הבראת חברת זיווד רכבים לתעשייה הביטחונית והאזרחית

סוג הפעילות של החברה כמו גם אופי הפרויקטים אותם היא מבצעת יצרו קושי אמיתי לתכנן את המכירות, הרווח ותזרים המזומנים הצפוי ובהתאם יצרו קושי להיערך לצורכי ההון ולתזרימי המזומנים. ולא זו בלבד, אלא שישנם מקרים בהם העבודה בפועל על פרויקט מסוים חורגת מהתכנון, והדבר בא לידי ביטוי בירידת הרווחיות ועד לכדי יצירת הפסד. עם השנים צברה החברה הפסדים ניכרים והתחייבויות גדולות בבנקים...היה ברור שנדרשת תוכנית הבראה

בחברה הועסקו 12 עובדים והיא זכתה להכרה ומוניטין מעולה מצד לקוחותיה.

החברה מבצעת פרויקטים שמאופיינים במשך זמן ייצור ממושך ובהיקפים כספיים גדולים. מספר הפרויקטים שמבצעת החברה בכל שנה הוא מצומצם ומופע קבלתם מאוד משתנה. ולפיכך, קיים קושי אמיתי לקבוע יעדי מכירות ורווח ובתוך כך – לתכנן ולהיערך לצורכי ההון ולתזרימי המזומנים.

ולא זו בלבד, אלא שישנם מקרים בהם העבודה בפועל על פרויקט מסוים חורגת מהתכנון, והדבר בא לידי ביטוי בירידת הרווחיות ועד לכדי יצירת הפסד.

עם השנים צברה החברה הפסדים ניכרים והתחייבויות גדולות בבנקים.

היה ברור שנדרשת תוכנית הבראה שתאפשר תכנון משופר של תחזית הפעילות, ניתוח טוב ויעיל של תרחישים וקביעת צורכי ההון ומסגרת האובליגו הנדרשת.

תהליך העבודה כלל את כל אלו ובסופו הועמדה מסגרת אובליגו שתואמת את הצרכים ושאפשרה להתחיל בתהליך של הפחתת ההתחייבויות. כיום עובדת החברה מתוך מתווה מסודר ומתוכנן, ב "שקט תעשייתי" וללא לחצים כספיים מיותרים.