סיבות להצלחת עסק

מה צריך לעשות כדי שהעסק יצליח? זו כנראה שאלת מיליון הדולר של כל היזמים ובעלי העסקים. יש הטוענים שהכל זה עניין של מזל, ואכן המזל משחק תפקיד חשוב אולם בהינתן שבמזל לא ניתן לשלוט ואותו לא ניתן לתמרן, נשאלת השאלה אם באמת הכל תלוי בו ורק בו.

התשובה כמובן ברורה מאליה: לא. המזל יכול לסייע ואף להשפיע במקרים מסוימים באופן משמעותי אבל השורה התחתונה בסופו של דבר תלויה בפעילות שנעשית בפועל בעסק ובהחלטות שמקבלים מנהליו.

על מנת שעסק יצליח צריכה להיות תוכנית עבודה ברורה ומפורטת שמגדירה הקצאה של משאבים על ציר הזמן ואשר מיועדת להשגת יעדים מסוימים. ככל שתכנון הקצאת המשאבים יבוסס על הנחות יסוד חזקות וככל שהתכנון יכוון לעשייה אפקטיבית (לעשות את הדבר הנכון) ויעילה (לעשות את הדבר הנכון באופן הנכון) כך יגדלו סיכויי העסק לכבוש את המטרות שהוצבו לו, ובהנחה הסבירה שהמטרות מקפלות בהן רווח ושגשוג, הרי שתכנון ועשייה נכונה יובליו את העסק בסבירות גבוהה להצלחה.

מה שמניע כל עסק ועסק הוא המשאבים שעומדים לרשותו. משאבים פיזיים כוללים קשת רחבה מאוד של אמצעים כמו: מנהלים, עובדים, מכונות יצור, רכבים, שטח עבודה, מחשבים, כסף, אתר אינטרנט, מדיה חברתית, תוכנות ייעודיות, כלים לניהול, חומרים שיווקיים וכדומה. משאבים חשובים ומהותיים ביותר יכולים להיות גם כאלו שאינם ממשיים כמו תרבות אירגונית, ידע, רוח צוות, ערוצי שיווק, זכויות יוצרים, פטנטים רשומים, מוניטין נצבר, שיתופי פעולה וכדומה.

הנחת היסוד הראשונה היא שכל אחד מהמשאבים מצריך אנרגיה (כסף, זמן ניהול, מקום) לצורך תחזוקתו ולכן הקביעה הראשונה צריכה להיות כזו שמשאב שאינו חיוני לעסק לקידום מטרותיו לא צריך להיות נוכח בעסק. צריכים להיפטר ממנו, וזאת אלא אם ישנם שיקולים אחרים לשימורו. כך למשל, אין צורך לשכור, לתחזק ולשלם על שטח של 300 מ"ר כאשר העסק צורך מחצית ממנו וכאשר אין כל סיבה לחשוב שהוא יתרחב בעתיד הנראה לעין. גם אין הגיון באחזקת פקידה נוספת שכל יעודה הוא לגבות את השניה כאשר צורך כזה עולה בתדירות נמוכה מאוד. גם רכב הובלות שעומד מרבית הזמן מתחת לסככה יהיה ככל הנראה מיותר לאחר השוואת החלופה של שכירת שירותי הובלות במקרי הצורך. הנחת יסוד זו מקפלת בתוכה את עקרון האפקטיביות (לעשות את הדבר הנכון או במקרה הזה: להשתמש במשאבים הנחוצים).

הנחת היסוד השניה שמקפלת בתוכה את עקרון היעילות (לעשות את הדבר הנכון באופן הנכון) אומרת שלא מספיק שהעסק נסמך על משאבים חיוניים אלא שכל אחד ואחד מהם צריך לתפקד באופן הנכון והיעיל ביותר לצורך השגת היעדים עליהם הוא מופקד. מנהל השיווק בעסק אמור לעסוק ימים כלילות ביצירת חשיפה ועניין בפני קהלי יעד חדשים. החלטה של המנהל להיעזר בו לסידור המחסן תהיה לא יעילה בהגדרה היות שזו תבוא בהכרח על חשבון הכנסות עתידיות. כך גם עצירה של מכונת CNC מפעילותה השגרתית לצורך יצור של פסלון לשולחנו של המנהל.

לעניין זה ניתן להחריג משאבים בעלי קיבולת יצור גבוהה יותר ביחס לנדרש מהם. כמובן שבמקרים כאלו ניתן ורצוי לנצל את המשאבים העודפים לפעילויות אחרות לצורך קידום העסק. בדוגמא של מכונת ה- CNC, הרי שבזמנים בהם אין היא מייצרת ניתן להפעילה גם לעניינים אחרים שאינם על פס היצור. כך גם לגבי מנהל החשבונות אותו ניתן לנתב לסיוע בעבודות אדמיניסטרטיביות בזמני הבטלה שלו.

קביעת יעדי העסק (בסדר הפוך: רווח, הכנסות), קביעת מושכלת של המשאבים החיוניים והקצאה יעילה שלהם המבוססת על תחשיבים ראליים של תפוקות תביא בסבירות גבוהה להשגת היעדים ואילו למרכיב המזל תישמר פינה שולית בתוצאה הסופית.