ורדה שירן, גורדון אדריכלים בע"מ

פנינו ליניב בתקופה אינטנסיבית שאופיינה בשינויים משמעותיים במשרדנו. היינו על סף ביצוע שינוי ארגוני שמטרתו לשלב את האדריכלים הבכירים המובילים את המשרד מזה מספר שנים כשותפים שווים בחברה, חווינו צמיחה חיובית והגדלה ניכרת של היקף הפעילות וגייסנו עובדים באופן אינטנסיבי. עבדנו תחת עומס קשה ביותר, פעלנו והחלטנו במהירות תוך כדי תנועה. לא היה לנו זמן לחשוב...

פנינו ליניב בתקופה אינטנסיבית שאופיינה בשינויים משמעותיים במשרדנו.

היינו על סף ביצוע שינוי ארגוני שמטרתו לשלב את האדריכלים הבכירים המובילים את המשרד מזה מספר שנים כשותפים שווים בחברה, חווינו צמיחה חיובית והגדלה ניכרת של היקף הפעילות וגייסנו עובדים באופן אינטנסיבי. עבדנו תחת עומס קשה ביותר, פעלנו והחלטנו במהירות תוך כדי תנועה. לא היה לנו זמן לחשוב.

חשנו שאנו זקוקים לאיש מקצוע שיבחן ויאבחן את מצבנו ויסייע לנו בתהליך קבלת ההחלטות,

יאיר לנו את מה שכבר הפך לרקע, ושילווה וינחה אותנו להתנהלות שפויה ואפקטיבית.

יניב ערך תהליך אבחון שהצביע על ליקויים בהתנהלות שעיקרם חוסר התאמה של המערכות הניהוליות ושל המבנה הארגוני לשינויים שעברו על החברה בשנים האחרונות. עפ"י המלצותיו של יניב ובסיועו קבענו מבנה ארגוני ברור שכלל מנהלים, ראשי צוותים ועובדים מקצועיים, בוצעה הגדרה מחודשת של תפקידי האדמיניסטרציה, יושמו פתרונות מיחשוב והוטמעו נוהלי בקרה שוטפת של מצב העסק.

השינוי שיניב הוביל היווה עבורנו קפיצת מדרגה: יכולנו להכיל את הגידול בפעילות, תהליכי העבודה הפכו להיות יעילים ואפקטיביים יותר ואפשרו שחרור צווארי בקבוק, העצמנו עובדים.

אנו מציבים יעדים, מקפידים לעקוב אחר עמידה בהם ולהתאים את התנהלותנו לדינמיקה הנובעת מכך.

אנו ממשיכים להתייעץ עם יניב ולשתף אותו בשאלות והתלבטויות ושמחים ליישם את המלצותיו שבכל פעם משדרגות אותנו ומובילות קדימה.