מהו הסכום הנדרש להקמת עסק ומה הם הכלים העומדים לחישובו?

אחת הסוגיות המהותיות שעומדות בפני יזם הנה הסכום הנדרש לצורך ההקמה. רבים טועים לחשב את הסכום הנדרש לפי סך עלויות ההשקעה בציוד, ברכבים, בשיפוץ או ברכישת מבנה וכדו'. ובכן, מרכיב זה אינו היחיד...

יניב רוסו, פורסם ב- העיר TheMarker

אחת הסוגיות המהותיות ביותר בהן נתקל יזם בבואו להקים עסק חדש הנה סוגיית הסכום הנדרש לצורך הקמת העסק. רבים טועים לחשב את הסכום הנדרש להקמה לפי סך עלויות ההשקעה בציוד, ברכבים, בשיפוץ המקום, ברכישת מבנים וכדו'. ובכן, מרכיב זה, גם אם הוא משמעותי, הוא אינו היחיד (מה גם שבמקרים רבים הוא מהווה דווקא את החלק הקטן בסכום ההשקעה הנדרש).

המרכיב השני הוא סכום ההון החוזר – הסכום שנדרש לצורך הפעלת העסק מיום הקמתו ולכל התקופה שבה העסק צפוי להפסיד ועד ליום שבו העסק יגיע לנקודת האיזון (נקודת הזמן שבה סך ההכנסה החודשית שקולה לסך ההוצאות).

בעוד שהמרכיב הראשון קל ופשוט בדר"כ לחיזוי, הרי שחישוב מרכיב ההון החוזר סבוך ומורכב הרבה יותר והוא תלוי במספר רב של הנחות יסוד, בניהם עמידה בלוחות הזמנים עד להפעלת העסק, תחזית המכירות והתפתחותה על פני הזמן, רמת מחירי המוצרים שתיקבע בפועל, אשראי לקוחות לעומת אשראי ספקים ועוד. כל טעות בהנחת יסוד מהותית עשויה להביא לתחשיבים שונים לגמרי. את מכלול הנחות היסוד והתחשיבים מביאים לידי ביטוי בתוכנית עסקית אשר אחת הנגזרות ממנה תהיה – הסכום הנדרש להון החוזר.

בעוד הסיכון להערכה שגויה של הסכום הנדרש להקמה הינו נמוך (המרכיב הראשון), הרי שהסיכון לטעות בתחשיבי התוכנית העסקית (וכנגזרת ממנה בסכום הנדרש להון החוזר) הינו גבוה מאוד, לפיכך חשוב מאוד להיערך לסכום השקעה בהון חוזר הגדול עד לכדי 50% מהסכום שחושב. מסגרת האובליגו הנדרשת הנה גם היא מבין נגזרות של הניתוח המקצועי ועל בעל העסק לחזות מראש את צורכי האובליגו ולהיערך בהתאם ביחד עם הבנק.

 

"כמעט הצלחתי" – המדריך שיעניק לך תובנות להסרת ה"כמעט" ולהצלחת העסק שלך!

אני רוצה לקבל את המתנה