קבלת החלטות עסקיות

בעלי עסקים נדרשים לקבל החלטות מדי יום, חלקן החלטות שקשורות בפעילות העסקית השוטפת וחלקן קשורות לעניינים חריגים שאינם מאפיינים את השגרה. החלטות שוטפות שעניינן בהתנהלות השוטפת של העסק מתקבלות ברוב המקרים באופן אינסטינקטיבי המבוסס על הידע והניסיון של מנהל העסק או בעל התפקיד האחראי על הנושא הרלוונטי. במקרים אחרים הקשורים להתנהלות השוטפת נדרש בעל העסק או האחראי על התחום להשקיע מאמץ חשיבתי ולעיתים אף איסוף נתונים לצורך קבלת ההחלטה ואולם גם במקרים אלו תהליך קבלת ההחלטות מובנה וכל הנדרש הוא למלא את המשבצות החסרות. בין ההחלטות מסוג זה ניתן למנות: הצורך לתמחר הצעת מחיר ללקוח, הזמנת רכש מספק המצריכה איתור ספקים רלוונטיים, קבלת הצעות וקיום מו"מ, אישור יום חופשה לעובד, ניהול חשבונות העסק והעברת כספים, הוצאת תשלום לספקים בגין חשבוניות, רכישת מחשב חדש במקום זה שהתקלקל, מתן שירות מיוחד ללקוח מאוכזב ועוד.

ואולם החלטות מסוג שונה לחלוטין הן כאלו שלא כרוכות בעניינים השוטפים. אלו החלטות שתוצאותיהן עשויות במקרים מסוימים להשפיע באופן מהותי, לטובה או לרעה על העסק. אלו החלטות אשר בעל העסק פחות בקיא בהן ושימוש באינטואיציה אישית במקרים הללו עלול להוביל לנזקים קשים. עניינים שדורשים החלטות כאלו הם בדרך כלל תוצאה של אירועים בלתי צפויים שאירעו ואשר כופים על בעל העסק שינוי משמעותי, איומים או סיכונים אליהם העסק נחשף או הזדמנויות אשר נקרו בדרכו ועל בעל העסק להחליט אם וכיצד להפיק מהן תועלת.

דוגמאות למקרים הדורשים החלטות מיוחדות הן רבות וניתן למנות כמה מהן: צורך במעבר מקום בשל קבלת פרויקט גדול המצריך היערכות לוגיסטית והגדלה זריזה של שטח העבודה והמשרדים, רכישת מכונה יקרה במיוחד אשר אמורה להחליף שיטות עבודה קיימות, התמודדות עם קשיי נזילות שנכפו על העסק כתוצאה מקריסת לקוח גדול, כניסת מתחרה משמעותי לשוק אשר מציע מוצרים תחליפיים במחירים נמוכים משמעותית, עזיבת עובד מפתח בפתאומיות, שינויים רגולטוריים שעלולים להשפיע על הפעילות השוטפת של העסק, לטובה או לרעה וכדומה.

כל אלו הינם אירועים המצריכים איסוף נתונים ומידע, ניתוח מעמיק ויסודי של הסיטואציה החדשה או זו שעומדת להתרחש, הבנת כל הנגזרות שצפויות לנבוע כתוצאה מהאירוע, בחינת אלטרנטיבות לפתרון, ניתוח כלכלי של המשמעויות הצפויות ווידוא שביכולת העסק לעמוד בהן ובתזרים המזומנים הצפוי. במידה והסיכון לעסק ממשי יש להמשיך ולבחון אלטרנטיבות ובמידה ובסופו של דבר, למרבה הצער לא נמצאת אלטרנטיבה כזו והמשמעות היא שהעסק הולך לקראת משבר ממנו לא יוכל לצאת, יש לקבוע תוכנית מסודרת לסגירת העסק ולמזעור הנזקים, הכל מתוך ניתוח ענייני, קר ומקצועי, ללא שום מעורבות רגשית.

ואולם, החלטות כאלו דורשות במקרים רבים כאמור ידע מקצועי רב תחומי לצורך הצפת אלטרנטיבות רלוונטיות ויכולת ניתוח מעמיקה של ההשלכות הצפויות מכל אחת מהן. במצבים רגישים במיוחד, אשר החלטה שגויה בהם עלולה לגרום לנזקים קשים עד לכדי בלתי הפיכים, חובה על בעל העסק להתייעץ עם בעלי מקצוע מנוסים מהתחום העסקי, התעשייתי, השיווקי, המשפטי, המיסויי – הכל בהתאם למקרה הספציפי עליו מדובר.

אמנם איתור יועצים מקצועיים אשר מסוגלים לספק ערך ממשי לדילמה בה מצוי בעל העסק הוא לא עניין של מה בכך וגם עלותם אינה מבוטלת בדרך כלל ואולם הנזק שעלול להיגרם מהחלטה שגויה שאינה נסמכת על שיקולים מקצועיים קרים עלול לעלות עשרות מונים עליה. שיקול מוטעה יכול לגרום לעסק שלא לממש הזדמנות משמעותית ובעלת ערך מיוחד שנקרתה בדרכו והוא עלול לגרום מהצד האחר והמסוכן יותר, לגרום לו בצע טעויות מול איום משמעותי שקרב ובא.