מדוע הכנת תוכנית תקציב שנתית חשובה כל כך?

תוכנית תקציב שנתית מהווה את אחד הכלים החשובים בניהול. תוכנית תקציב נכונה תסייע בקביעת מבנה הוצאות המותאם ליעדי העסק ותקל על השגת יעדי ההכנסות והרווח...

תוכנית תקציב שנתית מהווה את אחד הכלים החשובים בניהול. תוכנית תקציב נכונה תסייע בקביעת מבנה הוצאות המותאם ליעדי העסק ותאפשר להגיע להישגים משופרים תוך אופטימיזציה של העלות מול התועלת. הכנת תוכנית התקציב מחייבת אותנו להשקיע את המחשבה המוקדמת בהגדרת היעדים (תחומי הפעילות בהם בכוונתנו לעסוק ויעדי המכירות אליהם נשאף) וכנגזרת מהם את מרכיבי ההוצאות אשר יתמכו בהשגת יעדים אלו. בתהליך התכנון נוכל לזהות ולצמצם מרכיבי הוצאות מיותרים אשר אינם תומכים ביעדים, ולחילופין להוסיף משאבים חיוניים שהחסרנו ואשר בלעדיהם נתקשה לעמוד ביעדים.

את התקציב מומלץ לבנות בפורמט של דו"ח רווח והפסד בחתך חודשי ולשנה מראש. מומלץ להעזר בגיליון Excel בסדר הבא:

  • מרכיבי ההכנסות וסיכומן יופיעו ראשונים,
  • לאחריהן – מרכיבי ההוצאות הישירות המחושבות כפונקציה של ההכנסות הרלוונטיות,
  • הרווח הגולמי (ההפרש שבין סך ההכנסות להוצאות הישירות),
  • מרכיבי ההוצאות הקבועות,
  • הרווח התפעולי (ההפרש שבין הרווח הגולמי לסך ההוצאות הקבועות),
  • הוצאות המימון
  • ולסיכום – הרווח הנקי המחושב מההפרש שבין הרווח התפעולי והוצאות המימון

בקביעת יעדי ההכנסות לשנה הבאה נסתמך על תוצאות העבר ועליהן נבצע הערכה מחודשת על בסיס שינויים שאירעו ואשר עשויים להשפיע לטובה או לרעה כגון כניסת מתחרה חדש, הוספת מוצר לסל המוצרים או הוספת נקודת מכירה.

וכדברי הסוציולוג רוברט מרטון בהתייחסו לנבואה שמגשימה את עצמה
נופתע לגלות עד כמה יישום נכון של כלי כזה עתיד לשפר את התוצאות העסקיות.

 

"כמעט הצלחתי" – המדריך שיעניק לך תובנות להסרת ה"כמעט" ולהצלחת העסק שלך!

אני רוצה לקבל את המתנה