כלל אינם בנמצא בעסקים קטנים וּבינוניים.
 2. אלא שגם אם היו אלו בידיו של המנהל, הרי שהחישובים היו נכונים לרגע עריכתם בתנאי שוק מסוימים מאוד. ההשתנות הרציפה של תנאי השוק והסביבה העסקית יחייבו התאמה של יעדי העסק וּמטרותיו, ואלו יגרמו לשינוי החישובים וחוזר חלילה.
 3. וגם אם היינו פותרים בעיה זו, הרי שמגבלת הכמויות הייתה נותרת לעולם על כנה. תארו לכם כי תוצאת החישוב הייתה מעלה כי נדרש שליש מנכ"ל, שני שליש איש מכירות, רבע מחרטה ועוד 123 מטר של משרדים. ואם נמשיך ונשתעשע ברעיון, תארו לכם שינוי מהותי בשוק שבוע לאחר ביצוע החישובים (כדוגמת כניסת מתחרה משמעותי), שינוי כזה שהיה משנה את כל היחסים.

העלאת רמת המודעות תביא לשיפור התוצאות

ואשר על כן, מובן מאליו כי כל עסק באשר הוא, קטן כגדול, אינו מסוגל להיות יעיל בכל עת במובן של התאמת המשאבים (הסוג והכמות) למטרותיו וליעדיו. יתרה מכך, מרבית העסקים פועלים בחוסר אפקטיביות, דהיינו בחירת המשאבים שלהם אינה הבחירה הנכונה והמתאימה ביותר.

התוצאה היא בזבוז מיותר של משאבים, שרק מקצתם נמצאים בפועל בצוואר הבקבוק וקובעים למעשה את פוטנציאל התפוקות. כל שאר המשאבים פועלים בניצולת חלקית.

הבנה וּמודעות למגבלות אלו עשויות לצמצם חלק ניכר מהבעיה. עצם המוּדעוּת לעניין ינתב את מסלול החשיבה של המנהל להכרה כי העסק בהכרח אינו יעיל. הכרה מודעת בחסרון זה תביא לשאיפה מתמדת לחפש דרכים לייעול העסק וּלשיפורו. חשיבה כזו תצמצם את הקיבעון שבו שרוי העסק וּתשפר בהכרח את רמת היעילות ועִמה את רמת התוצאות.

הנחות יסוד

·      לעולם לא ניתן להפעיל את כל המשאבים בניצולת מלאה. להיפך, במרבית המקרים יהיו מעט מאוד מהם בניצולת מלאה. כל השאר יפעלו בניצולת חלקית.

·      ניצולת גבוהה אינה מייצגת בהכרח יעילות. גם כאשר משאבי העסק פועלים בעומס גבוה, אין זה אומר שהם פועלים באופן הנכון לצורך השגת המטרות.

·      קיימת השפעה בעלת מִתאם חיובי על עומס המשאבים בינם לבין עצמם. ככל שמספר המשאבים גדל, כך האינטראקציה ביניהם גדלה והיא יוצרת "רעשים" המתורגמים לעומס בלתי יעיל נוסף.

 

פרק 9 – כיצד לנהל את משק הבית

פרק 9 - כיצד לנהל את משק הבית

מתברר כי רבים הם האנשים שאינם יודעים מה מצבם הכספי, וּמה "השווי הפיננסי" האמִתי שלהם. אנשים אלו מתקשים בדרך כלל לאמוד את רמת ההוצאות שלהם ואת האופן שבו היא נחלקת בין סוגי ההוצאות השונים. במקרים חריגים הם אף אינם מכירים באופן מוחלט וּברור את רמת ההכנסות שלהם.

אם כן, מה הפלא שרבים ממשקי הבית נכנסים לטלטלה פיננסית וּלסחרור המותירים אותם בחוסר הוודאות פיננסית וּבתחושות הקשות והמעיקות הנלוות לכך?

בשלב הראשון בדרך לשינוי, חשוב להבין שהניהול הפיננסי של משק הבית דומה בכל דבר ועניין לניהול של העסק. בדיוק כשם שעסק חייב בניהול פיננסי מדוקדק, כך גם משק הבית. הבשורות הטובות הן שניהול משק הבית פשוט יותר, וּבעזרת כמה כללים וכמה כלים פשוטים ניתן לעשות זאת בנקל.

 

הכלל הראשון: בנה לעצמך תכנית תקציב שנתית מפורטת ברמה חודשית.

כמו כל עסק, גם משק הבית צריך להתנהל לפי תקציב. עליך לוודא כי התקציב החודשי שהגדרת לעצמך לא יעבור בשום אופן את סך ההכנסות. מעבר לזה, רצוי מאוד לבנות תקציב הוצאות המותיר פער חיובי של ההכנסות ביחס להוצאות וזאת לצורך יצירת רזרבות להוצאות בלתי צפויות, לטיולים וּלחיסכון. התקציב צריך להיות מפורט לפי סוגי ההוצאות וּלהתייחס לחודשים וּלעונות השנה (בתחילת שנת לימודים צפוי שההוצאות עבור הילדים תגדלנה, וכך גם הוצאות הנופש והפנאי בתקופת החופשות והחגים). סכומי התקציב אמורים לשקף באופן נכון וּמדויק את המצב האמִתי, וּלפיכך חשוב לבחון אותם באופן שוטף ביחס לנתונים שהצטברו מחודשי העבר.

 

הכלל השני: אל תפרוס הוצאות שוטפות למספר תשלומים.

ככלל, ניתן לקבוע שאין זה נכון לחלק למספר תשלומים הוצאות שבמהותן הן שוטפות. הוצאות כאלו נכון שתשולמנה בתשלום אחד. לעומת זאת, הוצאות המשקפות במהותן תשלום בגין תקופה ממושכת (פוליסת ביטוח לשנה, רישום שנתי לחוג, תשלום דו-חודשי של ארנונה וכדומה) – ניתן ונכון יהיה לפרוס לכמה תשלומים בהתאם למשך התקופה. כך ייווצר מצב שבו התשלומים בכל חודש וחודש ישקפו את ההוצאות היחסיות הרלוונטיות.

 

הכלל השלישי: בצע רישום שוטף של ההוצאות ושל ההכנסות.

יש לרשום במפורט וּלרכז את כל ההוצאות שבוצעו, וּלשייך כל אחת מהן לסיווג המתאים (שכר דירה, החזרי הלוואות, מזון ומוצרים מתכלים, חוגים, ביגוד וכדומה). את הנתונים תוכל לאתר מתוך דפי הבנק, דפי כרטיסי האשראי, ספחי ההמחאות וכן הקבלות שתצבור. יש לכלול ברשימה את כל ההוצאות שהוצאת בפועל וּבכלל זה ריבית ועמלות בנק, משיכות מזומן מהחשבון (שגם אותן יש לשייך לסיווג ההוצאות עד כמה שניתן) וכדומה. מנגד, יש לרשום את תקבולי ההכנסות.

 

הכלל הרביעי: בצע בקרה וניתוח נתונים מדי חודש.

החיים הם רצף אחד ארוך וּמתמשך. אם לא נעצור ונבחן את עצמנו בפרספקטיבה של זמן, לא נוכל להבין את מבנה ההוצאות וההכנסות שלנו. להבנת המצב הפיננסי עליך לבצע מעקב חודשי שוטף וקבוע אחר התשלומים והתקבולים וּלהשוותם לתקציב שהגדרת ולממוצעי החודשים הקודמים. רק מעקב כזה יבטיח שהכול תחת שליטה וּבקרה, יאפשר לזהות הרעה במצב הפיננסי מבעוד מועד וּלהיערך אליה כראוי. את הבקרה חובה לבצע אחת לחודש על החודש החולף. ביקורת בתדירות חודשית חיונית לצורך קבלת פרספקטיבה שבין ההוצאות המיוחסות לבין הכנסות. עם זאת, חשוב להביט לאחור אל תוצאות החודשים הקודמים לצורך בקרה, השוואה וּבחינת השינויים.

 

זה פשוט! התחל לשלוט על המצב הפיננסי שלך…

חמש הפעולות שיבטיחו לך בקרה מלאה על מצבך הפיננסי:

 1. הכן רשימה של סיווגי ההוצאות הרלוונטיות אצלך בבית. הכנס לרשימה את כל סוגי ההוצאות: מזון וּמצרכים, שכר דירה, מִסי ארנונה וּמים, ועד בית, הוצאות חשמל, הוצאות ביטוח, הוצאות בריאות, ביגוד והנעלה, בתי-ספר וגני ילדים, חוגים, הוצאות רכב ודלק, החזרי הלוואות, תיקוני תקלות, תרבות פנאי וּבידור, אירועים חברתיים, נסיעות וטיולים, הוצאות ריבית ועמלות בנק וכולי.
 2. קבע את התקציב לכל אחד מסיווגי ההוצאות. רשום ליד כל סוג הוצאה שרשמת בסעיף הקודם את התקציב החודשי המיועד. הוצאות המאופיינות בתדירות נמוכה יש לרשום לפי הממוצע לחודש. לדוגמה, תקציב טיולים הנוגע לטיול משפחתי בחופשת הקיץ יחולק ל-12 ויירשם כתקציב חודשי. ודא כי סך סכומי התקציב שקבעת אינו חוצה את סך ההכנסות נטו שלכם. רשימה מפורטת זו היא התכנון התקציבי של משק הבית שלך.
 3. אסוף את נתוני ההוצאות. פעולה זו עדיף שתיעשה אחת לחודש, מיד בסיומו. אסוף אליך את כל המסמכים שבהם מפורטים הוצאות ותשלומים שבוצעו במהלך החודש החולף (דפי בנק, דפי פירוט כרטיסי אשראי וכדומה). רשום בטבלה נפרדת את כל ההוצאות, שורה אחת לכל הוצאה, וּלכל אחת מהן שייך את סיווג ההוצאה הרלוונטי לה. לצורך כך מומלץ ונחוץ לשמור על ספחי הקבלות וההמחאות שכן לעתים קשה להסיק על מהות ההוצאה מתוך דפי הפירוט הללו. ודא כי כל רכיבי ההוצאות, קטנים כגדולים, אכן מופיעים בטבלה.
 4. סכם את הסכומים לפי סיווגי ההוצאות. רשום את התוצאות בטבלה כשכל עמודה מייצגת חודש מסוים. בראש הטבלה, בכל חודש, רשום את סך ההכנסות נטו שהתקבלו בחודש האמור. בסוף הטבלה רשום את הפער שבין ההכנסות להוצאות.
 5. השווה את הממצאים לתכנון וּלחודשים קודמים. השווה את התוצאות לתקציב שקבעת (סעיף 2) הן בחתך החודשי והן בסכום שהצטבר מתחילת השנה, השווה לתוצאות חודש קודם ולממוצע בששת החודשים האחרונים. הסק מסקנות וּפעל בהתאם.

 

פרק 11 – נפלאות הסטטיסטיקה והטיית השונות

פרק 11 - נפלאות הסטטיסטיקה והטיית השונות

תופעת ההתפלגות הסטטיסטית היא אחת מהתופעות המופלאות והמפתיעות ביותר. הרי ידוע כי ביצוע חוזר של פעולה בעלת טווח אפשרויות מסוים, תתכנס לתוצאת ההתפלגות המדויקת ביחס שבין ההסתברויות של כל אחת מהתוצאות האפשרויות, וזאת ככל שיגדל מספר החזרות (דגימות).

דוגמה פשוטה להמחשת העניין היא הטלת קובייה של שש פאות מספר רב של פעמים. בהנחה שהקובייה סימטרית לחלוטין ושההטלות הנן בלתי מוטות לחלוטין, הרי שככל שיגדל מספר ההטלות כך תתכנסנה התוצאות למספר דומה של האחת ביחס לאחרת (1/6 מסך ההטלות לכל אחת מהפאות).

הסטטיסטיקה נכונה בכל מקום וּבכל מצב, והבנת הלוגיקה המסתתרת מאחוריה מאפשרת לתכנן תכניות, להציב יעדים וּלהגיע אליהם ברמת ביטחון גבוהה. אולם שתי מכשלות עלולות לעמוד כנגד הצלחת החיזוי הסטטיסטי:

 1. בעיית גודל המדגם – הסטטיסטיקה נכונה ברמת מובהקות גבוהה יותר ויותר ככל שמספר הדגימות גדל. חוק המספרים הגדולים קובע כי התוצאות בפועל תתקרבנה לרמת ההתפלגות המחושבת ככל שמספר הפעולות יגדל. אלא שהדבר ההפוך נכון באותה מידה – ככל שמספר הפעולות קטן – כך גם תגדל השונות שתבטא את ההבדל שבין התוצאות בפועל לבין ההתפלגות התיאורטית המחושבת. בהטלת הקובייה, סביר שאם נטיל אותה מספר רב של פעמים תצא כל אחת מהפאות שישית מהפעמים באופן כמעט מדויק, אולם אם נטיל את הקובייה 18 פעמים, הסיכוי שכל אחת מהפאות תצא שלוש פעמים בדיוק נמוכה מאוד וּבהחלט ייתכנו הטיות חדות בתוצאות ביחס להסתברות.
 2. בעיית אחידות נתוני הסביבה – התפלגות התוצאות היא פונקציה של הסביבה שבה מתרחשת הפעילות. ההתפלגות תישאר זהה כל עוד הפרמטרים בסביבת המדגם או במדגם עצמו אינם משתנים. אולם בִּסביבה משתנָה תשתנה גם ההתפלגות בין התוצאות, וּלפיכך חיזוי התוצאות על בסיס היסטוריית התוצאות לא יהיה נכון. בדוגמת הטלת הקובייה, די בשינוי אחד כדי להשפיע על ההסתברויות. לדוגמה, הטלת הקובייה באזור פתוח כאשר הרוח משנה את עוצמתה ואת כיוונה מעת לעת תשפיע בהכרח על התוצאות בפועל ותרחיק אותן מההסתברות המחושבת.

תכנון יעדי מכירות והגשמתם באמצעות ניתוח סטטיסטי

בעסקים אין הדבר שונה. חוקי ההסתברות תקפים לכל דבר ועניין. עסקים העושים שימוש נכון בנתוני הסטטיסטיקה נהנים מיתרון על פני המתחרים. הדוגמאות לכך רבות וקל להמחישן בכל הקשור להפעלת ערוצי שיווק. ביצוע חוזר וזהה של פעולה שיווקית מסוימת מספר רב של פעמים לאוכלוסיית יעד דומָה – יביא לתוצאות סטטיסטיות מובהקות ככל שכמות המדגם תעלה.

ניקח לדוגמה פעילות טלמיטינג פשוטה, שמטרתה לייצר פגישות עם לקוחות פוטנציאליים באמצעות שיחה טלפונית יזומה.

ככל שאוכלוסיית היעד קטנה והטרוגנית יותר כך גודל המדגם המייצג יהיה קטן יותר. מדגם מייצג של אוכלוסיית היעד יספק נתוני סטטיסטיקה טובים בנוגע למספר פרמטרים חשובים, כמו למשל שיעור ההצלחות לתיאום פגישה ביחס למספר השיחות שנעשו.

אלא שהתהליך אינו מסתיים כאן. הסטטיסטיקה תייצג נאמנה גם את ממצאי הפגישות, כמו למשל את שיעור ההצלחות לסגירת עסקה ביחס למספר הפגישות שהתקיימו.

נמחיש במספרים:

נניח לצורך העניין כי פעילות טלמיטינג שבוצעה בעסק מסוים כללה 500 שיחות טלפון במתכונת וּבתסריט שיחה זהים. התוצאות הצביעו על הממצאים הבאים:

 • שיעור ההצלחות לתיאום פגישה עמד על 10%
 • שיעור ההצלחות לסגירת עסקה מתוך הפגישות שהתקיימו בפועל עמד על 30%
 • שיעור סגירות העסקה מתוך הפעילות הכוללת יחושב באמצעות הכפלת שיעור סגירות העסקה (30%) בשיעור הצלחות קיום פגישה (10%), ועל כן הוא יעמוד על 3% (נסגרו בפועל 15 עסקאות מתוך כלל הפעילות השיווקית שבוצעה, שכללה 500 שיחות טלמיטינג).

משמעות הדבר, וכאן העניין החשוב והמהותי, שניתן באמצעות ממצאים אלו לתכנן את המכירות לעתיד. נניח כי ברצון העסק לסגור 45 עסקאות בחודש מסוים, הרי שלפי נתוני הסטטיסטיקה שהצטברו יהיה עליו לבצע 1,500 שיחות טלמיטינג. בהנחה שאוכלוסיית היעד דומה במהותה לזו שבוצעה בפעילות הראשונה, וּבהנחה שתנאי הסביבה לא השתנו מהותית – הרי שהסבירות להגיע לתוצאות אלו גבוהה מאוד!

ההבדלים בין התיאוריה למציאות

אולם כאמור, שני גורמים עשויים להשפיע על התוצאות וּלהטות אותן:

 • בעיית גודל המדגם – כאמור, הסטטיסטיקה תייצג נכונה את החיזוי כאשר המדגם גדול דיו, אולם עסקים שבהם כמות המדגם קטנה, רמת המובהקות של התוצאות עשויה להיות נמוכה מאוד ואִתה גם השונוּת הגבוהה בתוצאות. נניח בדוגמה הקודמת כי במקום 500 שיחות טלפון התבצעו בפועל רק 30. הממצאים שהתקבלו ואשר מצביעים על 3% סגירות (עסקה אחת) עלולים להיות מוטים באופן משמעותי מהתוצאות המובהקות, ולכן קיום מהלך דומה עשוי שלא להניב דבר, או לחילופין להניב תוצאות טובות בהרבה.
 • בעיית אחידות נתוני הסביבה – הסטטיסטיקה מייצגת את התהליך שבוצע על כל מאפייני הסביבה שלו. כל שינוי במאפייני הסביבה יכול להוביל לממצאים שונים. כך לדוגמה, אם שיחות הטלפון בוצעו כולן ביום ראשון בבוקר (היום הראשון לעבודה לאחר חופשת סוף השבוע), הרי שהתוצאות עשויות להיות שונות מהיסוד מתוצאות השיחות שיבוצעו ביום חמישי לקראת סוף יום העבודה (כאשר רמת הריכוז והאנרגיה של העובדים נמוכה ו"הראש" כבר בטיול המשפחתי המתוכנן לסוף השבוע). שיחות ביום חמסין עשויות להניב תוצאות שונות מאלו שביום חורפי, וכך גם שיחות לפני או אחרי הצהריים, בתחילת החודש או בסופו, בתקופת רגיעה או לאחר אירוע ביטחוני חמור, בתקופת פריחה ושגשוג או בתקופת מיתון וכן הלאה. למעשה לא ניתן בשום אופן להביא לאחידות בנתוני הסביבה בין דגימות שונות.

לכן השימוש בסטטיסטיקה חשוב מאין כמוהו לניתוח הפעילות העסקית וּלהסקת מסקנות אופרטיביות. ממצאי הסטטיסטיקה יאפשרו לבעל העסק להבין היכן כדאי להשקיע מאמצים והיכן לא. רק לאחר פעילות מדגמית ראשונית אפשר יהיה לענות על שאלות כמו: האם הדיוור בפליירים יעיל? דיוור אלקטרוני? טלמרקטינג? טלמיטינג? תכניות עידוד לחבר מביא חבר? פרסום ממומן במנועי חיפוש באינטרנט?

אולם הבנת מגבלות הסטטיסטיקה ורמת המובהקות שלה הכרחית לאמידה נכונה של התוצאות המתקבלות ושל מידת הדיוק שלהן ביחס ליכולת להעריך את החיזוי לעתיד.

פרק 16 – מתי וכיצד נכון לגייס שותף או משקיע

פרק 16 - מתי וכיצד נכון לגייס שותף או משקיע

מהלך של גיוס שותף או משקיע, מיזוג בין עסקים או רכישת עסק על ידי עסק אחר הם מהלכים מקובלים וּנפוצים בעולם העסקי, וּמקופל בהם פוטנציאל רב בעבור כל אחד מהעסקים בנפרד. תהליך של גיוס שותף-משקיע הוא רלוונטי במצבים שונים במהלך חייו של עסק, בין אם הוא מרוויח ובין אם הוא מצוי בקשיים. כאשר העסק נמצא בקשיים, או חמור מכך – על סף קריסה – וּבעליו אינו מסוגל להתמודד עוד עם המצב שאליו הוא נקלע, ייתכן כי גיוס משקיע יהווה את הסיכוי האחרון שלו לשרוד.

קיימים כמה סוגים של שותפים עסקיים, וּלכל אחד מהם תכונות, מאפיינים, יתרונות וחסרונות משלו. את איתור השותף המתאים לעסק ניתן לבצע מתוך ניתוח עסקים פעילים בשוק, סקירתם וּפניה אליהם, אם במישרין על ידי בעל העסק עצמו, ואם באמצעות צד שלישי (מתווך מקצועי).

להלן סקירה של סוגי השותפים והמשקיעים העסקיים:

 • משקיע פיננסי – השקעתו תבוא לידי ביטוי באמצעות הזרמת הון – לעסק, לבעליו או לשניהם גם יחד. למעט במקרים של השקעה בעסקים קטנים, משקיע פיננסי לא יבקש בדרך כלל להיות מעורב בניהול וּבתפעול השוטף של העסק, אולם הוא בהחלט יכול לבקש להיות מעורב בַּניהול וּבְקבלת החלטות מהותיות. המשקיע הפיננסי יצפה לראות החזר השקעה בתוך שנתיים עד ארבע שנים בממוצע.
 • עובד שכיר הנכנס כשותף בעסק – עובד המועסק כשכיר בעסק וּמשמש כאיש מפתח בעל ידע וניסיון, עשוי לגלות עניין בכניסה כשותף בעסק. במקרה כזה, מלבד ההון שיזרים העובד, ייהנה העסק מאדם בעל עניין וּמחויבות עמוקה יותר להצלחת העסק. הדבר עשוי לשפר את ביצועי העסק ואת רווחיותו.
 • משקיע פרטי מהתחום – משקיע בעל מקצוע והתמחות בתחום הפעילות של העסק, או בעל ידע וניסיון ניהולי או שיווקי, עשוי להיות גורם משקיע מוצלח ביותר. אולם בניגוד לעובד בעסק, רמת ההיכרות של בעל העסק עם המשקיע נמוכה, ועל כן עליו לבחון ולבדוק את מידת התאמתם לעבוד יחדיו.
 • לקוח דומיננטי של העסק – לקוח דומיננטי עשוי לשמש שותף מעולה לעסק, שכן לשני הצדדים אינטרס רב בהמשך פיתוח שיתוף הפעולה ביניהם והעמקתו. השקעה של הלקוח בעסק תוביל למחויבות שלו, וזו עשויה לבוא לידי ביטוי בהגדלת הרכש מצדו. עם זאת ייתכנו ניגודי אינטרסים מצד הלקוח ביחס להמשך מכירות למתחריו.
 • ספק דומיננטי של העסק – בדומה להשקעה מצד לקוח של העסק, גם השקעה מצד ספק דומיננטי של העסק עשויה להיות בעלת פוטנציאל רב. אפשרות זו עשויה להיות רלוונטית אף יותר כאשר לעסק חובות משמעותיים כלפי אותו ספק, והוא ישאף לנסות להצילם או כאשר היקף הרכישות ממנו משמעותי. עם זאת, השקעה של הספק בעסק עשויה להתפרש אצל לקוחותיו האחרים כאקט תחרותי, והדבר עשוי לסכן את הספק באיבוד לקוחות.
 • מתחרה של העסק – על פניו נראה כי פניה אל מתחרה בהצעה להשקעה בעסק עשויה להיות צעד בלתי הגיוני, אולם במקרים מסוימים זהו המהלך הנכון והאפקטיבי ביותר, וּבעל הסיכוי הגבוה ביותר להצלחה. מיזוג בין עסקים מתחרים או רכישת אחד מהם על ידי השני יאפשרו לאחד כוחות, לצמצם תקורות, להפוך לדומיננטיים באופן משמעותי ביחס למתחרים האחרים וּלשפר את כוח הקניה מספקים. עם זאת, במרבית המקרים עשויים לעלות חששות אמִתיים של בעלי העסק מפני חשיפת מידע סודי זה בפני זה (עוד בשלב המקדמי לבחינת העסקה), והדבר עשוי לשמש חסם משמעותי מפני אפשרות זו.
 • בעל עסק העוסק בפעילות משלימה – חיבור לעסק הפועל בתחום משלים לעסק עצמו עשוי להיות בעל פוטנציאל משמעותי ולעתים אף חזק יותר מחיבור עם מתחרה, שכן מלבד צמצום ההוצאות והגדלת ההכנסות יוכל העסק המשותף להשתמש בערוצי השיווק של כל אחד מהם לצורך שיווק המוצרים של העסק האחר ובכך להגדיל משמעותית את יכולות השיווק. החששות לחשיפת מידע סודי במקרה כזה פחותות משמעותית ביחס למקרה הקודם.

 

הערכת שווי עסק – דברים שכדאי לדעת

ישנם מקרים שבהם נדרשת הערכת שווי לעסק. מקרה אחד הוא כאשר בעל העסק מעוניין לגייס משקיע וּמטרתו להציג את השווי הגבוה ביותר של העסק כבסיס להצעה בפני משקיעים פוטנציאליים. המקרה האחר הוא כאשר משקיע מעוניין לבחון השקעה בעסק וּלוודא כי הסכום הנדרש בגינו הוא סכום ראוי וּמוצדק.

בעולם תיאורטי שבו העתיד ודאי וידוע מראש תהיה הערכת השווי קלה וּפשוטה לביצוע, אולם ככל שרכיבי חוסר הוודאות לגבי סיכויי ההצלחה העתידיים של העסק וכיווני התפתחותו גדלים, כך יגדלו רמות הסיכון והסיכוי לעמוד בתחזיות, ואלו ישפיעו באופן ישיר על הערכת השווי.

גורמי הסיכון העסקי באים לידי ביטוי בתחשיבי הערכת השווי באופן כזה או אחר, באמצעות שיעור ההיוון המגלם את הסיכון של העסק וּבאמצעות התקופה הנדרשת מצד המשקיע להחזר ההשקעה. אלא שגורם סיכון מרכזי וּמשמעותי אחר בעל רמת חשיבות גבוהה הרבה יותר אינו בא בדרך כלל בחשבון – התלות של העסק בגורמי המפתח העובדים בו, גורמים היכולים להשתנות לאחר כניסת המשקיע.

הדבר נכון בעיקר בעסקים קטנים ובינוניים שבהם משמשים הבעלים בתפקידי מפתח בכירים בעסק, והוא פחות נכון בעסקים גדולים מאוד שבהם המשרות הבכירות מאוישות על ידי עובדים מקצועיים שכירים.

אולם מנגד יוכל בעל העסק לטעון, וּבצדק, כי ערכים אלו הם יתרון תחרותי חשוב המשמש לו לבידול ביחס למתחרים, וּבלבד שאין הם עומדים להתמסמס לאחר ביצוע ההשקעה.

גישות להערכת שווי

ישנן מספר גישות מקובלות להערכת שווי של עסק. להלן העיקריות שבהן:

 • גישת היוון תזרימי המזומנים (C.F)

על פי גישה זו שווי הפעילות העסקית ייקבע לפי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים נטו הצפויים לנבוע מפעילות העסק בעתיד. את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים מחשבים לפי שיעור היוון המגלם את רמת הסיכון של העסק לעמוד בתחזיות הרווח בשנים הבאות. ככל שהעסק ותיק ושומר על יציבותו לאורך השנים, כך קל יותר לצאת מנקודת הנחה כי רמת הסיכון להרעה משמעותית במצב העסק בשנים הבאות תהיה נמוכה יותר, ולפיכך גם שיעור ההיוון שנדרוש יהיה נמוך יותר.

כך נראה שעסקים מסורתיים וּותיקים מאוד ייהנו משיעורי היוון נמוכים (10–15 אחוזים), ואילו סטארט-אפים יהוּונו לפי שיעורים גבוהים עד כדי עשרות אחוזים.

שיטת חישוב זו היא השיטה הרווחת והמקובלת ביותר, אם כי היא סובלת מחסרונות בעיקר בשל הקושי לחזות את רמת הסיכון ואת שיעור ההיוון עבור חברות פרטיות. כמו כן היא מתבססת על הנחות יסוד הקובעות למעשה את תחזית המכירות והרווח בשנים הבאות, ואלו תמיד יעמדו בעין ביקורתית מצד המשקיע.

ניקח לדוגמה עסק הצופה כי תחזית תזרים המזומנים נטו שלו לחמש השנים הבאות תהיה: 200- אלף ש"ח בשנה ראשונה (הפסד), 400 אלף ש"ח בשנייה (רווח), 500 אלף ש"ח בשלישית, 600 אלף ש"ח ברביעית, וּלאחר מכן הרווח הנקי צפוי לגדול בשיעור של 2% בשנה.

נבחן את שווי העסק על פי היוון תזרימי המזומנים עבור שני מצבים:

(*) עסק יציב בעל ותק של שנים רבות, הנמצא בהתקשרות יציבה וארוכת שנים עם לקוחות טובים, פועל בסביבה תחרותית מצומצמת ויש לו חסמי כניסה גבוהים בפני מתחרים חדשים – יוכל לטעון לשיעור היוון נמוך מאוד. בהנחה כי שיעור ההיוון נקבע ל- 15% יחושב שווי הפעילות של העסק ב-1 מיליון ש"ח לערך.

(*) לעומתו, סטארט-אפ שטרם ביצע את מכירתו הראשונה וּמְפתח מוצר חדשני – ייאלץ לגלם שיעור היוון גבוה מאוד. בהנחה כי שיעור ההיוון ייקבע להיות 40%, הרי ששווי העסק יחושב ב-700 אלף ש"ח בלבד.

 • גישת מכפיל הרווח הנקי

גישה זו פשוטה וקלה לחישוב, והיא מתבססת על ההנחה כי רמת הרווח הנוכחי של העסק מייצגת באופן טוב את הרווח הצפוי לעסק בשנים הבאות.

על פי גישה זו יוכפל סך הרווח נטו לאחר מס בפקטור המהווה את מכפיל הרווח. הסכום שיתקבל ייצג את שווי החברה.

מכפיל הרווח מייצג כאמור את מספר השנים הנדרש להחזר הנומינלי של ההשקעה, והוא נע בעסקים פרטיים בטווחים מקובלים שבין 1 ועד 5 (בדרך כלל בטווח מצומצם יותר של 2–3).

עבור עסקים גדולים יותר, וּבפרט עבור חברות המתכננות הנפקה, ייקבע המכפיל מתוך השוואה לחברות ציבוריות אחרות בעלות פעילות דומה והפועלות באותו ענף.

כמובן ששיטה זו אינה מתאימה לעסקים קטנים שבהם תחזית הצמיחה משמעותית (ולפיכך גם לסטארט-אפים). היא גם אינה מתאימה לעסקים הסובלים מהפסדים. גישת המכפיל תתאים לעסקים השומרים על יציבות ברווח לאורך זמן וּצפויים לשמור על רמה זו גם בשנים הבאות.

אחד מחסרונות השיטה הוא היעדר התייחסות לרכיב הסיכון של העסק, הבא לידי ביטוי ברמת המינוף שלו. חברה המממנת את פעילותה מתוך הונה העצמי תקבל ערך זהה לזאת הממומנת בעיקר מתוך מימון חיצוני, וּברור כי לשנייה רמת סיכון גבוהה הרבה יותר בשל המינוף הפיננסי שעליו היא נשענת.

נניח לדוגמה עסק שסיים את שנת הפעילות הקלנדרית האחרונה ברווח של 1.2 מיליון ש"ח נטו לאחר מס. חישוב שווי העסק לפי מכפיל 4 יציג שווי של 4.8 מיליון ש"ח.

 • גישת השווי הנכסי

גישת השווי הנכסי רלוונטית בעיקר לעסקים הנמצאים לפני פירוק או כאשר מבקשים לבצע הערכת בסיס ("רצפה") של שווי העסק. על פי גישה זו יחושבו נכסי העסק לפי שווי השוק שלהם בניכוי ההתחייבויות. התוצאה תייצג את שווי העסק.

ההבדל בין התיאוריה לפרקטיקה

על אף כל האמור, קיימת בעיה עקרונית מהותית מאוד בגישות השונות להערכת השווי, בעיקר בשתיים הראשונות (היוון תזרימי המזומנים ושיטת מכפיל הרווח): הערכת השווי נכונה לאופי הפעילות הנוכחי של העסק. כל שינוי ניכר בו ישנה באופן משמעותי את אופי הפעילות וּבהכרח את התוצאות העסקיות, לעתים לטוב וּלעתים לרע.

כניסת משקיע פסיבי, שאינו אמור להתערב בניהול וּבפעילות השוטפת של העסק, צפויה לגרום לשינויים מינוריים (אם בכלל) בפעילות העסק. לפיכך סביר שלא יחול כל שינוי מהותי בהערכת השווי של העסק. אולם בכל מצב אחר שבו תשתנה שדרת הניהול והתפעול של העסק באופן מהותי, אם בשל מעורבותו של המשקיע באופן פעיל בניהול העסק ואם בשל צמצום פעילותם של בעלי העסק הנוכחיים – תהיה למהלך זה השפעה ניכרת וּלעתים קיצונית על התוצאות העסקיות, וּלפיכך על שווי העסק.

יחסים עם לקוחות, עם ספקים ועם עובדים נסמכים באופן משמעותי על הקשר האישי עם בעלי העסק. כניסה של גורם חדש יכולה להיתקל בחשדנות. תחושה של אי-נוחות כתוצאה מהשינויים הפרסונליים בעסק עשויה לגרום לחלקם לחפש תחליף. עם זאת, כניסה של שותף שתיתפס בעיני הגורמים השונים כאקט חיובי עשויה לתרום לחיזוק הקשר וּכנגזרת מכך להגדלת הפעילות והרווח.

ההשפעה עשויה להיות חזקה במיוחד כאשר מדובר ברכישת העסק כולו, בתהליך שבו בעל העסק צפוי לעזוב בתוך פרק זמן מסוים לטובת מנהל חדש. בפועל, במקרים רבים עשויה להיות ההשפעה של השינוי על היחסים עם הגורמים מסביב (עובדים, לקוחות, ספקים) שלילית בטווח הזמן הקצר שלאחר ביצוע השינוי.

בפועל נוטים במקרים רבים להתעלם מהשפעות אלו, וּבכך נשמטת הקרקע מתחת לתקפותן של שיטות הערכת השווי המקובלות. הן לא תקפות במקרים כאלו. ההשפעה של אלו תלך ותגדל ככל שהעסק קטן ותלוי יותר בבעליו.

לפני או אחרי הכסף

שווי העסק כפי שנקבע על פי הערכת השווי מייצג את שוויו הנוכחי בטרם בוצעה בו השקעה.

ההשקעה בחברה מצד המשקיע תוסיף על שוויו את הסכום שייכנס לחברה. עם זאת, השקעה שתיכנס כהלוואת בעלים או כתשלום לכיסו של בעל העסק המוכר לא יוסיפו על שווי החברה.

נניח לדוגמה כי עסק הוערך בשווי של 2 מיליון ש"ח (זהו השווי "לפני הכסף"). משקיע נכנס כשותף בחברה בתמורה להזרמת הון של 500 אלף ש"ח כנגד הקצאת מניות. שווי העסק לאחר ההשקעה הוא 2.5 מיליון ש"ח (זהו שווי העסק "אחרי הכסף") ולכן שיעור האחזקות שיקבל המשקיע הינו 20% (500 אלף מתוך 2.5 מיליון).

אילו היה המשקיע מעביר את סכום ההשקעה לידיו של בעל העסק במקום להכניסו לחברה, או שהיה מכניס את הסכום לחברה כהלוואת בעלים האמורה לחזור אליו בעתיד, הרי ששווי העסק לפני ואחרי הכסף היה זהה והיה נותר על 2 מיליון ש"ח, וּלפיכך הוא היה מקבל 25% תמורת השקעתו.

כמה עצות למשקיע

 • בדוק לעומק ונתח את מידת המעורבות של בעלי העסק בכל הנושאים שבאחריותם.
 • זהה את הנושאים המהווים חוליות קריטיות לצורך הצלחת העסק.
 • ודא כי הטיפול בכל הגורמים הללו, לאחר כניסתך כמשקיע, יטופלו טוב לפחות כפי שמטופלים כיום, בין אם הם ימשיכו להיות באחריות בעלי העסק הנוכחיים ובין אם יעברו לטיפול גורם אחר.
 • במידת האפשר מומלץ ליזום קשר עם הלקוחות העיקריים של העסק, עם עובדי מפתח ועם ספקים חיוניים במטרה לשלב אותם במהלך וּלהסיר את החששות.
 • אם אתה מעוניין לרכוש את העסק כולו, חובה עליך לוודא בטרם ביצוע העסקה כי היחסים והיקפי הפעילות עם הלקוחות, הקשר עם העובדים וּתנאי העבודה עם הספקים אינם צפויים להיפגע. נסה ליצור מחויבות של המוכר (בעל העסק) להמשך עבודה תקינה של העסק לתקופה של מספר חודשים לפחות תוך כדי שהוא מלווה את העסק בתקופת השינוי באופן מלא, צמוד ואחראי.
 • בכל מקרה, בין אם אתה מתכוון לרכוש את העסק כולו או רק חלק ממנו, אם קיים חשש סביר שכניסתך כמשקיע תפגע בפעילות העסק, נסה להגיע להסכמה על פריסת סכום ההשקעה למספר שלבים שבהם יוגדרו יעדים שעל העסק להשיג כתנאי להעברת התמורה. בכך תרתום את בעלי העסק למחויבות מתוך אינטרס אישי מובהק וּבה בעת תפחית את הסיכון שתיקח עליך ברכישת העסק.

עצות לבעל עסק המחפש משקיע

 • זהה מבעוד מועד את היכולות ואת הערכים המבדלים את העסק ביחס למתחריו, בראש ובראשונה את הקשר שיצרת עם הלקוחות ועם הספקים וכן את המחויבות של עובדי המפתח בעסק.
 • בהצגת החברה, פעילותה והערכת השווי שלה בפני המשקיע – הצג ערכים אלו באופן ברור כחלק מיתרונות העסק וחוזקותיו.

 

פרק 21 – הסיכון של עסקים קטנים המטילים ביצים גדולות

פרק 21 - הסיכון של עסקים קטנים המטילים ביצים גדולות

עסקים קטנים המטילים ביצים גדולות מאופיינים במספר מצומצם של עסקאות גדולות שהם מבצעים מדי חודש. כל אחת מהעסקאות היא מהותית וּבעלת היקף כספי משמעותי ביחס לפעילות העסק.

בתחום זה ניתן למצוא בדרך כלל עסקים המתמחים במתן שירותים או ביצור של פרויקטים מותאמים ספציפית לדרישות הלקוח (Custom made). עם קהל הלקוחות של עסקים מסוג זה נמנים בדרך כלל אותם לקוחות המוכנים לשלם פרמיה גבוהה משמעותית ביחס לתעריפי המוצרים הסטנדרטיים לקבלת הפתרון המותאם בדיוק לצרכיהם. לקוחות אלו נמצאים בקצה פירמידת הביקוש לאותם סוגי מוצרים.

בשונה מעסק המייצר מוצרים זהים בתהליך של פס יצור, חייב עסק מסוג זה להיות בעל ניסיון, יכולות וּגמישות לביצוע שינויים, כוח אדם מקצועי, יכולת תכנון ועמידה בלוחות זמנים, מכשור וציוד מתאים וראיה רחבה ויצירתית, וכל זאת כדי שיוכל "להמציא את הגלגל" בכל פעם מחדש לפי טעמי לקוחותיו המתחלפים.

תהליך הייצור למוצרים המותאמים לדרישות הלקוח מאופיין ברמת מורכבוּת גבוהה משמעותית מזה של פס ייצור סטנדרטי, והוא בהכרח יעיל פחות.

יתר על כן, תהליך השיווק והמכירה של מוצר מסוג זה הוא ארוך וּמורכב יותר, דורש משאבי זמן, ידע וּמאמץ רבים יותר מצד אנשי המכירות, והוא מקפל בתוכו סיכון גדול יותר לעמידה ברווח המתוכנן, שכן הביצוע בפועל עלול בנקל להיות שונה מהתכנון, ואִתו גם העלויות.

כל אלו, עם הנפח המצומצם של שוק היעד (הנמצא כאמור בקצה פירמידת הביקוש), מפחיתים באופן ניכר את פוטנציאל היקף העסקאות של העסק.

כאן נכנסת לתמונה בעיית השונות הסטטיסטית. ראינו בפרק 11 כי רמת המהימנות הסטטיסטית תלויה במספר הדגימות. ככל שמספר הדגימות קטן יותר, כך תהיה השונות בתוצאות בפועל גבוהה יותר. בהתאם, קשה יותר יהיה לחזות את התוצאות הצפויות על בסיס ניתוח סטטיסטי של תוצאות העבר.

עסק המבצע מספר רב מאוד של עסקאות בחודש (עשרות רבות או אף יותר) יוכל לחזות באופן טוב וּבסטייה קטנה יחסית את התוצאות הצפויות בחודשים הבאים, וזאת בהנחה שאופי הפעילות וּתנאי השוק לא השתנו. עסק עונתי יכניס לתוך תחשיבי התחזיות את גורם העונתיות, למשל על ידי ניתוח הפעילות בחודש המקביל אשתקד. ואכן ניתן לראות שעסקים מסוג זה מצליחים לחזות את מחזור המכירות הממוצע הצפוי להם לחודשים הקרובים בתחזיות מציאותיות למדי.

לעומתם, עסקים קטנים המטילים ביצים גדולות אינם נהנים ממובהקות התוצאות הסטטיסטיות. במקום זאת, לרכיב השונות בפעילות העסקית וּבקצב זרימת העסקאות פנימה אל תוך העסק משקל משמעותי רב יותר.

כך ייתכן שבתקופה מסוימת יהיה העסק עמוס באופן חריג וּבתקופה שלאחריה יהיה מחוסר עבודה מבלי שהדבר ייוחס לגורם חיצוני כלשהו (כמו שינויים במצב המשק, התחזקות של מתחרה או הצטמקות הביקושים).

 

לבעיה זו קיים פתרון פשוט!

בדרך כלל ניתן לאפיין את הביקוש לפי שלושה קהלי יעד:

 • בקצה העליון של הפירמידה נמצאים כאמור אותם לקוחות המבקשים מוצרים מותאמים אישית לצרכיהם, והם מוכנים לשלם את הפרמיה הגבוהה בגין זה.
 • בשכבת הפירמידה התחתונה נמצא את נפח הביקושים העיקרי המוכן להסתפק במוצרי המדף שאותם ירכוש ישירות מהמדפים במחירים שווים לכל נפש.
 • בין שני אלו, בשכבת האמצע של הפירמידה, נמצאים עסקים שאינם מוכנים לשלם את הפרמיה על מוצרים המותאמים להם אישית, אולם הם גם אינם מוכנים להסתפק במוצרי המדף.

לקוחות אלו יבקשו לרכוש מוצרי מדף בהתאמות קלות שמציע הספק, כמו התאמת צבעים ברכישת ריהוט או התאמה של ריצוף וסנִטריה ברכישת דירת מגורים מקבלן.

מבחינת היצרן, רמת המורכבות של פרויקטים מסוג זה נמוכה משמעותית מהפרויקטים המותאמים אישית, שכן מרבית רכיבי המוצר מיוצרים באופן סדרתי והם אינם מיוצרים בהתאמה לדרישת הלקוח. שכבת לקוחות זו גדולה בדרך כלל באופן משמעותי משכבת לקוחות קצה הפירמידה, אך קטנה משכבת לקוחות הבסיס הצורכים את מוצרי המדף.

הפתרון של עסק המספק שירותים או מוצרים מותאמים ללקוח לבעיה שתוארה, הוא להיכנס לייצור וּלשיווק של שכבה אחת או שתיים משכבות הביקוש התחתונות בפירמידת הביקוש, קרי לתחום מוצרי המדף (בסיס הפירמידה), או למוצרי המדף המותאמים (שכבת האמצע בפירמידה).

הרחבת סל המוצרים וּכניסה לנישות אלו יאפשרו לעסק לנתב את פעילות הייצור שלו בהתאם לעומס הנובע אצלו מכניסת פרויקטים המתואמים לצורכי הלקוח.

בכך הוא יוכל לנצל את משאביו ביעילות וּבאפקטיביות, להרחיב את בסיס קהל לקוחותיו וּלפזר את הסיכון הכרוך בפעילות בנישה צרה המאופיינת במיעוט לקוחות פוטנציאליים.

פרק 1 – משכיר לפתיחת עסק עצמאי

פרק 1 – משכיר לפתיחת עסק עצמאי

אתה עובד כשכיר מאז שאתה מכיר את עצמך, מרגיש שכבר מיצית, שנמאס לך לקום בכל בוקר מחדש ולעבוד קשה כל כך בעבור מישהו אחר. אתה יודע שאפשר גם אחרת!

נכון, אפשר אחרת, אבל יש כמה דברים שחשוב מאוד לדעת לפני שתעשה מעשה.

רבים מהמועסקים במשך שנים רבות כשכירים, מרגישים בשלב מסוים שמיצו את תפקידם, שהגיעו לרמת התמחות וידע גבוהים ושהכנסתם אינה תואמת עוד את יכולותיהם, את פעילותם ואת מאמציהם.

התחושה המלווה רבים מהם היא תחושת פספוס, תחושה של דריכה במקום וּלעתים אף תחושה של דעיכה ושל אי-מיצוי. הם מרגישים שהם רוצים לעשות לביתם וחושבים על פתיחת עסק עצמאי.

 

לעבור משכיר לעצמאי

המעבר מסטאטוס של שכיר לסטאטוס של עצמאי הוא מעבר חד המצריך הבנה של הסיטואציה, מחויבות לתהליך של פתיחת עסק עצמאי, רתימת המשפחה והיערכות עסקית מקצועית ושקולה. ההתנהלות היום-יומית של העצמאי שונה מזו של השכיר. אין זה אומר בהכרח שרמת הקושי גבוהה יותר, אולם סוגי האתגרים שאִתם ייאלץ העצמאי להתמודד הם שונים, ויש חשיבות רבה להבנתם מבעוד מועד ולהכרת הכלים הנכונים להתמודד אִתם. שינוי כזה הוא מהלך מורכב. לכן, אם הוא נעשה ספונטאנית – גדלים סיכוייו להיכשל.

 

הכישלון עלול להיות צורב

הכישלון עלול להיות צורב ביותר. מלבד איבוד הפרנסה, וּמלבד ההפסד הכספי (עסק שנכשל לוקח אִתו למצולות נתח כבד מקופת החסכונות שצבר בעליו) – ישפיע הדבר במידה ניכרת גם על הביטחון העצמי וירחיק אותו מהסיכוי להיות עצמאי אי פעם.

כשלב ראשוני, ועוד בטרם ביצע פעולה בלתי הפיכה (כמו מסירת הודעת התפטרות או פדיון כל חסכונותיו לצורך הקמת העסק), חובה על העצמאי שבדרך לוודא שהמיזם שבכוונתו להקים אכן "מחזיק מים" וכי יש לו סיכוי ממשי להצליח.

לצורך כך, וּבשונה מהגישה הרווחת שלפיה כישוריו וניסיונו מהווים תנאי מספק להצלחה, עליו להביט החוצה, לבחון מקרוב את הנעשה בתחום וּלבסס באופן נחרץ ואובייקטיבי את סיכוייו.

 

אז מה עליך לעשות?

בחן ונתח את כל הנושאים המפורטים להלן וודא עם עצמך כי הגעת לתשובות מספקות ומהימנות:

 1. גבש את עקרונות המיזם. בחן באופן ברור את הנקודות הבאות:
 • נסח במשפט אחד קצר את מהות המיזם. ניסוח ממוקד, ענייני וקצר יסייע לך להתמקד במהות העסק. לא הצלחת? סביר כי הרעיון שלך עדיין לא בשל.
 • הגדר את ליבת העסק – ליבת העסק היא אותם קריטריונים ההכרחיים להצלחה. התייחס למוצרים ולפתרונות, לתשתיות הנדרשות, לטכנולוגיות, לידע הנדרש, לערוצי השיווק וכדומה. ודא כי כל אלו מוכרים לך ונמצאים בהישג ידך.
 • ודא שהמיזם אכן עונה על ביקוש לצורך ממשי ושאינך נופל למלכודת מציאת פתרון לבעיה שאינה קיימת.
 • התייחס במשנה זהירות לסיכויי המיזם אם הוא עתיד לשנות הרגלי צריכה בקרב קהל היעד. שינוים בהרגלי צריכה טומנים בחובם משמעויות המחייבות בדרך כלל השקעות ענקיות, ולרוב אין הם בהישג ידם של יזמים פרטיים. הסיכוי לכישלון במקרה כזה גדול משמעותית משל מיזם ה"רוכב" על הרגלי צריכה קיימים.
 • בקיאותך האישית בתחום היא תנאי הכרחי להצלחה! ודא כי הידע והניסיון שצברת מספקים בסיס איתן להקמה ולהפעלה של המיזם.
 1. קבע באופן מפורט את קהל היעד הרלוונטי לך, הן בשלב הראשוני של השקת המיזם והן בהמשך עם התפתחותו. הגדרת קהל היעד צריכה להיות מסוימת וספציפית ואסור שתהיה כללית.
 2. נסה להעריך את גודל קהל היעד וּודא שהוא גדול דיו כך שגם חלק קטן מאוד ממנו (שברי אחוזים) יספיק לצורך איזון פיננסי של העסק (הגעה לרווח). כמובן שחזון המיזם יכול ורצוי שיכוון לנתח גדול בהרבה.
 3. קבע את ערוצי החשיפה, את השיווק ואת הפרסום הרלוונטיים שבאמצעותם אתה מתכנן להגיע אל קהל היעד. נסה לכמת את העלויות הכרוכות בהפעלתם ואת מידת האפקטיביות הצפויה לנבוע מהם.
 4. רשום לפניך לפחות חמישה לקוחות פוטנציאליים מסוימים שאליהם תוכל לפנות ישירות.
 5. למד את מתחריך, זהה את המוצרים, את השירותים ואת המחירים שהם מציעים. זהה את יתרונותיהם ביחס אליך. זהה את יתרונותיך ביחס אליהם.
 6. תמחר את המוצרים ואת השירותים. השווה אותם לתעריפי השוק במוצרים וּבשירותים דומים.
 7. היפגש עם הלקוחות שסימנת. הצג להם את המיזם שבכוונתך להקים, את השירותים ואת המוצרים שבכוונתך להציע ואת רמת התעריפים הצפויה. הצג את יתרונותיך היחסיים ונסה להבין אם אלו אכן נתפסים באופן דומה על ידם. נסה להבין אם חסרונותיך ביחס למתחרים יהוו מכשול מהותי. לבסוף, בדוק אם בכוונתם להימנות עם לקוחותיך ובמידת האפשר נסה להבין לאילו היקפי פעילות תוכל לצפות מהם.

אם כל הבדיקות שביצעת עד כה הניבו תשובות מספקות, הרי שהגיע הזמן לצעד הבא:

 1. גבש תוכנית עסקית מקצועית ומפורטת בחתך חודשי לתקופה של שלוש עד חמש שנים. על התכנית לכלול ניתוח פיננסי שיאפשר בין השאר חיזוי של הרווח וההפסד הצפויים ושל ההון הנדרש. בצע ניתוח רגישות על שינויים מהותיים שעשויים לנבוע ובחן את השינויים בממצאי התכנית.

עד כאן נכון התהליך לכל יזם, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא פנוי מכל עיסוק.

אלא שאתה שכיר המתכוון לעזוב את מקום עבודתו, וכאן מדובר ברמת הסיכון הפיננסי שאתה צפוי לקחת עליך.

בעוד שהיזם החופשי והפנוי מכל עיסוק יראה מולו את הסיכון הפיננסי כגודל ההון הנדרש להקמת המיזם וּסגירתו כתוצאה מכישלון, הרי שבעבורך כשכיר קיים סיכון ממשי של איבוד משרתך, שכרך וּתנאיך המיוחדים (רכב, תנאים סוציאליים שונים וכדומה).

לכן עליך לכלול במסגרת חישוב עלות ההשקעה את כל הרכיבים הללו שעליהם תיאלץ לוותר, לכל משך התקופה, עד שתוכל להערכתך למשוך מהמיזם שלך שכר וּתנאים דומים. השמרנים יוסיפו על הסכום שהתקבל את ההפסד הנוסף העתיד להיווצר בשל הצורך למצוא מקום עבודה במקרה של כישלון המיזם.

את התהליך – מרגע החלטתך על הקמת מיזם ועד ליציאה לדרך כפי שפורט כאן בקצרה – נכון לחלק לארבעה שלבים, כפי שיפורט בהרחבה בפרקים הבאים. שלבים אלו יובילו אותך באופן ברור וקל לקראת החלטה מושכלת אם וכיצד להקים את העסק.

לקריאת הפרק השני לחץ-
האם כדאי לפתוח עסק?