תהליך הבראה לחברה שמספקת שירותים למגזר הפרטי

...היה צורך במהלך דרסטי שכלל פיטורי מחצית העובדים (מהיום להיום), מרביתם מקרב נציגי המכירות והאחרים מקרב ההנהלה, שינוי ארגוני, היערכות מחדש של מבנה האובליגו בבנקים ועוד. שינוי כזה דומה לביצוע ניתוח לב פתוח לרץ מרתון במהלך הריצה. המהלך היה מסוכן מאוד. הסיכוי שנתתי לחברה לצלוח אותו היה נמוך מאוד...

במועד תחילת הפעילות מנתה החברה 85 עובדים קבועים, כ- 70 מהם נציגי מכירות, וזאת מלבד עשרות רבות של טכנאים עצמאיים שנשכרו על בסיס קריאות, בכל רחבי הארץ. החברה הלכה וגדלה בקצב מואץ והגדילה בתוך כך את מספר הלקוחות, העובדים ואת מערך הטכנאים.

אופי השירותים שסיפקה החברה, תקופת השירותים ואופני החיוב יצרו בעיה משמעותית שהביאה את החברה לגירעונות פיננסיים, אם כי אלו לא באו לידי ביטוי בחשבונות הבנק (אלא להיפך).

מיד עם היכרותנו, כשזיהיתי את הבעיה התחלתי בניתוח שמטרתו הייתה לקבוע באופן מדויק את המצב הפיננסי של החברה בכל הרבדים (מאזן התחייבויות ונכסים, רווחיות, תזרים מזומנים, ניתוח תרחישים עתידיים ועוד). התמונה שנגלתה לעיניי מקץ שבועיים של עבודה הייתה קריטית. החברה עמדה לקרוס בתוך שבועות בודדים!

היה צורך במהלך דרסטי שכלל פיטורי מחצית העובדים (מהיום להיום), מרביתם מקרב נציגי המכירות והאחרים מקרב ההנהלה, שינוי ארגוני, היערכות מחדש של מבנה האובליגו בבנקים ועוד. שינוי כזה דומה לביצוע ניתוח לב פתוח לרץ מרתון במהלך הריצה. המהלך היה מסוכן מאוד. הסיכוי שנתתי לחברה לצלוח אותו היה נמוך מאוד.

בסופו של דבר, שילוב של תוכנית פעולה אסרטיבית, ממוקדת וברורה, ביחד עם נחישות יוצאת דופן של בעלי החברה (כולל הזרמת הון עצמי משמעותי) והירתמות מוחלטת של העובדים חילצה את החברה ממצבה והובילה אותה למסלול של הצלחה ורווח.

מידת ההצלחה של המהלך (שארך כ- 8 חודשים) הייתה מוחלטת!