10 טיפים חשובים לקראת להקמת עסק חדש

עשרה טיפים חשובים ליזם המתחיל שחשוב מאוד לבצע לפני ה "קפיצה למים". ביצוע של כל אלו יגדיל את סיכויי ההצלחה באופן משמעותי ויפחית את הסיכון לכישלון צורב...
  1. זהה את שוק היעד ואת קהל הלקוחות הפוטנציאלי. וודא כי הנך מכיר את מאפייניו, את צרכיו, את המוצרים והשירותים המתחרים העומדים בפניו, את מוסר התשלומים הנהוג בענף ואת כל הפרמטרים הרלוונטיים האחרים. וודא כי הנך מסוגל להתמודד באופן טוב ומספק עם כל אלו.
  2. זהה לפחות יתרון יחסי מהותי אחד בשוק היעד אליו הינך מכוון ובהשוואה למתחרים. מומלץ לאתר מספר יתרונות יחסיים אשר יכסו על כאלו שיתבררו כיתרונות חלשים. ללא יתרון יחסי הסיכון לכישלון גדל. יתרון יחסי יכול שיהיה בטיב המוצר, איכות השירות, זמני אספקה, מחיר אטרקטיבי (אם כי יתרון המחיר לא מחזיק בדר"כ זמן רב), אפשרויות לתנאי מימון משופרים, מיקום ונגישות וכדו'. כוון ומנף את תוכנית השיווק שלך על גורמי ההזדמנויות שאיתרת.
  3. זהה את החסרונות היחסיים שלך ביחס למתחריך וודא כי הם אינם חזקים מדיי. לרוב, יזם חדש יתקשה בזיהוי חסרונותיו היחסיים לפיכך מומלץ להיעזר בעמית למקצוע או ביועץ מקצועי לצורך כך. זכור כי ככל שתיטיב לזהות מראש את חסרונותיך, כך ייקל עליך להיערך מראש ובאופן הנכון למקרים בהם הם יצופו. במקרים רבים ניתן להציג חסרון כיתרון אם רק מודעים לו. נסה לאתר את היתרונות שבחסרונותיך.
  4. זהה את ההזדמנויות העומדות בפניך, הזדמנות עשויה להיות פרישתו או היחלשותו של מתחרה בשוק (יצירת ואקום), כניסת לקוח מהותי חדש והעלאת הביקושים, יצירת קשר מועדף עם ספק עיקרי וכדו'.
  5. זהה את גורמי הסיכון ואת מרכיבי האיום העיקריים אשר בהם אתה עשוי להיתקל, בשלב ההקמה או לאחר מכן. הכן תוכניות מגירה מתאימות למצבים אלו.
  6. הכן את תוכנית השיווק וכנגזרת ממנה את תוכנית המכירות באופן מפורט וברור. וודא כי יש לך את משאבי כח האדם המיומן והמקצועי הנדרש לצורך כך. מרבית היזמים נוטים להזניח חלק זה שהוא החשוב והעיקרי להצלחת העסק.
  7. גבש תוכנית עסקית מקיפה ומפורטת (ראה דגשים להכנת תוכנית עסקית במאמרים האחרים). קבע את תוכנית העבודה על כל שלביה, חשב את סכום ההשקעה הנדרש לכל שלב, את סכום האשראי הנדרש להון חוזר וחשב את נקודת האיזון הצפויה של העסק בכל אחד משלבי ההתפתחות.
  8. וודא כי ביכולתך לגייס את ההון הנדרש להקמה ולהפעלה עד להגעה לאיזון וכן את מסגרות האשראי הנדרשות להון חוזר לפעילות השוטפת של העסק. שתף והצג לבנקאי את התוכנית העסקית, את תוכנית ההשקעה ואת צורכי המימון ורתום אותו אל מטרותיך. זכור כי מחסור באמצעי מימון הנו הגורם העיקרי לקריסת עסקים.
  9. וודא כי כל משאבי הניהול נמצאים בהישג יד. לרוב, בעל העסק הנו המומחה לכל הקשור בפעילות העסק. הוא מכיר את קהל הלקוחות, את שיטות העבודה ואת המתחרים. פחות אם בכלל הוא בקיא בעייני הניהול (ניהול המלאי, התפעול והכספים). למרכיבי הניהול משקל גדל והולך עם הגדלת הפעילות. אי הערכות מתאימה עשויה לעצור את התקדמות העסק ולעיתים אף להוביל לקריסתו.
  10. ולסיום, זכור כי ליזם מצליח בוערת אש בעיניים והוא כולו מונע ממוטיבציה להצלחה. וודא כי גם אצלך בוערת אש כזו…

בהצלחה!!!

"כמעט הצלחתי" – המדריך שיעניק לך תובנות להסרת ה"כמעט" ולהצלחת העסק שלך!

אני רוצה לקבל את המתנה