כיצד ניתן לזהות שהעסק לקראת משבר פיננסי?

משבר עסקי הנו תוצאה שינויים שעוברים על העסק. ברוב המקרים מתוודע בעל העסק למצבו כאשר כבר מאוחר מדיי והבנק "הרים ידיים", ואולם תשומת לב וניתוח נכון של הדברים יוכלו למנוע את ההתרסקות...

יניב רוסו, פורסם ב- העיר TheMarker

משבר פיננסי הנו תוצאה של תהליך של שינויים לרעה שעברו על העסק לאורך זמן. במרבית המקרים, מתוודע בעל העסק למצבו כאשר כבר מאוחר מדיי, כשהדברים יוצאים מכלל שליטה וההתרסקות כבר בלתי נמנעת.
אותו תהליך הוא תוצאה של ניתוח כושל והסקת מסקנות שגויה, שנובע בדרך כלל בשל תפיסה מוטעית שגורסת כי מצב החשבונות בבנקים הינו הפרמטר היחידי המשקף את מצב העסק.

למעשה, שינויים במחזורי הפעילות כמו גם שינויים בכל תחום ועניין (אופי התחרות, שינויים במבנה כח האדם בחברה וכדומה) מחייבים לבצע שינויים והתאמות באופי הפעילות ובמבנה המשאבים של העסק. לעיתים השינויים הנדרשים הם משמעותיים. מסגרת האובליגו בבנק, המשמשת בין היתר למימון הפעילות השוטפת מהווה את אחד ממשאבי העסק החיוניים, לכן סביר כי גם היא תשתנה. ואולם, הנטייה הטבעית לחשוב שגידול במחזורי הפעילות וברווח מביאים להפחתה בצורכי המימון שגויה במרבית המקרים מהיסוד!

היקף מסגרת האשראי הנדרשת תלויה בעקרון בשני פרמטרים,
האחד – ממוצע ימי האשראי המחושב על פני כלל ההכנסות וההוצאות של העסק
והשני – מחזורי הפעילות
ככל שממוצע ימי האשראי שלילי יותר כך סך ההון החוזר שיידרש יגדל עם הגידול במחזורי הפעילות ולהפך.

בכדי לזהות מבעוד מועד את השינויים במצב העסק, לא יהיה זה נכון להסתמך על אינדיקטור האובליגו בבנק כמייצג. יש לבחון אחת לתקופה את נקודת האיזון (כפונקציה של ההוצאות הקבועות ושיעור ההוצאות המשתנות) ואת הרווח ולנתח את השינויים על פני הזמן. ניתוח ממוצע ימי האשראי יאפשר לנו לחזות ולהיערך מראש לשינויים הנדרשים בצורכי המימון.

"כמעט הצלחתי" – המדריך שיעניק לך תובנות להסרת ה"כמעט" ולהצלחת העסק שלך!

אני רוצה לקבל את המתנה