כיצד להיערך להרחבת העסק

כל עסק עשוי להיתקל במהלך חייו בהזדמנויות עסקיות שיצריכו ממנו שינוי. השינוי יבוא לידי ביטוי בדרך כלל בצורך בפעילות פיזית כמו שכירת שטחים או משרדים, מעבר מקום, שכירת עובדים, מינוי מנהלים, רכישת ציוד, הגדלת צי הרכבים וכדומה. לכל אלו יש משמעות שעשויה להיות מאוד מסוכנת ולכן נדרש להיערך לזה באופן מאוד יסודי. למותר לציין כי כל מהלך משמעותי בעסק מצריך גיבוש של תוכנית עסקית יסודית ומעמיקה, וזאת בכדי לבחון ולהעריך את צורכי ההון, את ההשפעה על הפעילות הנוכחית ואת פוטנציאל התרומה של השינוי לעסק.

ישנם שני פרמטרים עיקריים אליהם יש להתייחס באופן מעמיק לפני הרחבה של עסק. האחד הוא צורכי ההון שיידרשו לצורך המהלך. השני קשור למסוגלות של העסק להכיל את השינויים עם מצבת כח האדם הקיימת וזו המתוכננת להתווסף:

  • צורכי ההון – על מנת לחשב צורכי ההון שיידרשו כתוצאה מהרחבת העסק נדרש לנתח ולהבין שני מרכיבים: את ההשקעה הראשונית שתידרש לצורך התאמת המקום, רכישת ציוד וכדומה וכן את המימון שיידרש לתשלום ההוצאות שיגדלו עד הגעה של העסק לאיזון מחדש. המרכיב הראשון קל יחסית לחישוב ואולם השני מורכב הרבה יותר היות והוא תלוי ברובו בגורמים חיצוניים לעסק (קצב התפתחות המכירות בעיקר), ולכן נדרש לבצע סימולציות על מצבי טבע שונים ומתוכם להסיק לגבי הסכום שיידרש.
  • מצבת כח האדם – בהנחה שהעסק במתכונתו הנוכחית עובד באופן יעיל, הרי שניתן להניח שלא קיימים בעסק משאבי כח אדם פנויים, שיוכלו לקלוט ולהכיל אליהם את כל תכולת העבודה והניהול שיידרשו כתוצאה מתהליך ההרחבה. מכיוון שכך, נדרש לבצע תכנון יסודי ומעמיק לגבי משאבי כח האדם והניהול שיידרשו ולקבוע בתוך כך את המבנה הארגוני החדש של העסק, על בעלי התפקידים והמשרות שבו. כמו כן נדרש יהיה לקבוע את העיתוי הנכון לקליטת עובדים חדשים כך שלא ייקלטו מוקדם מדיי (ויעמיסו על הוצאות העסק לחינם) וכמובן שלא מאוחר מדיי (ובכך ייגרמו לכשלים בתהליך הצמיחה).

ככלל, במקרים רבים, תהליך הרחבה של עסק דומה בעיקרון ובמובנים רבים לתהליך של הקמת מיזם חדש. הדבר נכון בעיקר במקרים בהם העסק פורץ לתחומים חדשים ופחות במקרים בהם ההרחבה מסתכמת בהגדלת קיבולת היצור והתפוקות (המקרה השני פשוט הרבה יותר). ועם זאת, תכנון מהלך הרחבה של עסק הינו פשוט יותר ביחס לתכנון הקמת מיזם חדש שכן פרמטרים רבים מוכרים וידועים מראש וניתן להתבסס עליהם בעת התכנון וניתוח המשמעויות.

כך למשל, בהנחה שההרחבה מכוונת למוצרים חדשים לאותו קהל יעד, הרי שקל לנתח ולהבין מראש אם קהל היעד (שמהווה את קהל הלקוחות הנוכחי של העסק) אכן יהיה מעוניין בפתרונות החדשים שיוצעו לו וברמת התמחור המיועדת. כמו כן, חוסר הוודאות לגבי יכולות צוות הניהול של העסק תהיה נמוכה משמעותית ביחס למצב של עסק חדש שעדיין לא שכר את המנהלים המיועדים, וכך הלאה.

כאמור, תהליך הרחבה של עסק יצריך בדרך כלל הון לצורך ההיערכות ולצורך מימון הגידול בהוצאות עד הגעה לאיזון. לצורך זה חשוב להכין תוכנית מפורטת המבוססת על תחשיבים בכדי להבין את סכום ההון הנדרש. תחשיב מקצועי ומפורט יקל מאוד על בעל העסק לגייס את ההון הנדרש מהבנק.

לסיכום, הרחבה של עסק הינה בעלת פוטנציאל מינוף ורווח גדולים במקרים רבים ואולם אי היערכות מתאימה עלולה לגרור את העסק לקשיים פיננסיים ועד לכדי כישלון כולל וקריסת העסק. מנגד, תכנון מקיף ויסודי הנשען על איסוף מידע וניתוח פיננסי יגדילו את מאוד סיכויי ההצלחה ויאפשרו את יישום המהלך בתהליך מובנה וידוע מראש.