כתיבת תכנית עסקית

השאירו פרטים

נציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם

Our privacy policy in terms of confidentiality fully protects your security as a customer. Submitting an original paper from the company you automatically avoid any plagiarism related troubles. And since there’s no plagiarism in a paper, then submitting a custom-tailored work isn’t technically cheating. So you could turn in your new essay without a moment’s hesitation and expect a top score. Every review and testimonial about the service highlights solid writing quality, budget-friendly prices, timely turnaround, and payment security. Most customers point out that they’re satisfied with the overall level of service. While many highly appreciate how well an assigned writer was able to develop a given topic. Place an order now, and a dedicated author could fulfill your task on the same day with essay writing service. As there are many requirements towards formatting, including correct referencing and paper structure, it is important that your assignment is done by real experts. Only professionals can ensure the perfect quality.

עשרת הכללים לכתיבת תוכנית עסקית

תוכנית עיסקית מיועדת להוות את הבסיס לתכנון מיזם או פרויקט חדש והיא הכרחית לתכנון לפני הקמת העסק. עשרה עקרונות פשוטים יובילו אותך אל המטרה באופן בטוח הרבה יותר.

תוכנית עיסקית, כשמה כן היא, מיועדת להוות הבסיס לתכנון מיזם חדש, לפעילות חדשה בעסק קיים או להקמת עסק חדש. לפני כניסה לעסק חדש או לפעילות חדשה, רצוי מאד לבחון את פוטנציאל העסק או הפעילות באמצעות בניית תוכנית עיסקית ומומלץ לעשות זאת עם גורם אובייקטיבי.

תוכנית עסקית מורכבת משני חלקים עיקריים:

  • החלק התיאורטישל תוכנית עיסקית, מציג את הרעיון, המטרה, את הצורך אותו הוא מכסה, את המתחרים והתחרות, את היתרונות היחסיים של העסק אל מול מתחריו, את הלקוחות הפוטנציאליים, מציג את ניתוח האיומים וההזדמנויות של הרעיון אל מול השחקנים המשחקים באותו מגרש, את ניתוח של החולשות והחוזקות של העסק וכמובן את החלק השיווקי הכולל את ערוצי השיווק והמכירה הרלוונטיים. מטרת החלק התיאורטי של תוכנית עסקית הינה לספק הבנה מלאה ויסודית של המוצר או השירות המיועדים, הסביבה העסקית בה העסק מתעתד לפעול ותוכנית העבודה על שלביה.
  • החלק הפיננסישל תוכנית עיסקית, תפקידו לבחון את פוטנציאל הרווחיות של העסק ואת הסיכונים הפיננסיים אליהם הוא חשוף במצבי הטבע השונים אליהם הוא עשוי להתפתח. בחלק התיאורטי נקבעות למעשה הנחות היסוד אשר מתורגמות למשמעויות הכספיות בחלק הפיננסי של כל תוכנית עיסקית. הנחות היסוד אלו הן אבני הבניין של התוכנית כולה. טעות בהנחת יסוד עשויה להביא לתוצאות שגויות לחלוטין ולגרום לבעל העסק לקבל החלטה לא נכונה בכל הקשור לאם ואיך להקים את העסק.

תוכנית עיסקית יסודית, מפורטת ומקצועית תנטרל סיכונים אותם ניתן לצפות מראש ותאפשר להיערך אליהם מבעוד מועד עוד לפני הכניסה להשקעה כספית לצורך הקמת עסק או פעילות חדשה. תוכנית עסקית נכונה תוביל את בעל העסק בבטחה, צעד אחר צעד אל התפתחות נכונה ומוצלחת של העסק.

סיכונים בתהליך גיבוש תכנית עסקית 
אחד הסיכונים הנפוצים בעת גיבוש תוכנית עיסקית הוא חוסר האובייקטיביות של בעל העסק כלפי המיזם שהוא עצמו מקים. הנטייה לראות את הדברים דרך משקפת ורודה תגרום במרבית המקרים לקביעת הנחות יסוד אופטימיות ולא מבוססות.
האמרות השגורות אצל יזמים, בדר"כ חסרי הניסיון, כמו "זה מוצר כל כך טוב, מי לא ירצה שיהיה לו כזה", או "אני מסוגל למכור את המוצר שלי ב- 10% זול יותר מהמתחרה, לכן ברור שיקנו אצלי" אלו אמרות מסוכנות אשר עשויות לגרום לאופוריה אצל היזם ולהפחתת רמת הערנות לסיכונים אליהם הוא חשוף, שכן גם אם המוצר אכן טוב יותר, עדיין נדרש להביא אותו למודעות הצרכנים, ומה לגבי הרגלי צריכה של הלקוח שרגיל לקנות את המוצר המתחרה? הרי שינוי הרגלי צריכה הוא עניין מורכב וסבוך הרבה יותר. והרי אם נצא עם מוצר דומה במחיר נמוך ב- 10% לא הגיוני שהמתחרה יפחית את המחיר ברגע שהוא ירגיש מאויים? בתחרות מחירים סביר שהוותיקים ינצחו ואנו נאבד את היתרון היחסי שכביכול היה לנו.

הפתרון לכך הוא ליצור אופוזיציה. לשתף איש מקצוע אשר מטרתו המוצהרת היא לנסות בכל דרך לשכנע אותך שלא להקים את העסק. מטרתו תהיה להעלות התנגדויות, שאלות ודרישות הבהרה איתן תאלץ להתמודד תוך מתן תשובות ברורות ומבוססות אשר יסתמכו על בדיקתך היסודית של הנתונים. אם תצליח בשיכנועו ייתכן מאוד שאתה בכיוון הנכון. היה ולא? עדיף יהיה שתחפש לך מיזם אחר!

10  הכללים להכנת תוכנית עיסקית:
1. תוכנית עיסקית טובה מתחילה בהגדרה ומיקוד – הגדר את המיזם באופן ברור ויסודי
2. תוכנית עיסקית מקצועית תתבסס על הכרת שוק היעד הפוטנציאלי
3. למד את המתחרים, את השירותים ואת המוצרים שהם מספקים ואת רמת המחירים
4. זהה את יתרונותיך היחסיים ביחס למתחרים. תוכנית עסקית טובה תציף יתרון מהותי אחד לפחות
5. זהה את חסרונותיך היחסיים ואת נקודות החולשה, וודא שאינם קריטיים לעצירת המיזם
6. קבע את תוכנית השיווק והמכירות. זכור כי אלו מהווים גורמי חוסר הוודאות המשמעותיים ביותר
7. תוכנית עיסקית מקצועית תחלק את המיזם לשלבים, בכל שלב ייקבעו היעדים והמטרות
8. פרוט לפרטים וסכם את עלויות ההקמה לכל אחד משלבי המיזם בנפרד
9. פרט לפרטים את מרכיבי ההוצאות (קבועות ומשתנות) לכל אחד משלבי המיזם
10. קח לך אופוזיציה מקצועית שתנסה לשכנע אותך באופן רציונלי שלא להכנס למיזם

עיקרי הדברים לקביעת הפורמט של תוכנית עסקית

גיבוש תוכנית עסקית מהווה שלב קריטי בחשיבותו לפני הקמת מיזם, ובפרט אם הכוונה לגייס הון. ישנם מספר עקרונות שקובעים את הפורמט שתכנית עסקית צריכה לכלול. אלו הם בקיצור נמרץ…

תוכנית עסקית מהווה את אחד מהיסודות החשובים ביותר בטרם מחליטים על הקמת עסק או מיזם חדש. מיזם שיוותר על גיבוש של תוכנית עסקית צפוי למצוא עצמו ניצב מול כשלון צורב.

הסיבה לכך פשוטה. תוכנית עסקית משמשת את בעל העסק כמעין מפת דרכים והיא אמורה "לשמור עליכם" בעלי העסק. היא תאפשר לכם להיות מוכנים לעתיד לבוא והיא תמנע או תצמצם את נפח ועוצמת הטעויות.
התכנית העסקית תשמש גם, בין היתר, להצגת המיזם והפוטנציאל העסקי שגלום בו בפני משקיעים פוטנציאליים לקראת גיוס הון. התוכנית העסקית תציג בפניהם את רוח המיזם, רצינותו, רצינותכם, הבנתכם את השוק אליו אתם פונים, הבנתם את סביבת התחרות וכדו'. תוכנית עיסקית לא מקצועית עשויה לעצור את מהלך גיוס ההון עוד בטרם החל.

פורמט נכון של תוכנית עסקית

תוכנית עסקית מורכבת מכמה חלקים. החלק הראשון עוסק באיסוף מידע על המוצר שלכם ועל השוק שאליו אתם מנסים להכנס. עליכם לפרט את גודל השוק, קהל היעד הפוטנציאלי, מגמות שאתם מזהים בתוך השוק וכדומה. חלק חשוב מאוד בשלב זה הוא זיהוי המתחרים. מיהם, כיצד הם פועלים, מה ההבדל בין מה שהם משווקים למה שאתם משווקים וכדומה.

השלב הבא יהיה ההצגה של המוצר. מה מיוחד בו. מה שונה בו לעומת המתחרים. מה הערך המוסף שאתם מציעים ללקוחות. כיצד מיוצר המוצר, מהן העלויות הכרוכות בייצור, ייבוא וכדומה.

החלק הבא בפורמט סטנדרטי של תוכנית עסקית הוא החלק הכלכלי. בשלב זה עליכם להציג דו"חות פיננסיים המפרטים את העלויות הכרוכות בהקמת העסק ובתפעולו. עלויות אלו צריכות להיות מפורטות עד כמה שניתן ולכלול את כל הפרטים הרלוונטיים להקמת העסק כולל עלויות כוח אדם, ייצור, ייבוא, שיווק וכדומה.

לאחר גיבוש החלק העוסק בעלויות יש לטפל בצד בהכנסות, יש לנסות להעריך, בעזרת מודלים שונים, את ההכנסות הפוטנציאליות לאורך זמן ולפרט אותן בצד ההוצאות.

הקפדה על פורמט תוכנית עסקית אחיד וברור היא חשובה ותעזור לכם להציג את העסק למשקיעים הפוטנציאליים ולהיות מוכנים יותר להקמת העסק שלכם.