עוסק פטור, מתי זה טוב?

עסק יכול להיחשב כ "עוסק פטור" אם מחזור עסקאותיו השנתי לא עולה על 100 אלף ₪ (ואם לדייק – 98,707 ₪ נכון לשנת 2017, וזו התקרה שתקבע ככל הנראה גם לשנת 2018). ואולם ישנן מגבלות נוספות. ספק שירותים שעוסק באחד מהתחומים הבאים לא יכול להירשם כעוסק פטור: מהנדס, עורך דין, רואה חשבון, אדריכל, מנהל חשבונות, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, בעל בית ספר לנהיגה, מתווך, סוחר רכב או סוחר מקרקעין.

פטור מדיווח שוטף למע"מ

עסק שזכאי להירשם כעוסק פטור, יוכל ליהנות מפטור מדיווח שוטף למע"מ. אולם היתרון המשמעותי הוא בפטור של העסק מתשלום מע"מ על העסקאות אותן הוא מבצע. עוסק פטור גם לא מחייב את לקוחותיו על מע"מ. מנגד, עוסק פטור גם אינו זכאי להתקזז על מע"מ בגין חשבוניות מס אותן הוא מקבל. המשמעות של עוסק פטור באה לידי ביטוי מול מע"מ בלבד. מול יתר הרשויות התנהלות עוסק פטור זהה לזו של עוסק מורשה המוגדר כעסק קטן. ראוי לציין עם זאת כי גם עוסק פטור מחויב בדיווח שנתי על מחזור עסקאותיו למע"מ. במקרה בו העוסק הפטור חצה את התקרה המותרת הוא יהפוך להיות עוסק מורשה (במקרה שחריגה מהתקרה אינה אמורה לחזור על עצמה בהמשך הוא רשאי לשלם באופן חד פעמי את המע"מ על הסכום שמעל התקרה במקום להפוך לעוסק מורשה). עוסק פטור אינו רשאי להנפיק חשבונית מס ועליו להנפיק קבלה בלבד. במקרה הצורך מותר לו להנפיק חשבון עסקה.

ראוי לציין כי ההיפך אינו נכון. לא כל עסק שמחזור הכנסותיו נמוך מתקרת ההכנסות להגדרת עוסק פטור מחויב גם להירשם כעוסק פטור. כל עסק, גם כזה שמחזור הכנסותיו נמוך מאוד, יכול להירשם כעוסק מורשה.

מתי אז כדאי להירשם כעוסק פטור?

מתי אם כן נכון לעסק זעיר שהכנסותיו נמוכות מ- 100 אלף ₪ לשנה (ושאינו נמנה על העסקים שאינם מותרים לרישום כעוסק פטור) להירשם כעוסק פטור? על מנת לענות על שאלה זו אציין שוב כי ישנם שני יתרונות לרישום עסק כעוסק פטור: היתרון המשמעותי – פטור ממע"מ, היתרון המשני – פטור מהגשת דוחות מע"מ חודשיים. ליתרון השני לא נתייחס בשל היותו עניין טכני פעוט ופשוט, ואולם לגבי היתרון הראשון, ישנם מצבים בהם הוא עשוי להביא תועלת ממשית וישנם מצבים בהם התועלת שתצמח מרישום כזה שולית.

נסקור את שני הפרמטרים המשפיעים על המצבים הללו ועל ההחלטה אם נכון או לא נכון לרשום את העסק הזעיר כעוסק פטור:

  • סוג הלקוחות – יש להבחין בין עסקים שלקוחותיהם הינם עסקים בעצמם לבין כאלו שלקוחותיהם הם צרכנים פרטיים. עסקים יכולים להזדכות על מע"מ חשבוניות הספקים שלהם בניגוד לצרכנים פרטיים. היות ותעריפי ספקי השירותים ידועים ודומים בדר"כ, הרי שעסק שרוכש את השירותים יסכים לשלם לעוסק הפטור את הסכום המקובל בניכוי המע"מ ואילו לצרכן הסופי אין בדר"כ אפילו את המודעות לעניין והוא בדרך כלל לא ידרוש הנחה במחיר בגין זה. לדוגמא מטפל שנוהג לקחת 250 ₪ לעיסוי מקצועי יידרש לתת הנחה בגובה המע"מ לעסק שיבקש לרכוש את שירותיו כמתנה עבור עובדיו, בעוד אדם פרטי ישלם את הסכום המלא. כמובן שהרווח של העוסק הפטור יהיה אם כן גבוה יותר ככל ששיעור לקוחותיו הפרטיים גדול יותר, ומנגד, ככל ששיעור לקוחותיו העסקיים גדול יותר, כך האינטרס שלו להקים עוסק פטור יפחת.
  • היקף ההוצאות כנגד חשבונית מס – ככל שלעוסק יש הוצאות גדולות יותר ביחס למחזור עסקאותיו וככל שהוצאותיו אלו הינן מקרב עוסקים מורשים או חברות, הרי שהיתרון שלו בפתיחת עוסק פטור פוחת שכן הוא ייאלץ לשלם את סכום הקניות בתוספת מע"מ שעליו הוא לא יוכל להזדכות.

לסיכום, לעסק שעומד בקריטריונים של רישום כעוסק פטור יהיה כדאי להירשם כעוסק פטור ככל שכמות לקוחותיו הפרטיים גדולה יותר וככל שכמות הרכישות שהוא מבצע מקרב עוסקים מורשים או חברות קטנה יותר.