ייעוץ עסקי במגזר התעשייתי

למגזר התעשייתי-יצרני מאפיינים שונים ביחס למגזר העסקי או השירותי. במגזר התעשייתי ליבת העסק נמצאת ברצפת הייצור, בשונה מהמגזר העסקי בו ליבת הפעילות נמצאת סביב קשרים, התקשרויות, שיתופי פעולה ומימון. האתגרים איתם נדרשים להתמודד המנהלים בעסק יצרני סובבים סביב תהליכי עבודה, שיטות עבודה, מיכון, נהלים, יעילות, ניהול חכם של מלאי וניהול עובדים שמלאכתם מאופיינת במקרים רבים בפעילות רוטינית שוחקת וברמות שכר נמוכות, על כל המשתמע מזה מבחינת המוטיבציה והיכולת להניע אותם לעשייה פרודוקטיבית. פעמים רשות נדרש תהליך של ייעוץ עסקי מקיף ועמוק בכדי להבין ולזקק את המאפיינים הייחודיים של העסק.

שיפור היעילות והאפקטיביות בסיוע ייעוץ עסקי

המטרה של מפעל יצרני היא לייצר את התוצרת בנתיב הקצר, היעיל והאפקטיבי ביותר האפשרי, תוך ניצול יעיל של כח האדם, של המכונות והציוד ושל כל המשאבים שעומדים לרשות המפעל. ניצולת גבוהה איננה מוגדרת לפי משך הזמן שבו עובד בפועל אותו עובד או פועלת אותה מכונה. זהו אמנם פרמטר חשוב אבל בהחלט לא היחיד. הפרמטר השני אמור לוודא כי הפעולות שנעשות במפעל מבוצעת בדרך הנכונה ביותר. סטייה מהפרמטר השני עלולה לגרום לרמת אפקטיביות נמוכה ולתוצרים פחותים ביחס ליכולת.

דוגמאות לכך הן רבות. למשל, ידוע כי מכונת CNC דורשת זמני תכנות וכיוון שאורכים זמן רב הן של המכונה והן של המתכנת ועובד היצור שמפעילים אותה. החלפה של החלק המיוצר במכונה בתדירות גבוהה תצריך זמני איתחול (Setup) גבוהים. נניח לדוגמא כי זמני האתחול עומדים בממוצע על שעתיים. אם במהלך יום עבודה של 10 שעות נייצר חלק אחד בלבד הרי שניצולת המכונה לעבודה אפקטיבית תעמוד על 80% (8 שעות ייצור מתוך 10 שעות הפעלה), ואולם אם במהלך היום נייצר במכונה 3 חלקים שונים, הרי שהזמן שיוותר לנו לייצור יעמוד על 4 שעות בלבד, קרי ניצולת של 40%. הפער הזה הוא בלתי אפשרי בתעשיית היצור והוא עלול להוביל את העסק להפסדים גדולים.

הדבר דומה גם בכל הקשור ליעילות עבודת עובדי היצור עצמם. ככל שהפעילות שמבצע עובד היצור רוטינית ובעלת מספר מצומצם של פעולות, כך ניתן להגיע לניצולת זמנים גבוהה יותר (על חשבון שחיקת העובד, אבל זה כבר עניין אחר), ולהיפך, ככל שהעובד מטפל במגוון רחב יותר של פעולות, כך הסבירות לירידת ניצולת העבודה שלו תגדל. דוגמא לכך היא של עובד יצור שאחראי בנוסף על פעילות היצור עצמה בתחנה עליה הוא אמור גם על משיכת חומרי הגלם שנדרשים לו מהמחסן, פעולה שאורכת 10 דקות בממוצע (כולל המתנה לניפוק המלאי) ובנוסף הוא גם אחראי להעביר את התוצרת של התחנה שלו לתחנה הבאה בתהליך היצור, פעולה שאורכת 5 דקות בממוצע. במקרה כזה, ככל שכמות חו"ג שימשוך מהמחסן תהיה קטנה יותר, כך מספר הפעמים שהוא יידרש להגיע אל המחסן כדי למשוך מלאי תגדל, וכן ככל שגודל המנות שיעביר לתחנה הבאה יהיה קטן יותר, כך תדירות העברת התוצרת תגדל. שני אלו ישפיעו במישרין על ניצולת העבודה שלו שכן הזמנים הללו יבואו באופן טבעי על חשבון זמני היצור. נניח במצב אחד שבתחילת כל יום הוא ימשוך את מלאי כל חומרי הגלם שנחוצים לו ליום העבודה הנוכחי ובסוף היום יעביר את כל המלאי בתהליך לתחנה הבאה, הרי שבזבוז הזמן של יעמוד על 15 דקות בלבד ליום (2.5% מ- 10 שעות העבודה שלו), ואולם אם הוא ימשוך חו"ג ויעביר את התוצרת הגמורה אחת לשעה הרי שבזבוז הזמן יעמוד במקרה הזה על 2.5 שעות ביום (25%).

התייעלות של רצפת היצור ומקסום הניצולת של משאבי המפעל הם עניין מורכב ומקצועי שמצריך ידע וניסיון, חשיבה מעמיקה, ניתוח תהליכים, מדידות זמנים, קביעת זמני תקן, חלוקה נכונה של משימות, קביעת מפתחות שכר לעידוד המוטיבציה של העובדים וקביעת מבנה ארגוני מתאים. קבלת ייעוץ עסקי מצד יועץ מקצועי לצורך כך יכולה להביא לשיפור משמעותי של התוצאות.

הגורם שמתאים ביותר לייעץ במקרים כאלו הוא אדם שרכש את הכשרתו בתחום של תעשייה וניהול ושצבר ניסיון מעשי במפעלים אחרים. אין כל הכרח שהניסיון שלו יבוא ממפעלים דומים במהותם ואולם הניסיון בייעול תהליכים, שיפור שיטות וביישום ייעוץ עסקי כללי במפעלים תעשייתיים יהיה חשוב מאוד.