עיקרי הדברים לקביעת הפורמט של תוכנית עסקית

גיבוש תוכנית עסקית מהווה שלב קריטי בחשיבותו לפני הקמת מיזם, ובפרט אם הכוונה לגייס הון. ישנם מספר עקרונות שקובעים את הפורמט שתכנית עסקית צריכה לכלול. אלו הם בקיצור נמרץ...

תוכנית עסקית מהווה את אחד מהיסודות החשובים ביותר בטרם מחליטים על הקמת עסק או מיזם חדש. מיזם שיוותר על גיבוש של תוכנית עסקית צפוי למצוא עצמו ניצב מול כשלון צורב.

הסיבה לכך פשוטה. תוכנית עסקית משמשת את בעל העסק כמעין מפת דרכים והיא אמורה "לשמור עליכם" בעלי העסק. היא תאפשר לכם להיות מוכנים לעתיד לבוא והיא תמנע או תצמצם את נפח ועוצמת הטעויות.
התכנית העסקית תשמש גם, בין היתר, להצגת המיזם והפוטנציאל העסקי שגלום בו בפני משקיעים פוטנציאליים לקראת גיוס הון. התוכנית העסקית תציג בפניהם את רוח המיזם, רצינותו, רצינותכם, הבנתכם את השוק אליו אתם פונים, הבנתם את סביבת התחרות וכדו'. תוכנית עיסקית לא מקצועית עשויה לעצור את מהלך גיוס ההון עוד בטרם החל.

פורמט נכון של תוכנית עסקית

תוכנית עסקית מורכבת מכמה חלקים. החלק הראשון עוסק באיסוף מידע על המוצר שלכם ועל השוק שאליו אתם מנסים להכנס. עליכם לפרט את גודל השוק, קהל היעד הפוטנציאלי, מגמות שאתם מזהים בתוך השוק וכדומה. חלק חשוב מאוד בשלב זה הוא זיהוי המתחרים. מיהם, כיצד הם פועלים, מה ההבדל בין מה שהם משווקים למה שאתם משווקים וכדומה.

השלב הבא יהיה ההצגה של המוצר. מה מיוחד בו. מה שונה בו לעומת המתחרים. מה הערך המוסף שאתם מציעים ללקוחות. כיצד מיוצר המוצר, מהן העלויות הכרוכות בייצור, ייבוא וכדומה.

החלק הבא בפורמט סטנדרטי של תוכנית עסקית הוא החלק הכלכלי. בשלב זה עליכם להציג דו"חות פיננסיים המפרטים את העלויות הכרוכות בהקמת העסק ובתפעולו. עלויות אלו צריכות להיות מפורטות עד כמה שניתן ולכלול את כל הפרטים הרלוונטיים להקמת העסק כולל עלויות כוח אדם, ייצור, ייבוא, שיווק וכדומה.

לאחר גיבוש החלק העוסק בעלויות יש לטפל בצד בהכנסות, יש לנסות להעריך, בעזרת מודלים שונים, את ההכנסות הפוטנציאליות לאורך זמן ולפרט אותן בצד ההוצאות.

הקפדה על פורמט תוכנית עסקית אחיד וברור היא חשובה ותעזור לכם להציג את העסק למשקיעים הפוטנציאליים ולהיות מוכנים יותר להקמת העסק שלכם.

 

"כמעט הצלחתי" – המדריך שיעניק לך תובנות להסרת ה"כמעט" ולהצלחת העסק שלך!

אני רוצה לקבל את המתנה