תהליך הבראה למפעל עיבוד שבבי וזיוד

...התהליך הצריך שינוי במצבת כוח האדם, הן ברמת בעלי התפקיד והן, בחלק מהמקרים, ברמה הפרסונאלית (פיטורי עובדים לא מתאימים ושכירת עובדים אחרים במקומם). לאחר שנה של עשייה וליווי ניתן היה לומר בבירור שהחברה עברה את כברת הדרך שהיה עליה לעבור והיא עלתה על פסי הרווחיות וההצלחה תוך השגת כל היעדים שנקבעו...

חברת XXXX מספקת שירותים לתעשייה הביטחונית והפרטית ומעסיקה כ- 60 עובדים.

החברה שהוקמה מספר שנים קודם לכן גדלה והתפתחה בקצב גדול ממה שניתן היה להכיל. זאת לצד השקעות הענק שנדרשו לה בתשתיות, מכונות, ציוד ומערכות יצרו אצלה מצוקה שבאה לידי ביטוי בקשיים פיננסיים, לצד חוסר יציבות. הלחץ התמידי הקרין לעבר העובדים, הן ביצור ובעיקר בהנהלה ותחושת השחיקה הייתה רבה.

המתיחות התמידית בקרב העובדים, לצד שיטות עבודה ותהליכים לקויים מנעו מהחברה לממש את הפוטנציאל שלה והדבר בא לידי ביטוי בצווארי בקבוק שהשפיעו על מחזורי ההכנסות לרעה וברווחיות נמוכה. לאחר תהליך האבחון, הצפנו את הבעיות והכשלים בחברה, חישבנו את צורכי ההון הנדרשים ויצאנו לדרך להבראת החברה. הפגישות עם הבנקים היו מועילות. הם, כמונו, ראו את הפוטנציאל הרב של החברה והסכימו להמשיך וללוות אותה הלאה, תוך הגדלת מסגרות האובליגו. התהליך הצריך שינוי במצבת כוח האדם, הן ברמת בעלי התפקיד והן, בחלק מהמקרים, ברמה הפרסונאלית (פיטורי עובדים לא מתאימים ושכירת עובדים אחרים במקומם). לאחר שנה של עשייה וליווי ניתן היה לומר בבירור שהחברה עברה את כברת הדרך שהיה עליה לעבור והיא עלתה על פסי הרווחיות וההצלחה תוך השגת כל היעדים שנקבעו.