תהליך הבראה למפעל עיבוד שבבי וזיוד

חברת XXXX מספקת שירותים לתעשייה הביטחונית והפרטית ומעסיקה כ- 60 עובדים.

החברה שהוקמה מספר שנים קודם לכן גדלה והתפתחה בקצב גדול ממה שניתן היה להכיל. זאת לצד השקעות הענק שנדרשו לה בתשתיות, מכונות, ציוד ומערכות יצרו אצלה מצוקה שבאה לידי ביטוי בקשיים פיננסיים, לצד חוסר יציבות. הלחץ התמידי הקרין לעבר העובדים, הן ביצור ובעיקר בהנהלה ותחושת השחיקה הייתה רבה.

המתיחות התמידית בקרב העובדים, לצד שיטות עבודה ותהליכים לקויים מנעו מהחברה לממש את הפוטנציאל שלה והדבר בא לידי ביטוי בצווארי בקבוק שהשפיעו על מחזורי ההכנסות לרעה וברווחיות נמוכה. לאחר תהליך האבחון, הצפנו את הבעיות והכשלים בחברה, חישבנו את צורכי ההון הנדרשים ויצאנו לדרך להבראת החברה. הפגישות עם הבנקים היו מועילות. הם, כמונו, ראו את הפוטנציאל הרב של החברה והסכימו להמשיך וללוות אותה הלאה, תוך הגדלת מסגרות האובליגו. התהליך הצריך שינוי במצבת כוח האדם, הן ברמת בעלי התפקיד והן, בחלק מהמקרים, ברמה הפרסונאלית (פיטורי עובדים לא מתאימים ושכירת עובדים אחרים במקומם). לאחר שנה של עשייה וליווי ניתן היה לומר בבירור שהחברה עברה את כברת הדרך שהיה עליה לעבור והיא עלתה על פסי הרווחיות וההצלחה תוך השגת כל היעדים שנקבעו.

 

תהליך הבראה לחברה שמספקת שירותים למגזר הפרטי

במועד תחילת הפעילות מנתה החברה 85 עובדים קבועים, כ- 70 מהם נציגי מכירות, וזאת מלבד עשרות רבות של טכנאים עצמאיים שנשכרו על בסיס קריאות, בכל רחבי הארץ. החברה הלכה וגדלה בקצב מואץ והגדילה בתוך כך את מספר הלקוחות, העובדים ואת מערך הטכנאים.

אופי השירותים שסיפקה החברה, תקופת השירותים ואופני החיוב יצרו בעיה משמעותית שהביאה את החברה לגירעונות פיננסיים, אם כי אלו לא באו לידי ביטוי בחשבונות הבנק (אלא להיפך).

מיד עם היכרותנו, כשזיהיתי את הבעיה התחלתי בניתוח שמטרתו הייתה לקבוע באופן מדויק את המצב הפיננסי של החברה בכל הרבדים (מאזן התחייבויות ונכסים, רווחיות, תזרים מזומנים, ניתוח תרחישים עתידיים ועוד). התמונה שנגלתה לעיניי מקץ שבועיים של עבודה הייתה קריטית. החברה עמדה לקרוס בתוך שבועות בודדים!

היה צורך במהלך דרסטי שכלל פיטורי מחצית העובדים (מהיום להיום), מרביתם מקרב נציגי המכירות והאחרים מקרב ההנהלה, שינוי ארגוני, היערכות מחדש של מבנה האובליגו בבנקים ועוד. שינוי כזה דומה לביצוע ניתוח לב פתוח לרץ מרתון במהלך הריצה. המהלך היה מסוכן מאוד. הסיכוי שנתתי לחברה לצלוח אותו היה נמוך מאוד.

בסופו של דבר, שילוב של תוכנית פעולה אסרטיבית, ממוקדת וברורה, ביחד עם נחישות יוצאת דופן של בעלי החברה (כולל הזרמת הון עצמי משמעותי) והירתמות מוחלטת של העובדים חילצה את החברה ממצבה והובילה אותה למסלול של הצלחה ורווח.

מידת ההצלחה של המהלך (שארך כ- 8 חודשים) הייתה מוחלטת!

הבראת חברת זיווד רכבים לתעשייה הביטחונית והאזרחית

בחברה הועסקו 12 עובדים והיא זכתה להכרה ומוניטין מעולה מצד לקוחותיה.

החברה מבצעת פרויקטים שמאופיינים במשך זמן ייצור ממושך ובהיקפים כספיים גדולים. מספר הפרויקטים שמבצעת החברה בכל שנה הוא מצומצם ומופע קבלתם מאוד משתנה. ולפיכך, קיים קושי אמיתי לקבוע יעדי מכירות ורווח ובתוך כך – לתכנן ולהיערך לצורכי ההון ולתזרימי המזומנים.

ולא זו בלבד, אלא שישנם מקרים בהם העבודה בפועל על פרויקט מסוים חורגת מהתכנון, והדבר בא לידי ביטוי בירידת הרווחיות ועד לכדי יצירת הפסד.

עם השנים צברה החברה הפסדים ניכרים והתחייבויות גדולות בבנקים.

היה ברור שנדרשת תוכנית הבראה שתאפשר תכנון משופר של תחזית הפעילות, ניתוח טוב ויעיל של תרחישים וקביעת צורכי ההון ומסגרת האובליגו הנדרשת.

תהליך העבודה כלל את כל אלו ובסופו הועמדה מסגרת אובליגו שתואמת את הצרכים ושאפשרה להתחיל בתהליך של הפחתת ההתחייבויות. כיום עובדת החברה מתוך מתווה מסודר ומתוכנן, ב "שקט תעשייתי" וללא לחצים כספיים מיותרים.