פרק 5 – שלב 4: חישוב הסכום הנדרש להקמה

פרק 5 - שלב 4: חישוב הסכום הנדרש להקמה

אחת הסוגיות המהותיות שיש לברר רגע לפני שיוצאים לדרך היא מהו הסכום הנדרש להקמת העסק.

טעות נפוצה היא לחשוב שהסכום הנדרש להקמה הוא סיכום של עלויות ההשקעה בציוד, ברכב, בשיפוץ, בטכנולוגיה וכדומה. רכיב זה הוא רק אחד מארבעה רכיבים וּלעתים הוא מהווה דווקא את החלק הקטן יותר בסכום ההשקעה הכולל הנדרש.

 

ארבעת הרכיבים לקביעת הסכום הנדרש:

  • הרכיב הראשון, כפי שכבר הוזכר, הוא סך ההשקעות המשמשות לצורך ההקמה וּלתחילת העבודה. כאן נכלול רכיבים כמו שיפוץ המבנה והתאמתו, רכישת ציוד ומכונות, עיצוב והכנת חומרים שיווקיים, הקמת אתר אינטרנט, רכישת ציוד משרדי, מחשוב וכדומה.
  • הרכיב השני הוא סכום ההפסד הצפוי להצטבר החל ממועד פתיחת העסק ועד המועד שבו יגיע לנקודת האיזון. עסקים בתחילת דרכם מפסידים לרוב כסף משום שסך ההכנסות קטן מסך ההוצאות. הסכום שיידרש בגין רכיב זה תלוי בתקופה שייקח לעסק להגיע לאיזון, בקצב הצמיחה וּבגובה נקודת האיזון.
  • הרכיב השלישי הוא ההון החוזר הנדרש לצורך פעילות העסק. גם כאשר יגיע העסק לאיזון, במרבית המקרים יהיה עליו לממן את מכירותיו כתוצאה מההפרש בתקופות האשראי של התקבולים ביחס לאשראי התשלומים. סכום ההון החוזר ניתן לחישוב, וחשוב שיחושב מראש עוד לפני הקמת העסק.
  • הרכיב הרביעי מגלם למעשה את הרזרבה הפיננסית שיש לשריין למקרים שבהם התוצאות בפועל תהיינה טובות פחות ביחס לתכנון.

בעוד שהרכיב הראשון (סכום ההשקעות הראשוני) קל וּפשוט בדרך כלל להערכה, הרי ששני הרכיבים הבאים (צבירת ההפסד וּסכום ההון החוזר) מורכבים הרבה יותר וּתלויים במספר רב של הנחות יסוד, בהן עמידה בלוחות הזמנים עד ההגעה לאיזון, תחזית המכירות והתפתחותה על פני התקופה, רמת תעריפי המוצרים, אשראי לקוחות, אשראי ספקים ועוד. כל טעות בהנחות היסוד עלולה להביא לתוצאות שונות באופן מהותי מאלו שתוכננו.

לעניין הרכיב הרביעי לצורך קביעתו יש לבצע ניתוחי רגישות על הנחות היסוד ביחס למצבי טבע שונים. הפער בצורכי ההון שבין התכנית העסקית הבסיסית לבין התוצאות המתקבלות מניתוח שמרני (שייקח בין השאר וּכהנחת יסוד קצב התפתחות אטי יותר) – יהווה את הסכום הנדרש בגין רכיב זה.

סכִימה של ארבעת הרכיבים תספק את התשובה לשאלה: "מהו הסכום הנדרש להקמת העסק?"

הקמת עסק בטרם גויס הסכום הנדרש עלולה לגרום למחנק תזרימי וּבסבירות גבוהה היא תוביל לכישלון של המיזם, גם במקרים שבהם היו לעסק זכות קיום וסיכוי ממשי להצליח.

הסכום שיש לגייס לעסק חדש נובע מארבעה רכיבים: השקעות, הפסד צבור עד הגעה לאיזון, הון חוזר וּמִרווח ביטחון. ודא שחישבת נכון את הסכום הנדרש

 

פרק 23 – תמרורי אזהרה – לקראת משבר

פרק 23 - תמרורי אזהרה - לקראת משבר

לפתע, ביום בהיר אחד, לאחר שנים רבות של עבודה אינטנסיבית וקשה – זה קורה.

התחושה הזאת שליוותה אותך זמן כה רב, שהעסק מדשדש במקום, פינתה מקומה להבנה שהעסק בצרות.

שיחת הטלפון מהבנק אינה מותירה מקום לספק. הסוף קרוב מתמיד.

סיבות רבות עלולות להוביל למצב שכזה, וּמקצתן קשורות באירועים חיצוניים שאינם בשליטתך, כגון שינוי תנאי השוק, כניסת מתחרה חדש, התייקרות ניכרת של מחירי חומרי הגלם ואף שינויים רגולטוריים שהשפיעו לרעה על העסק. אולם למרבה התסכול, אתה יכול למצוא שהמצב שהעסק נקלע אליו הוא דווקא תוצאה ישירה של ניהול כושל שלך.

תובנה זו נובעת לעתים מעודף ביטחון עצמי בלתי מבוסס וּמהחשבה שאם עד היום הכל היה בסדר, אפשר להניח שכך יהיה גם בעתיד.

משבר פיננסי הוא תוצאה של תהליך שבו עובר העסק שינויים לרעה. במרבית המקרים "נופל האסימון" כאשר כבר מאוחר מדי, כשהדברים יצאו מכלל שליטה וּכשההתרסקות כבר בלתי נמנעת.

 

מדוע קל כל כך לפספס כשהעסק מידרדר?

הסיבה העיקרית לזיהוי המאוחר של הסימפטום המצביע על מצב העסק נעוצה בכך שבעלי עסקים רבים נוטים לייחס חשיבות גבוהה מדי ל"מצב הכיס", דהיינו למצב חשבון הבנק כמייצג האולטימטיבי של מצב העסק. אלא שתזרים הבנק הוא למעשה שיקוף מאוחר (עד חודשים מספר) של מצב העסק. דהיינו, את המצוקה בחשבון הבנק עלול להרגיש בעל העסק בפער של כמה חודשים לאחר שהעסק כבר נכנס להפסדים.

בדיעבד, ברור לך שאילו היית ער למצב האמִתי של העסק, אילו היית מנתח וּבוחן את מצבו באופן שוטף – היית יכול לזהות מבעוד מועד את שינוי המגמה ולפעול לתיקון המצב בהתאם.

עצוב לדעת עד כמה הדבר פשוט.

 

זיהוי מוקדם של הבעיה

כדי לזהות מבעוד מועד את השינויים במצב העסק, לא יהיה זה נכון להסתמך על מצב חשבון הבנק כמייצג בלעדי. עליך לנתח פעם בחודש את דוחות הרווח וההפסד, את נקודת האיזון, את תחזית תזרים המזומנים ואת מצבת הנכסים וההתחייבויות השוטפים של העסק – ואת כל אלו להשוות לניתוח האחרון שביצעת בדיוק לפני חודש (ראה פירוט בפרק 10).

ניתוח יסודי כזה יצריך ממך זמן מועט ויאפשר לך להבין ביתר יעילות את מצב העסק ואת המגמה שבה הוא נמצא והוא יאפשר לך לפעול בהתאם.